Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống [Năm 2024]

Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người. Trong xã hội hiện đại, với nhịp sống hối hả, việc tự nấu ăn tại nhà ngày càng trở nên khó khăn. Do đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống ngày càng tăng cao. Hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống là văn bản quan trọng, giúp hai bên nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tránh xảy ra tranh chấp. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống.

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống

1. Tổng quan về Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống

Trong ngành ẩm thực, việc thiết lập một mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống là một phần quan trọng để định rõ các cam kết và trách nhiệm giữa nhà cung cấp và đối tác kinh doanh. Mẫu hợp đồng này không chỉ là một tài liệu pháp lý quan trọng mà còn là công cụ quản lý để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong mọi giao dịch.

Nền Tảng Hợp Đồng: Trình bày mục đích cụ thể của hợp đồng, như cung cấp dịch vụ ăn uống trong các sự kiện, nhà hàng, hoặc cho các đơn vị tổ chức.

Quy định về Dịch Vụ Cung Cấp

 • Danh Sách Dịch Vụ: Liệt kê chi tiết các dịch vụ cụ thể mà nhà cung cấp cam kết cung cấp, bao gồm thực đơn, số lượng, và chất lượng thực phẩm.
 • Điều Kiện Giao Hàng: Xác định các điều kiện và thời gian giao hàng, bảo quản thực phẩm, và các yếu tố liên quan đến tình trạng của thực phẩm khi nhận hàng.

Cam Kết và Điều Kiện Thanh Toán:

 • Giá Cả và Phương Thức Thanh Toán: Quy định giá cả chi tiết của dịch vụ và các điều kiện thanh toán như thời gian và phương thức thanh toán.
 • Chi Phí Bổ Sung: Điều chỉnh về chi phí bổ sung nếu có thay đổi trong yêu cầu của đối tác.

Quyền và Trách Nhiệm: Xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của cả nhà cung cấp và đối tác, đồng thời quy định giải pháp khi có vấn đề phát sinh.

Điều Khoản Pháp Lý và Chấm Dứt Hợp Đồng:

 • Điều Khoản Pháp Lý: Bao gồm các điều khoản về giải quyết tranh chấp, tuân thủ pháp luật, và bảo vệ quyền lợi pháp lý của cả hai bên.
 • Chấm Dứt Hợp Đồng: Xác định điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả những trường hợp đặc biệt như không tuân thủ cam kết.

Điều Khoản Bảo Mật và Bảo Hiểm:

 • An Toàn Thực Phẩm và Dịch Vụ: Yêu cầu đảm bảo rằng những nguyên liệu và dịch vụ cung cấp đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 • Bảo Hiểm: Mô tả các chi tiết về bảo hiểm, bao gồm loại bảo hiểm và mức độ bảo vệ.

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là công cụ quản lý mạnh mẽ, đặt ra những quy định cụ thể giúp xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và đảm bảo sự minh bạch trong mọi giao dịch.

2. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĂN UỐNG

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (ĐƠN VỊ CUNG CẤP)

Tên công ty: [Tên Công Ty] Địa chỉ: [Địa Chỉ] Điện thoại: [Số Điện Thoại] Đại diện pháp lý: [Tên Đại Diện Pháp Lý] Chức vụ: [Chức Vụ]

BÊN NHẬN DỊCH VỤ (KHÁCH HÀNG):

Họ và tên: [Họ và Tên] Địa chỉ: [Địa Chỉ] Số điện thoại: [Số Điện Thoại] Đại diện pháp lý (nếu là doanh nghiệp): [Tên Đại Diện Pháp Lý (nếu có)] Chức vụ (nếu là doanh nghiệp): [Chức Vụ (nếu có)]

1. Đối Tượng Hợp Đồng:

Bằng việc ký kết hợp đồng này, Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết cung cấp dịch vụ ăn uống cho Bên Nhận Dịch Vụ, và Bên Nhận Dịch Vụ cam kết thanh toán chi phí theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng.

2. Thời Hạn Hợp Đồng:

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và kéo dài cho đến khi cả hai bên đồng ý chấm dứt hoặc gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản.

3. Phí Dịch Vụ và Thanh Toán:

Bên Nhận Dịch Vụ cam kết thanh toán phí dịch vụ theo các điều khoản sau đây:

 • Số tiền: [Số Tiền] đồng (VNĐ) mỗi [Thời Kỳ Thanh Toán, ví dụ: tháng].
 • Phương thức thanh toán: [Phương Thức Thanh Toán, ví dụ: Chuyển khoản ngân hàng].
 • Thời hạn thanh toán: [Thời Hạn, ví dụ: 15 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn].

4. Quyền và Nghĩa Vụ:

4.1. Quyền và Nghĩa Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ:

 • Cung cấp thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo đúng chất lượng và số lượng đã thỏa thuận.
 • Tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm và vệ sinh.

4.2. Quyền và Nghĩa Vụ của Bên Nhận Dịch Vụ:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về đơn đặt hàng.

5. Chất Lượng và Kỹ Thuật:

Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết cung cấp thực phẩm đạt chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

6. Chấm Dứt Hợp Đồng:

Bất kỳ bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản ít nhất [Thời Gian Thông Báo, ví dụ: 30 ngày] trước ngày chấm dứt.

7. Xử lý Tranh Chấp:

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa cả hai bên.

