ISO 9001:2015 – Khoản 8.6 Thông qua sản phẩm

Khoản 8.6 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định về thông qua sản phẩm và dịch vụ. Điều khoản này yêu cầu các tổ chức phải thực hiện các biện pháp kiểm tra xác nhận phù hợp để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đáp ứng các yêu cầu.

ISO 9001:2015 - Khoản 8.6 Thông qua sản phẩm
ISO 9001:2015 – Khoản 8.6 Thông qua sản phẩm

Khoản 8.6 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định về việc thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ. Mục đích của yêu cầu này là đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu quy định.

1. Xác định các tiêu chí thông qua

Trước khi thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ, tổ chức cần xác định các tiêu chí thông qua. Các tiêu chí này phải bao gồm tất cả các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu quy định.

2. Thực hiện đánh giá thông qua

Tổ chức cần thực hiện đánh giá thông qua để xác định xem sản phẩm hoặc dịch vụ có đáp ứng các tiêu chí thông qua hay không. Đánh giá thông qua có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu,…

3. Phê duyệt sản phẩm hoặc dịch vụ theo ISO 9001:2015

Phê duyệt sản phẩm hoặc dịch vụ theo ISO 9001:2015
Phê duyệt sản phẩm hoặc dịch vụ theo ISO 9001:2015

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chí thông qua, tổ chức cần phê duyệt sản phẩm hoặc dịch vụ để đưa ra thị trường hoặc cung cấp cho khách hàng.

4. Xử lý các sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng 

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí thông qua, tổ chức cần thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp, chẳng hạn như:

  • Sửa chữa hoặc hoàn thiện sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Loại bỏ sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Thông báo cho khách hàng về tình trạng sản phẩm hoặc dịch vụ.

5. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc thông qua

Tổ chức cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc thông qua để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu quy định.

Một số lưu ý khi thực hiện khoản 8.6 của ISO 9001:2015:

  • Các tiêu chí thông qua cần được xác định rõ ràng và đầy đủ để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu quy định.
  • Đánh giá thông qua cần được thực hiện một cách khách quan và chính xác để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ được đánh giá đúng đắn.
  • Các biện pháp xử lý thích hợp cần được thực hiện đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó không được cung cấp cho khách hàng.

Việc thực hiện đúng và hiệu quả khoản 8.6 của ISO 9001:2015 sẽ giúp tổ chức đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu quy định, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Khoản 8.6 của ISO 9001:2015 đề cập đến điều gì?

Trả lời: Khoản 8.6 của ISO 9001:2015 tập trung vào yêu cầu về việc xác nhận rằng sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu xác định trước.

Câu hỏi 2: Theo ISO 9001:2015, tổ chức cần thực hiện các hoạt động gì để đảm bảo thông qua sản phẩm?

Trả lời: Tổ chức cần thực hiện kiểm soát sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu được xác định và làm thế nào để xác nhận sự tuân thủ đó.

Câu hỏi 3: Làm thế nào tổ chức có thể xác nhận sự tuân thủ của sản phẩm theo yêu cầu của Khoản 8.6?

Trả lời: Tổ chức có thể xác nhận sự tuân thủ thông qua việc sử dụng phương pháp kiểm tra, kiểm định, hoặc kiểm soát quá trình để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

Câu hỏi 4: Ngoài việc xác nhận thông qua sản phẩm, ISO 9001:2015 còn đề cập đến điều gì khác liên quan đến việc kiểm soát chất lượng?

Trả lời: ISO 9001:2015 cũng đề cập đến việc tổ chức cần xác định và duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp với mục tiêu của họ.

Câu hỏi 5: Làm thế nào một tổ chức có thể đảm bảo rằng sản phẩm không tuân thủ yêu cầu?

Trả lời: Tổ chức có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, đào tạo nhân sự, và theo dõi hiệu suất để đảm bảo rằng sản phẩm không tuân thủ yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790