CCP trong HACCP là gì? Xác định điểm kiểm soát giới hạn CCP

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là một hệ thống được thiết kế để đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách xác định và kiểm soát các mối nguy có thể gây hại cho sức khỏe. Một trong những bước quan trọng nhất của HACCP là xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

CCP trong HACCP là gì? Xác định điểm kiểm soát giới hạn CCP
CCP trong HACCP là gì? Xác định điểm kiểm soát giới hạn CCP

1. Khái niệm CCP

CCP là viết tắt của Critical Control Points, dịch sang tiếng Việt là điểm kiểm soát tới hạn. CCP là một bước trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm mà tại đó, việc kiểm soát có thể được áp dụng và là điều cần thiết để ngăn chặn hoặc loại bỏ mối nguy hoặc giảm thiểu mối nguy đó xuống mức có thể chấp nhận được.

2. Vai trò của CCP trong HACCP

CCP là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hệ thống HACCP. CCP có vai trò kiểm soát các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Việc xác định và kiểm soát CCP hiệu quả sẽ giúp đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm.

3. Xác định CCP

Để xác định CCP, cần thực hiện các bước sau:

 • Phân tích mối nguy: Xác định các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý có thể có trong sản phẩm.
 • Đánh giá mối nguy: Đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của từng mối nguy.
 • Xác định điểm kiểm soát: Xác định các điểm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm mà tại đó có thể kiểm soát được mối nguy.

3.1. Các câu hỏi xác định CCP

Có thể sử dụng các câu hỏi sau để xác định CCP:

 • Mối nguy có thể bị loại bỏ hoặc giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận được tại điểm này không?
 • Nếu mối nguy không thể bị loại bỏ hoặc giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận được tại điểm này, thì liệu mối nguy có thể được ngăn chặn không?
 • Nếu mối nguy không thể bị loại bỏ, giảm thiểu hoặc ngăn chặn tại điểm này, thì liệu mối nguy có thể được kiểm soát ở mức độ chấp nhận được không?

3.2. Các tiêu chí xác định CCP

Một điểm kiểm soát được coi là CCP nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

 • Mối nguy có thể được loại bỏ hoặc giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận được tại điểm này.
 • Nếu mối nguy không thể bị loại bỏ hoặc giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận được tại điểm này, thì liệu mối nguy có thể được ngăn chặn không.
 • Nếu mối nguy không thể bị loại bỏ, giảm thiểu hoặc ngăn chặn tại điểm này, thì liệu mối nguy có thể được kiểm soát ở mức độ chấp nhận được không.

4. Xác định giới hạn tới hạn CCP

Xác định giới hạn tới hạn CCP
Xác định giới hạn tới hạn CCP

Giới hạn tới hạn CCP là giá trị xác định mức độ chấp nhận được của mối nguy tại CCP. Giới hạn tới hạn CCP được xác định dựa trên các tiêu chuẩn, quy định hoặc kinh nghiệm thực tế.

4.1. Các yếu tố cần xem xét khi xác định giới hạn tới hạn CCP

Khi xác định giới hạn tới hạn CCP, cần xem xét các yếu tố sau:

 • Mức độ nghiêm trọng của mối nguy.
 • Khả năng xảy ra của mối nguy.
 • Mức độ chấp nhận được của mối nguy.

4.2. Cách xác định giới hạn tới hạn CCP

Có thể sử dụng các phương pháp sau để xác định giới hạn tới hạn CCP:

 • Sử dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
 • Tham khảo kinh nghiệm thực tế của các doanh nghiệp khác.
 • Tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm..

5. Thiết lập hệ thống theo dõi và hành động khắc phục

Hệ thống theo dõi và hành động khắc phục cần được thiết lập để đảm bảo rằng CCP luôn được duy trì trong giới hạn tới hạn. Hệ thống này bao gồm các hoạt động sau:

 • Giám sát thường xuyên CCP để xác định xem mối nguy có được kiểm soát trong giới hạn tới hạn hay không
 • Thực hiện hành động khắc phục nếu mối nguy không được kiểm soát trong giới hạn tới hạn

Việc xác định CCP là một bước quan trọng trong hệ thống HACCP. CCP giúp đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách ngăn chặn hoặc loại bỏ mối nguy về an toàn thực phẩm.

CCP là một yếu tố quan trọng trong hệ thống HACCP. Việc xác định và kiểm soát CCP hiệu quả sẽ giúp đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790