Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm nay 2024

Trong bối cảnh môi trường thực phẩm ngày càng phức tạp với sự biến đổi khó lường, các cơ quan quản lý và tổ chức liên quan cần có một kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm mạnh mẽ và hiệu quả. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn giới thiệu và phân tích kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đối với sức khỏe và sự phát triển của người tiêu dùng.

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm nay 2023
Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm nay 2023

1. Mục đích của Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm

Mục đích chính của Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm là đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Kế hoạch này được thiết lập để đảm bảo rằng cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và quy chuẩn an toàn thực phẩm được đưa ra bởi các cơ quan quản lý thực phẩm.

Các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm có thể bao gồm:

 • Đảm bảo tính an toàn và chất lượng của thực phẩm: Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo rằng thực phẩm không chứa các chất cấm, vi khuẩn, hóa chất độc hại hoặc các tác nhân gây hại khác.
 • Kiểm soát nguồn gốc và xuất xứ của thực phẩm: Xác minh và kiểm tra thông tin về nguồn gốc và xuất xứ của thực phẩm để đảm bảo tính trung thực và đáng tin cậy đối với người tiêu dùng.
 • Kiểm tra chất lượng và thành phần: Đánh giá chất lượng và thành phần của thực phẩm để đảm bảo rằng nó đáp ứng các quy định về thành phần, giá trị dinh dưỡng và các yêu cầu khác.
 • Kiểm tra quy trình sản xuất và kinh doanh: Kiểm tra cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các quy trình sản xuất, lưu trữ và vận chuyển an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường tuyên truyền và giáo dục: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho cộng đồng, cả trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng thực phẩm.

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện định kỳ hoặc theo nhu cầu, và có thể bao gồm các biện pháp kiểm tra mẫu, kiểm tra tại cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh, kiểm tra tài liệu và giấy tờ, và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung của Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023 được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Kế hoạch này bao gồm các nội dung chính sau:

Mục tiêu kiểm tra:

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
 • Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
 • Nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm.

Đối tượng kiểm tra:

 • Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
 • Sản phẩm thực phẩm.
 • Người tiêu dùng.
 • Thời gian, địa điểm kiểm tra:
 • Kế hoạch kiểm tra được thực hiện trong suốt năm 2023.
 • Kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc.

Nội dung kiểm tra:

 • Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ.
 • Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm.
 • Chất lượng thực phẩm.
 • Phương pháp kiểm tra:
 • Kiểm tra hồ sơ, tài liệu.
 • Kiểm tra thực tế.
 • Lấy mẫu kiểm nghiệm.

Trách nhiệm của các bên liên quan:

Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra.

Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quá trình kiểm tra.

Người tiêu dùng có trách nhiệm lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

>>>>>>Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trường học [2023]

3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm
Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023 được tổ chức thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Bộ Y tế: Là cơ quan đầu mối, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện kế hoạch kiểm tra.
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tại địa phương.
 • Cục An toàn thực phẩm: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm.
 • Cục Quản lý thị trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo các bước sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra:

Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra theo các nội dung quy định tại Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023.

Tổ chức kiểm tra:

Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Lấy mẫu kiểm nghiệm:

Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có thể lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.

Xử lý kết quả kiểm tra:

Căn cứ kết quả kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phương pháp kiểm tra an toàn thực phẩm

Kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện theo các phương pháp sau:

 • Kiểm tra trực tiếp: Là phương pháp kiểm tra trực quan, đo lường, thử nghiệm thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tại nơi lưu giữ, bảo quản thực phẩm.
 • Kiểm tra gián tiếp: Là phương pháp kiểm tra thông qua hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Kiểm tra thông qua các thông tin, phản ánh của người tiêu dùng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

5. Mọi người cùng hỏi

Câu hỏi 1: Làm thế nào để thiết lập một kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm hiệu quả?

Để thiết lập một kế hoạch hiệu quả, doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro, xác định các điểm kiểm tra quan trọng, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, đào tạo nhân viên, và thiết lập hệ thống theo dõi liên tục.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm thực phẩm trong quá trình sản xuất?

Để giảm rủi ro ô nhiễm, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, thường xuyên kiểm tra thiết bị, và đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 3: Các biện pháp kiểm soát nội bộ nào quan trọng trong kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm?

Các biện pháp bao gồm việc xác định và giám sát các điểm kiểm tra quan trọng, thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng, giữ kỹ thuật sản xuất và lưu trữ, và duy trì hệ thống ghi chép chi tiết.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để đối phó với tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn thực phẩm?

Cần thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đào tạo nhân viên về phản ứng trong tình huống khẩn cấp, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng và người tiêu dùng, và thực hiện các biện pháp khẩn cấp như rút sản phẩm khỏi thị trường nếu cần.

Kế hoạch kiểm tra ATTP là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm ATTP. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra ATTP hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng ATTP trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe của người dân. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790