CO CQ là gì? Mẫu giấy chứng nhận CO CQ [2023]

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, CO và CQ là hai loại chứng nhận quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hàng hóa được thông quan hay không. Vậy CO và CQ là gì? Mẫu giấy chứng nhận CO CQ như thế nào? Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu chi tiết về CO CQ.

CO CQ là gì Mẫu giấy chứng nhận CO CQ
CO CQ là gì Mẫu giấy chứng nhận CO CQ

1. Giới thiệu

CO và CQ là hai loại giấy chứng nhận quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. CO là giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin), chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. CQ là giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality), chứng minh chất lượng của hàng hóa.

2. Mục đích của CO và CQ

 • CO và CQ là căn cứ để xác định liệu hàng hóa có đủ tiêu chuẩn được nhập khẩu vào quốc gia khác hay không.
 • Nếu được nhập khẩu thì có được áp dụng chế độ ưu đãi thuế hay không.
 • CO và CQ cũng là căn cứ để các bên liên quan giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

3. Mẫu giấy chứng nhận CO CQ

Mẫu giấy chứng nhận CO CQ
Mẫu giấy chứng nhận CO CQ

Mẫu giấy chứng nhận CO CQ có thể khác nhau tùy thuộc vào loại CO CQ và quy định của từng quốc gia. Tuy nhiên, nhìn chung, mẫu giấy chứng nhận CO CQ thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của người xuất khẩu, người nhập khẩu.
 • Tên và mô tả hàng hóa.
 • Số lượng hàng hóa.
 • Trị giá hàng hóa.
 • Phương thức vận chuyển.
 • Ngày cấp CO CQ.

4. Các loại CO

Có nhiều loại CO khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và quy định của từng quốc gia. Một số loại CO phổ biến như sau:

 • CO ưu đãi (preferential origin certificate): Chứng nhận xuất xứ ưu đãi, được sử dụng để hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia.
 • CO không ưu đãi (non-preferential origin certificate): Chứng nhận xuất xứ không ưu đãi, không được hưởng ưu đãi thuế quan.
 • CO chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa tái xuất (re-export origin certificate): Chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa nhập khẩu được tái xuất.

4.1. CO ưu đãi

CO ưu đãi được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào hiệp định thương mại tự do mà quốc gia xuất khẩu tham gia. Một số loại CO ưu đãi phổ biến như sau:

 • CO form A: Chứng nhận xuất xứ ưu đãi ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA).
 • CO form D: Chứng nhận xuất xứ ưu đãi ASEAN – Trung Quốc (ACFTA).
 • CO form E: Chứng nhận xuất xứ ưu đãi ASEAN – Nhật Bản (AJCEP).

4.2. CO không ưu đãi

CO không ưu đãi được sử dụng cho các hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do. CO không ưu đãi có thể được cấp bởi các tổ chức sau:

 • Cơ quan cấp CO của nước xuất khẩu.
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp (Chamber of Commerce).
 • Tổ chức chứng nhận độc lập.

5. Các loại CQ

Cũng giống như CO, có nhiều loại CQ khác nhau, tùy thuộc vào loại hàng hóa và quy định của từng quốc gia. Một số loại CQ phổ biến như sau:

 • CQ chất lượng sản phẩm: Chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của quốc gia sản xuất, xuất khẩu hoặc các quốc gia nhập khẩu.
 • CQ an toàn thực phẩm: Chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của quốc gia sản xuất, xuất khẩu hoặc các quốc gia nhập khẩu.
 • CQ xuất xứ thực vật: Chứng nhận xuất xứ thực vật, chứng minh sản phẩm thực vật được trồng, sản xuất tại quốc gia xuất khẩu.

5.1. CQ chất lượng sản phẩm

CQ chất lượng sản phẩm được cấp bởi các tổ chức sau:

 • Cơ quan cấp CQ của nước xuất khẩu.
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp (Chamber of Commerce).
 • Tổ chức chứng nhận độc lập.

5.2. CQ an toàn thực phẩm

CQ an toàn thực phẩm được cấp bởi các tổ chức sau:

 • Cơ quan cấp CQ của nước xuất khẩu.
 • Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia nhập khẩu.
 • Tổ chức chứng nhận độc lập.

CO và CQ là những giấy chứng nhận quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc nắm vững các quy định về CO CQ sẽ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan và hưởng các ưu đãi thuế quan một cách thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790