Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm [Mới nhất 2023]

Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm thực phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố quan trọng cần có trong mẫu danh sách này để giúp doanh nghiệp nâng cao kiểm soát và tuân thủ các quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm
Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm

1. Mục đích của danh sách tập huấn an toàn thực phẩm

Danh sách tập huấn an toàn thực phẩm có các mục đích sau:

 • Ghi nhận danh sách các cá nhân đã tham gia khóa tập huấn an toàn thực phẩm.
 • Là cơ sở để xác nhận các cá nhân đã được đào tạo về kiến thức an toàn thực phẩm.
 • Là chứng cứ để chứng minh cơ sở kinh doanh thực phẩm đã thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.

2. Nội dung của danh sách tập huấn an toàn thực phẩm

Danh sách tập huấn an toàn thực phẩm thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tên cơ sở kinh doanh thực phẩm hoặc cơ quan tổ chức tập huấn.
 • Tên khóa tập huấn an toàn thực phẩm.
 • Thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn.
 • Danh sách các cá nhân đã tham gia khóa tập huấn, bao gồm các thông tin sau:
  • Họ và tên.
  • Giới tính.
  • Ngày sinh.
  • Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  • Chức vụ/vị trí công tác.

3. Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm

Hiện nay, mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm được áp dụng theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về quy định kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm được quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

[Tên cơ sở kinh doanh thực phẩm hoặc cơ quan tổ chức tập huấn]

…, ngày… tháng… năm…

DANH SÁCH TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Khóa tập huấn: ……………………………………………………………………..

Thời gian: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … Địa điểm: ……………………………………………………………………..

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh CMND/CCCD/Hộ chiếu Chức vụ/vị trí công tác

4. Cách lập danh sách tập huấn an toàn thực phẩm

Danh sách tập huấn an toàn thực phẩm được lập bởi người được phân công theo quy định của cơ sở kinh doanh thực phẩm hoặc cơ quan tổ chức tập huấn. Khi lập danh sách, cần lưu ý các nội dung sau:

 • Ghi đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu quy định.
 • Đối với các cá nhân tham gia tập huấn, cần xác nhận họ đã được tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm bằng cách ký tên và ghi rõ họ tên.

5. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thực phẩm và cơ quan tổ chức tập huấn

Cơ sở kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm lập danh sách tập huấn an toàn thực phẩm đối với các cá nhân làm việc tại cơ sở của mình. Cơ quan tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm có trách nhiệm lập danh sách tập huấn an toàn thực phẩm đối với các cá nhân tham gia khóa tập huấn do mình tổ chức.

Việc lập danh sách tập huấn an toàn thực phẩm là một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm và cơ quan tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm. Việc lập danh sách đúng quy định sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân tham gia tập huấn và góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Mẫu danh sách tập huấn an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp tổ chức đào tạo một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790