Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 về hoá đơn dịch vụ ăn uống

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 là một tài liệu quan trọng, đánh dấu sự quan tâm và chăm sóc của cơ quan quản lý đối với một lĩnh vực cụ thể. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về nội dung và ý nghĩa của công văn này, đồng thời phân tích tác động và ý nghĩa của nó đối với cộng đồng và doanh nghiệp.

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 về hoá đơn dịch vụ ăn uống
Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 về hoá đơn dịch vụ ăn uống

1. Giới thiệu về Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 là công văn hướng dẫn về chính sách thuế đối với hóa đơn dịch vụ ăn uống do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2021. Công văn này hướng dẫn các nội dung chính sau:

Đối tượng áp dụng: Công văn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung hướng dẫn:

 • Về hóa đơn điện tử:
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
  • Hiệu lực thi hành của hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ăn uống là từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
 • Về giá tính thuế:
  • Giá tính thuế đối với dịch vụ ăn uống là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng (GTGT).
  • Trường hợp giá bán chưa có thuế GTGT được tính theo giá niêm yết tại cơ sở kinh doanh thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng giá niêm yết.
  • Trường hợp giá bán chưa có thuế GTGT không được tính theo giá niêm yết thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng giá bán thực tế theo hợp đồng.

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đúng quy định về thuế.

Dưới đây là một số điểm mới của Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 so với các quy định trước đây:

 • Công văn này đã bổ sung quy định về hiệu lực thi hành của hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ăn uống là từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
 • Công văn này đã bổ sung quy định về giá tính thuế đối với dịch vụ ăn uống.

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 là một văn bản quan trọng, giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội hiểu rõ và thực hiện đúng quy định về thuế.

>>>>>>>Xem thêm: Những công văn về hóa đơn dịch vụ ăn uống [CẬP NHẬT 2023]

2. Một số nội dung của Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với hóa đơn dịch vụ ăn uống. Công văn này đã bổ sung thêm một số nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

Về đối tượng áp dụng:

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về nội dung hóa đơn:

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 đã quy định rõ nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn dịch vụ ăn uống, bao gồm:

 • Tên loại hóa đơn;
 • Ký hiệu hóa đơn;
 • Số hóa đơn;
 • Ngày lập hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 • Tên hàng hóa, dịch vụ;
 • Số lượng, đơn giá;
 • Thành tiền;
 • Số tiền thuế giá trị gia tăng;
 • Tổng số tiền thanh toán;
 • Chữ ký người bán;
 • Chữ ký người mua (nếu có);
 • Đóng dấu (nếu có).

Về việc lập hóa đơn điện tử:

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 đã hướng dẫn cụ thể về việc lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ăn uống, bao gồm:

 • Nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
 • Mã số thuế của người mua (nếu có);
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Số điện thoại, email của người bán (nếu có);
 • Mã số thuế của cơ quan thuế quản lý người bán;
 • Ngày lập hóa đơn;
 • Số thứ tự của hóa đơn;
 • Tên hàng hóa, dịch vụ;
 • Số lượng, đơn giá;
 • Thành tiền;
 • Số tiền thuế giá trị gia tăng;
 • Tổng số tiền thanh toán;
 • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;
 • Dấu điện tử của người bán (nếu có).

Về việc lưu trữ hóa đơn:

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 đã hướng dẫn cụ thể về việc lưu trữ hóa đơn đối với dịch vụ ăn uống, bao gồm:

 • Đối với hóa đơn giấy:
  • Lưu trữ tại trụ sở chính hoặc địa điểm kinh doanh của người bán;
  • Lưu trữ trong vòng 10 năm kể từ ngày lập hóa đơn.
 • Đối với hóa đơn điện tử:
  • Lưu trữ trên hệ thống phần mềm kế toán của người bán;
  • Lưu trữ trên thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử của người bán;
  • Lưu trữ trong vòng 10 năm kể từ ngày lập hóa đơn.

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 đã góp phần thống nhất cách thức thực hiện chính sách thuế đối với hóa đơn dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Ý nghĩa Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021

Ý nghĩa Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021
Ý nghĩa Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống lập hóa đơn đúng quy định. Việc lập hóa đơn đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng các quy định về thuế và kế toán, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.

4. Khuyến nghị

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống cần nắm rõ nội dung của Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021 để thực hiện việc lập hóa đơn đúng quy định. Cụ thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống cần lưu ý những điểm sau:

 • Ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn dịch vụ ăn uống, bao gồm tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh mua dịch vụ ăn uống.
 • Lập bảng kê đính kèm hóa đơn dịch vụ ăn uống đầy đủ các nội dung theo quy định.

5. Câu hỏi thường gặp về Hoá đơn dịch vụ ăn uống

Câu hỏi 1 Làm thế nào tôi có thể yêu cầu hoá đơn dịch vụ ăn uống?

Để yêu cầu hoá đơn dịch vụ ăn uống, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà hàng hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ. Nhiều nơi sẽ có các phương thức liên lạc như điện thoại, email hoặc trang web để bạn có thể gửi yêu cầu hoặc đặt trực tuyến.

Câu hỏi 2 Làm thế nào tôi có thể thanh toán hoá đơn dịch vụ ăn uống?

Phương thức thanh toán thường phụ thuộc vào chính sách của nhà hàng hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ. Phổ biến nhất là thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng/debit, chuyển khoản ngân hàng hoặc các ứng dụng thanh toán trực tuyến như ZaloPay, MoMo, hay GrabPay tùy vào quy định của địa điểm đó.

Câu hỏi 3 Làm thế nào nếu tôi muốn yêu cầu chỉnh sửa hoá đơn?

Nếu bạn phát hiện sai sót trên hoá đơn hoặc cần điều chỉnh thông tin, hãy liên hệ ngay với nhân viên phục vụ hoặc quản lý của địa điểm. Họ thường sẽ giúp bạn chỉnh sửa thông tin và cung cấp lại hoá đơn chính xác.

Câu hỏi 4 Làm thế nào để tôi đảm bảo rằng hoá đơn dịch vụ ăn uống của mình hợp lệ cho việc hoàn trả thuế?

Để đảm bảo hoá đơn của bạn hợp lệ cho việc hoàn trả thuế, hãy chắc chắn rằng nó bao gồm đầy đủ thông tin như tên và địa chỉ của địa điểm, mô tả chi tiết về các mục đã mua, giá cả và tỷ lệ thuế (nếu có). Nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với nhân viên để sửa chữa trước khi bạn rời khỏi địa điểm.

Công văn 15176/CTHN-TTHT 2021″ là một văn bản quan trọng, đề cập đến những hướng dẫn và quy định mới trong lĩnh vực nào đó. Nó mang lại những thông tin quan trọng và định hình hành động của cộng đồng trong thời gian tới. Việc nắm bắt và thực hiện đúng những điều khoản của công văn này không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chính trị mà còn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân và tổ chức.

Điều này góp phần vào sự phát triển và hiệu quả của các hoạt động trong lĩnh vực đó, đồng thời thể hiện sự đồng lòng và đồng thuận của cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách và quy định của nhà nước.Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790