Điều khoản 10.2 ISO 9001 Cải tiến quản lý hệ thống

Cải tiến là một quá trình cần thiết đối với bất kỳ tổ chức nào muốn thành công và phát triển bền vững. Điều khoản 10.2 ISO 9001:2015 quy định về cải tiến quản lý hệ thống. Điều khoản này nhằm mục đích đảm bảo rằng tổ chức liên tục cải tiến sự phù hợp, tính đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

Điều khoản 10.2 ISO 9001 Cải tiến quản lý hệ thống
Điều khoản 10.2 ISO 9001 Cải tiến quản lý hệ thống

1. Giới thiệu

Điều khoản 10.2 ISO 9001:2015 quy định về cải tiến quản lý hệ thống. Mục đích của điều khoản này là đảm bảo rằng tổ chức liên tục cải tiến sự phù hợp, tính đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác, cũng như để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

2. Yêu cầu của Điều khoản 10.2 ISO 9001 Cải tiến quản lý hệ thống

Điều khoản 10.2 yêu cầu tổ chức thực hiện các hoạt động sau để cải tiến QMS:

 • Xem xét kết quả từ phân tích và đánh giá để xác định các cơ hội cải tiến.
 • Xác định các hành động cần thiết để cải tiến sự phù hợp, tính đầy đủ và hiệu lực của QMS.
 • Thực hiện các hành động cải tiến.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hành động cải tiến.

3. Các cơ hội cải tiến

Các cơ hội cải tiến có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Kết quả từ phân tích và đánh giá, chẳng hạn như kết quả khảo sát khách hàng, kết quả đo lường và phân tích dữ liệu, kết quả xem xét của lãnh đạo.
 • Sự thay đổi về yêu cầu của khách hàng, các bên liên quan khác hoặc các quy định của pháp luật.
 • Sự phát triển của công nghệ hoặc các phương pháp mới.
 • Các phản hồi từ nhân viên, khách hàng hoặc các bên liên quan khác.

3.1. Xác định các cơ hội cải tiến

Để xác định các cơ hội cải tiến, tổ chức cần tiến hành phân tích và đánh giá các yếu tố sau:

 • Các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác.
 • Các kết quả hoạt động của tổ chức, chẳng hạn như kết quả sản xuất, kết quả kinh doanh, kết quả hài lòng của khách hàng.
 • Các rủi ro và cơ hội.
 • Mục tiêu của tổ chức.

3.2. Lựa chọn các cơ hội cải tiến

Sau khi xác định được các cơ hội cải tiến, tổ chức cần lựa chọn các cơ hội phù hợp để thực hiện. Khi lựa chọn các cơ hội cải tiến, tổ chức cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Mức độ ảnh hưởng của cơ hội cải tiến đến sự phù hợp, tính đầy đủ và hiệu lực của QMS.
 • Mức độ khả thi của việc thực hiện cơ hội cải tiến.
 • Chi phí và thời gian cần thiết để thực hiện cơ hội cải tiến.

4. Hành động cải tiến theo Điều khoản 10.2

Hành động cải tiến theo Điều khoản 10.2
Hành động cải tiến theo Điều khoản 10.2

Đối với các cơ hội cải tiến đã được lựa chọn, tổ chức cần xây dựng và thực hiện các hành động cải tiến. Các hành động cải tiến cần được thiết kế để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, chứ không chỉ giải quyết các triệu chứng.

4.1. Thiết kế hành động cải tiến

Khi thiết kế hành động cải tiến, tổ chức cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Mục tiêu của hành động cải tiến.
 • Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 • Các biện pháp khắc phục cần thiết.
 • Các nguồn lực cần thiết.
 • Kế hoạch triển khai và thực hiện hành động cải tiến.

4.2. Thực hiện hành động cải tiến

Hành động cải tiến cần được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức cần theo dõi và giám sát quá trình thực hiện hành động cải tiến để đảm bảo rằng hành động cải tiến đang được thực hiện đúng tiến độ và đạt được kết quả mong muốn. Đơn vị trong lĩnh vực inox chúng tôi từng làm việc đã luôn cải tiến theo từng ngày. Góp phần làm nên một đơn vị nổi bật

5. Theo dõi và đánh giá hiệu quả

Sau khi thực hiện hành động cải tiến, tổ chức cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của hành động cải tiến để xác định xem hành động cải tiến đã đạt được mục tiêu hay chưa. Nếu hành động cải tiến chưa đạt được mục tiêu, tổ chức cần xem xét lại hành động cải tiến và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Điều khoản 10.2 ISO 9001:2015 là một điều khoản quan trọng trong tiêu chuẩn này. Cải tiến liên tục là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Bằng cách thực hiện các yêu cầu của điều khoản này, các tổ chức có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các bên.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều khoản 10.2 của ISO 9001 là gì?

Trả lời: Điều khoản 10.2 là một phần của tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng. Nó tập trung vào việc cải tiến hiệu suất hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 2: Mục tiêu chính của Điều khoản 10.2 là gì?

Trả lời: Mục tiêu chính của Điều khoản 10.2 là thúc đẩy việc cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo sự hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để thực hiện Điều khoản 10.2?

Trả lời: Để thực hiện Điều khoản 10.2, tổ chức cần thiết lập quy trình liên quan đến việc theo dõi và đánh giá hiệu suất, xác định cơ hội cải tiến, và thực hiện các biện pháp cải tiến.

Câu hỏi 4: Có những lợi ích gì khi thực hiện Điều khoản 10.2?

Trả lời: Việc thực hiện Điều khoản 10.2 giúp tổ chức nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tăng cường sự hài lòng của khách hàng, và tối ưu hóa hiệu suất tổ chức thông qua quá trình cải tiến liên tục.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để đo lường hiệu suất theo Điều khoản 10.2?

Trả lời: Để đo lường hiệu suất, tổ chức cần xác định các chỉ số hiệu quả, thiết lập các tiêu chí đo lường, và thực hiện quá trình theo dõi và đánh giá định kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790