Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng [Mới 2023]

Công bố tiêu chuẩn chất lượng là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thủ tục này nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng
Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng

1. Đối tượng áp dụng

Theo quy định tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục quy định phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng bao gồm:

 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, môi trường
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây tác động xấu đến quốc phòng, an ninh

2. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Bản sao kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa do tổ chức thử nghiệm được chỉ định thực hiện

3. Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng

Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng được quy định như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức tự tổ chức kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa theo quy định.
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nơi sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.
 • Bước 4: Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.
 • Bước 5: Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cho doanh nghiệp, tổ chức.

4. Thời hạn giải quyết Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Thời hạn giải quyết Công bố tiêu chuẩn chất lượng
Thời hạn giải quyết Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Hiệu lực của Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

6. Điều kiện cấp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng được cấp lại trong trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất, kinh doanh
 • Doanh nghiệp, tổ chức thay đổi nội dung của tiêu chuẩn áp dụng
 • Doanh nghiệp, tổ chức thay đổi mẫu mã, chủng loại sản phẩm, hàng hóa

7. Xử lý vi phạm về Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 185/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng là một thủ tục quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa. Việc thực hiện đúng quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790