8. Hiệu Lực Pháp Lý:

Hợp đồng này có hiệu lực khi cả hai bên đã ký vào ngày [Ngày Ký]. Mọi sửa đổi hay bổ sung đều cần sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: [Chữ Ký và Đóng Dấu]                                  BÊN NHẬN DỊCH VỤ: [Chữ Ký và Đóng Dấu]

3. Lưu ý khi sử dụng hợp đồng dịch vụ ăn uống

Khi sử dụng hợp đồng dịch vụ ăn uống, bên sử dụng dịch vụ cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng: Trước khi ký kết hợp đồng, bên sử dụng dịch vụ cần kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng, đảm bảo các nội dung trong hợp đồng phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình.
 • Tìm hiểu thông tin về bên cung cấp dịch vụ: Bên sử dụng dịch vụ cần tìm hiểu thông tin về bên cung cấp dịch vụ, bao gồm: tên, địa chỉ, giấy phép kinh doanh,… để đảm bảo bên cung cấp dịch vụ có đủ năng lực cung cấp dịch vụ.
 • Lưu giữ hợp đồng: Sau khi ký kết hợp đồng, bên sử dụng dịch vụ cần lưu giữ hợp đồng cẩn thận để có thể sử dụng khi cần thiết.

Việc lưu ý các vấn đề trên sẽ giúp bên sử dụng dịch vụ ăn uống được hưởng dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý và đảm bảo quyền lợi của mình.

4. Vai trò của Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống hiện nay

Vai trò của Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống hiện nay
Vai trò của Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống hiện nay

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống ngày nay không chỉ là một công cụ pháp lý quan trọng mà còn đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Dưới đây là những vai trò chính của mẫu hợp đồng trong ngữ cảnh đầy thách thức của thị trường dịch vụ ăn uống hiện nay:

 • Giúp xác định rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống ghi rõ các nội dung như loại hình dịch vụ ăn uống cung cấp, số lượng và chủng loại thức ăn, đồ uống cung cấp, giá cả, thời hạn và địa điểm thực hiện dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng. Nhờ đó, hai bên tham gia hợp đồng nắm rõ những gì mình được và phải làm, tránh xảy ra tranh chấp.

 • Giúp đảm bảo quyền lợi của hai bên tham gia hợp đồng trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống thường có quy định về phương thức giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên có thể căn cứ vào quy định này để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 • Giúp nâng cao uy tín của các bên tham gia hợp đồng. Việc thực hiện đúng các quy định của hợp đồng là thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của các bên tham gia hợp đồng.

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống không chỉ là một tài liệu giữa hai bên mà còn là công cụ quản lý mạnh mẽ, định hình mối quan hệ và đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong mỗi giao dịch.

>>>>>>>Xem thêm: Các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống phổ biến [MỚI 2023]

5. Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống

Hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được ký bởi hai bên tham gia hợp đồng.

Lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống

Khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống, các bên cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Kiểm tra kỹ các thông tin của các bên tham gia hợp đồng, các loại thức ăn, đồ uống cung cấp, phạm vi của dịch vụ, giá cả và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Thương lượng, thỏa thuận các nội dung của hợp đồng cho phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các bên.
 • Kiểm tra kỹ lại hợp đồng trước khi ký.

>>>>>>>>>>>>Xem thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ ăn uống [CẬP NHẬT 2024]

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống là gì?

Trả lời: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống là một thỏa thuận pháp lý giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ ăn uống. Trong hợp đồng này, các điều khoản về loại thực phẩm, số lượng, giá cả, và các điều kiện khác được xác định rõ để đảm bảo cả hai bên đều hiểu và tuân thủ.

Câu hỏi 2: Điều gì quan trọng cần được xác định trong một hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống?

Trả lời: Trong hợp đồng, các yếu tố quan trọng bao gồm: loại thực phẩm cung cấp, chất lượng, số lượng, giá cả, thời gian và địa điểm cung cấp. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu biết chung và tránh hiểu lầm giữa cả hai bên.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ ăn uống?

Trả lời: Hợp đồng nên chứa các điều khoản về xử lý vấn đề, bao gồm cách giải quyết tranh chấp, điều chỉnh số lượng hoặc chất lượng thực phẩm, và các biện pháp khác nhau nếu có vi phạm hợp đồng.

Câu hỏi 4: Có những loại hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống phổ biến là gì?

Trả lời: Một số loại hợp đồng phổ biến bao gồm hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống cho sự kiện, hợp đồng hàng ngày cho doanh nghiệp, và hợp đồng dài hạn cho các nhà hàng hoặc công ty cung ứng thực phẩm.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của cả bên cung cấp và bên sử dụng trong hợp đồng?

Trả lời: Điều quan trọng là đảm bảo rằng hợp đồng có các điều khoản bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Điều này bao gồm việc xác định rõ trách nhiệm, điều kiện thanh toán, và các biện pháp pháp lý khi có tranh chấp.

Câu hỏi 6: Làm thế nào để thay đổi điều khoản trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống?

Trả lời: Thay đổi điều khoản cần phải được cả hai bên đồng ý và được ghi rõ trong một bản thỏa thuận bổ sung. Quan trọng nhất là đảm bảo rằng mọi thay đổi được thực hiện theo quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền lợi cơ bản của cả hai bên.

Việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống đúng quy định sẽ giúp bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống là văn bản quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên tham gia. Các bên cần đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết để hiểu rõ các điều khoản và trách nhiệm của mình. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790