Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu [Cập nhật 2023]

Trong thế giới đa dạng của ngành sản xuất rượu, Công bố Tiêu chuẩn Chất lượng sản phẩm rượu không chỉ là một bước quan trọng mà còn là tiêu chí định hình uy tín và chất lượng của mỗi loại đồ uống. Điều này không chỉ mang lại sự minh bạch trong quy trình sản xuất, mà còn định rõ những tiêu chí mà người tiêu dùng có thể tin tưởng. Hãy cùng khám phá sâu hơn về vấn đề này để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của Công bố Tiêu chuẩn Chất lượng đối với thế giới rộng lớn của nghệ thuật làm rượu.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu
Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu

1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên sản phẩm rượu;
 • Thành phần cấu tạo;
 • Thông tin về chất lượng sản phẩm rượu, bao gồm:
  • Chỉ tiêu chất lượng cơ bản;
  • Chỉ tiêu chất lượng an toàn;
  • Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Các thông tin khác theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Thông tin về nhãn sản phẩm rượu;
 • Thông tin về bảo quản sản phẩm rượu;
 • Thông tin về sử dụng sản phẩm rượu;
 • Các thông tin khác cần thiết.

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu phải được xây dựng và công bố phù hợp với các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn.

Dưới đây là một số tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu được áp dụng phổ biến tại Việt Nam:

 • TCVN 7046:2013 – Rượu vang;
 • TCVN 7047:2013 – Rượu mạnh;
 • TCVN 7048:2013 – Rượu vang sủi tăm;
 • TCVN 7049:2013 – Rượu vang không sủi tăm;
 • TCVN 7050:2013 – Rượu nho;
 • TCVN 7051:2013 – Rượu táo;
 • TCVN 7052:2013 – Rượu mơ;
 • TCVN 7053:2013 – Rượu gạo;
 • TCVN 7054:2013 – Rượu cam;
 • TCVN 7055:2013 – Rượu đào;
 • TCVN 7056:2013 – Rượu ổi;
 • TCVN 7057:2013 – Rượu dừa;
 • TCVN 7058:2013 – Rượu chuối;
 • TCVN 7059:2013 – Rượu gừng.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu có thể xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu riêng phù hợp với đặc điểm của sản phẩm rượu do mình sản xuất, kinh doanh.

2. Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu

 • Đơn đề nghị công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm rượu.

3. Trình tự, thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu chuẩn bị hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu đặt trụ sở.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 4: Xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu

Nếu hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu đáp ứng các yêu cầu, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu và cấp Giấy xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu.

Giấy xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu có hiệu lực tối đa 05 năm.

4. Vai trò của Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm rượu, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu.

Cụ thể, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu có vai trò sau:

 • Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm rượu: Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu có trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm. Điều này giúp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm rượu, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu giúp người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm rượu an toàn, chất lượng. Khi sản phẩm rượu đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng, an toàn của sản phẩm rượu.
 • Nâng cao uy tín của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu: Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu là một hình thức thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu đối với người tiêu dùng và xã hội. Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu giúp nâng cao uy tín của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm rượu.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu là bước quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Việc này không chỉ tăng tính minh bạch trong ngành công nghiệp rượu mà còn là cam kết của các nhà sản xuất với việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công bố tiêu chuẩn giúp tạo lòng tin từ phía khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường rượu. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790