Tìm hiểu tiêu chuẩn HACCP thực phẩm ở Nhật [Năm 2023]

Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, với mức sống cao và ý thức an toàn thực phẩm của người dân rất tốt. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Nhật Bản đã ban hành và thực thi nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, trong đó tiêu chuẩn HACCP là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất.

Tìm hiểu tiêu chuẩn HACCP thực phẩm ở Nhật
Tìm hiểu tiêu chuẩn HACCP thực phẩm ở Nhật

1. Giới thiệu về HACCP thực phẩm ở Nhật

Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy có hại đối với sức khỏe con người trong thực phẩm. Tiêu chuẩn HACCP được áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng, từ khâu sản xuất, chế biến đến bảo quản, vận chuyển và phân phối.

2. Tiêu chuẩn HACCP ở Nhật

Tiêu chuẩn HACCP ở Nhật được quy định bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW). Tiêu chuẩn này dựa trên tiêu chuẩn HACCP Codex của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo tiêu chuẩn HACCP của MHLW, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ở Nhật Bản phải áp dụng hệ thống HACCP. Hệ thống này bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản sau:

 • Nguyên tắc 1: Xác định mối nguy
 • Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP)
 • Nguyên tắc 3: Xác định các ngưỡng giới hạn cho các CCP
 • Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các CCP
 • Nguyên tắc 5: Xác định các biện pháp khắc phục khi các CCP không đạt ngưỡng giới hạn
 • Nguyên tắc 6: Thiết lập hệ thống ghi chép và lưu giữ hồ sơ
 • Nguyên tắc 7: Xác định các thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP

3. Áp dụng tiêu chuẩn HACCP thực phẩm ở Nhật

Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP thực phẩm ở Nhật được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành lập nhóm HACCP

Nhóm HACCP là một nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống HACCP. Nhóm HACCP bao gồm các thành viên từ các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp, chẳng hạn như quản lý, sản xuất, kỹ thuật, chất lượng, v.v.

 • Bước 2: Xây dựng kế hoạch HACCP

Kế hoạch HACCP là một tài liệu mô tả hệ thống HACCP của doanh nghiệp.

 • Bước 3: Thực hiện hệ thống HACCP

Doanh nghiệp phải thực hiện hệ thống HACCP theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Việc thực hiện hệ thống HACCP phải được giám sát và đánh giá thường xuyên.

 • Bước 4: Đánh giá và cải tiến hệ thống HACCP

Doanh nghiệp phải đánh giá và cải tiến hệ thống HACCP định kỳ để đảm bảo hệ thống này luôn hiệu quả.

4. Vai trò của tiêu chuẩn HACCP thực phẩm ở Nhật

Vai trò của tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm ở Nhật
Vai trò của tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm ở Nhật

Tiêu chuẩn HACCP đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm ở Nhật Bản. Tiêu chuẩn này giúp các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm xác định và kiểm soát các mối nguy có hại đối với sức khỏe con người trong thực phẩm.

Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP đã góp phần làm giảm đáng kể các vụ ngộ độc thực phẩm ở Nhật Bản. Theo thống kê của MHLW, số vụ ngộ độc thực phẩm ở Nhật Bản đã giảm từ 10.158 vụ vào năm 2000 xuống còn 4.961 vụ vào năm 2022.

5. Ưu điểm của việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP ở Nhật

Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP ở Nhật Bản mang lại nhiều lợi ích cho các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm, bao gồm:

 • Nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm
 • Tăng cường niềm tin của người tiêu

Tiêu chuẩn HACCP là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả, được áp dụng rộng rãi trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm ở Nhật Bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790