Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì? [MỚI 2023]

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất thực phẩm đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Để đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là một yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này mà còn phải tuân thủ một loạt quy định và điều kiện được đặt ra bởi cơ quan chức năng.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề những điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam năm 2023. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình cấp phép, tiêu chuẩn an toàn, và những thách thức mà các doanh nghiệp trong ngành phải đối mặt. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về cách kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong bối cảnh hiện nay và đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.

Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì [MỚI 2023]
Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì [MỚI 2023]

1. Khái niệm Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

1.1 Khái niệm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (viết tắt là PBTV) là hoạt động mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, cung cấp và phân phối các loại chất hoá học, sinh học hoặc vi sinh vật được sử dụng để kiểm soát hoặc ngăn chặn sự phát triển của sâu bệnh và cỏ dại gây hại cho cây trồng, cây ăn quả, cây công nghiệp và cây trồng khác.

Thuốc bảo vệ thực vật có thể là chất hoá học tổng hợp, chất tự nhiên hoặc vi sinh vật. Chúng được sử dụng để bảo vệ cây trồng khỏi những loại sâu bệnh và cỏ dại gây hại bằng cách giết chúng hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật bao gồm các hoạt động như nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật từ các nguồn cung cấp, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước, đóng gói, đăng ký và cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng hoặc các đại lý phân phối.

Để kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức hoặc cá nhân cần tuân thủ các quy định và quyền hạn của cơ quan quản lý như cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong từng quốc gia hoặc khu vực. Các quy định này bao gồm việc đăng ký sản phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, và thực hiện các nghĩa vụ báo cáo và theo dõi liên quan đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ năng suất và chất lượng của cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần được thực hiện một cách bền vững và có hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

1.2 Khái niệm điều kiện kinh doanh

Điều kiện kinh doanh là các yêu cầu và quy định mà một tổ chức hoặc cá nhân phải tuân thủ để có thể hợp pháp và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhất định. Những điều kiện này thường được đặt ra bởi cơ quan quản lý, pháp luật và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi hoạt động kinh doanh diễn ra.

Các điều kiện kinh doanh có thể bao gồm:

Đăng ký doanh nghiệp: Tổ chức hoặc cá nhân cần đăng ký với cơ quan quản lý kinh doanh để được công nhận và hoạt động hợp pháp. Quy trình đăng ký thường yêu cầu cung cấp thông tin về tên doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, địa chỉ, vốn điều lệ và các thông tin khác liên quan.

Giấy phép kinh doanh: Một số ngành kinh doanh yêu cầu có giấy phép kinh doanh riêng, như dịch vụ y tế, ngành ngân hàng, chứng khoán, vận tải, quảng cáo, và các ngành khác. Giấy phép kinh doanh thường được cấp bởi cơ quan chuyên trách và có thể yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể.

Tuân thủ quy định thuế: Tổ chức hoặc cá nhân cần tuân thủ các quy định về thuế, bao gồm đăng ký và nộp thuế theo quy định của cơ quan thuế. Điều này bao gồm việc nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế doanh nghiệp và các loại thuế khác tương ứng với hoạt động kinh doanh.

Tuân thủ quy định về an toàn và môi trường: Các ngành kinh doanh có thể yêu cầu tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và quyền lợi của người lao động. Điều này bao gồm việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sử dụng và xử lý chất thải một cách bền vững, và tuân thủ các quy định về bảo vệ người lao động.

Tuân thủ quy định ngành nghề: Các ngành kinh doanh cụ thể có thể có quy định riêng về tiêu chuẩn chất lượng, hợp quy, đạo đức nghề nghiệp và các yêu cầu khác. Ví dụ, trong ngành dược phẩm, cần tuân thủ các quy định về cGMP (Good Manufacturing Practice) và đăng ký sản phẩm.

Cần lưu ý rằng các điều kiện kinh doanh có thể khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và ngành nghề cụ thể. Việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp, tránh phạt và mất danh tiếng, và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường và quyền lợicủa các bên liên quan. Để biết rõ những điều kiện kinh doanh cụ thể áp dụng cho lĩnh vực hoặc quốc gia bạn quan tâm, bạn nên tìm hiểu quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý kinh doanh hoặc tư vấn từ chuyên gia phù hợp.

2. Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Theo quy định tại Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật bao gồm:

 • Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

Có khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

Có hệ thống quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

 • Điều kiện về nhân sự:

Có ít nhất 01 người có trình độ từ đại học trở lên về bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

 • Điều kiện về tài chính:

Có vốn pháp định tối thiểu là 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chỉ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm 4, nhóm 5 theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, điều kiện về cơ sở vật chất được quy định như sau:

– Có kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

– Có khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chỉ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, điều kiện về cơ sở vật chất được quy định như sau:

– Có khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật cấp tỉnh.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại quốc gia của bạn. Dưới đây là một số tài liệu phổ biến có thể yêu cầu trong hồ sơ đề nghị:

Đơn đề nghị: Viết đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ghi rõ thông tin về tổ chức hoặc cá nhân đề nghị, địa chỉ, thông tin liên hệ và mục đích đề nghị.

Giấy tờ pháp lý: Cung cấp bản sao các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy phép thành lập công ty hoặc chứng chỉ đăng ký cá nhân.
 • Giấy chứng nhận thuế hoặc giấy đăng ký thuế.

Thông tin về sản phẩm: Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mà bạn đề nghị buôn bán, bao gồm:

 • Tên sản phẩm, thành phần hoạt chất và hàm lượng.
 • Công dụng, phạm vi sử dụng và liều lượng hướng dẫn.
 • Các thông số kỹ thuật kỹ thuật khác (nếu có).

Chứng chỉ kỹ thuật: Nếu yêu cầu, cung cấp bằng chứng về chứng chỉ kỹ thuật hoặc đào tạo đặc biệt mà bạn hoặc nhân viên của bạn đã hoàn thành liên quan đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Chứng nhận chất lượng: Cung cấp chứng nhận chất lượng hoặc bằng chứng khác (nếu có) để chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quy định.

Bản sao giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: Nếu bạn đã có giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại quốc gia khác, cung cấp bản sao giấy phép này để chứng minh kinh nghiệm và năng lực của bạn trong lĩnh vực này.

Phí và lệ phí: Đính kèm các chứng từ về việc đã nộp các phí và lệ phí liên quan đến đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể và tài liệu cần thiết có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại quốc gia của bạn. Để có thông tin chính xác nhất, hãy liên hệ với cơ quan quản lý hoặc tư vấn từ chuyên gia phù hợp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì [MỚI 2023]
Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì [MỚI 2023]

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn hiệu lực là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật và quốc gia của bạn.

Thông thường, Giấy chứng nhận này có thời hạn hiệu lực từ 1 đến 5 năm, tùy theo quy định của cơ quan quản lý. Sau thời gian này, bạn cần làm thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận để tiếp tục hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Để biết chính xác về thời hạn hiệu lực và quy định cụ thể, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại quốc gia của bạn hoặc tham khảo thông tin từ trang web hoặc tài liệu hướng dẫn của cơ quan đó.

5. Doanh nghiệp làm trái quy định sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo quy định tại Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, doanh nghiệp làm trái quy định về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đúng với Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng.
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nhãn mác, bao bì.
 • Tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như:

 • Buộc thu hồi sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vi phạm.
 • Buộc tiêu hủy sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vi phạm.
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Để tránh bị xử phạt, doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể như sau:

 • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
 • Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đúng với Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
 • Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 • Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật còn hạn sử dụng.
 • Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đúng với nhãn mác, bao bì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790