Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Việc viết Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đòi hỏi sự chính xác và tôn trọng. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết, giúp bạn tổ chức buổi tập huấn hiệu quả, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

1. Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một văn bản hành chính được sử dụng để mời các cá nhân, tổ chức tham gia khóa tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thường được gửi đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hoặc có nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm.

2. Nội dung cơ bản của Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Giấy mời tập huấn thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức tổ chức tập huấn.
 • Tên khóa tập huấn.
 • Mục đích, nội dung tập huấn.
 • Thời gian, địa điểm, thời lượng tập huấn.
 • Đối tượng tham gia tập huấn.
 • Lệ phí tập huấn.
 • Hướng dẫn đăng ký tham gia tập huấn.

Khi soạn thảo giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Thông tin cơ bản của cơ quan, tổ chức tổ chức tập huấn cần được thể hiện đầy đủ, rõ ràng.
 • Tên khóa tập huấn, mục đích, nội dung tập huấn cần được nêu cụ thể.
 • Thời gian, địa điểm, thời lượng tập huấn cần được ghi rõ ràng.
 • Đối tượng tham gia tập huấn cần được xác định rõ ràng.
 • Lệ phí tập huấn cần được thông báo chính xác.
 • Hướng dẫn đăng ký tham gia tập huấn cần được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

3. Hướng dẫn viết Giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

GIẤY MỜI TẬP HUẤN

V/v Tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Kính gửi:

 • Cán bộ làm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương.
 • Cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tên cơ quan tổ chức:

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm:

 • Thời gian: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 20/01/2024.
 • Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung tập huấn:

 • Tổng quan về an toàn thực phẩm
 • Pháp luật về an toàn thực phẩm
 • Quy trình kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm
 • Phương pháp xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Hình thức tập huấn:

Tập huấn được tổ chức dưới hình thức hội thảo, chuyên đề, thuyết trình, trao đổi, thảo luận.

Giảng viên:

Giảng viên là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về an toàn thực phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu.

Tài liệu:

Tài liệu tập huấn sẽ được cung cấp cho học viên trước khi diễn ra tập huấn.

Kinh phí:

Kinh phí tập huấn được chi trả từ nguồn kinh phí của cơ quan chủ trì tập huấn.

Kết quả mong đợi:

Kết thúc khóa tập huấn, học viên đạt được các yêu cầu sau:

 • Nắm vững các khái niệm cơ bản về an toàn thực phẩm.
 • Hiểu rõ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Có kỹ năng kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.
 • Có khả năng xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

 • Cơ quan chủ trì tập huấn:
  • Xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo chất lượng tập huấn.
  • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai tập huấn.
 • Cơ quan phối hợp:
  • Phối hợp với cơ quan chủ trì tập huấn để triển khai tập huấn.
  • Cử cán bộ tham gia tập huấn.
 • Học viên:
  • Chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia tập huấn.
  • Tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tích cực.

Điều kiện kết thúc khóa tập huấn:

Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tham gia đầy đủ các buổi học.
 • Đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá cuối khóa.

Hướng dẫn đăng ký:

Để đăng ký tham gia tập huấn, xin vui lòng gửi thông tin cá nhân bao gồm:

 • Họ và tên
 • Chức vụ
 • Cơ quan công tác
 • Số điện thoại
 • Email

Trân trọng thông báo.

Việc viết giấy mời tập huấn về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là quan trọng. Hướng dẫn nên rõ ràng, mô tả chi tiết nội dung và thời gian. Đồng thời, chú ý đề cập đến ý nghĩa của tập huấn trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790