Nghị định 124 về an toàn thực phẩm – Nghị định Chính phủ

Việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu của một quốc gia để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đặc biệt, tại Việt Nam, việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo rằng thực phẩm mà người dân tiêu thụ hàng ngày là an toàn đã trở thành một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nghị định 124 về an toàn thực phẩm là một bước quan trọng trong hành trình này, đặt ra các quy định và hướng dẫn cụ thể về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Nghị định 124 về an toàn thực phẩm – Nghị định Chính phủ, tìm hiểu về những quy định quan trọng và vai trò quyết định của nó trong việc đảm bảo rằng mọi người có quyền tiêu thụ thực phẩm an toàn và lành mạnh.

Nghị định 124 về an toàn thực phẩm - Nghị định Chính phủ
Nghị định 124 về an toàn thực phẩm – Nghị định Chính phủ

1. Giới thiệu về Nghị định 124 và vai trò của Chính phủ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nghị định 124/2021/NĐ-CP là một tài liệu pháp luật quan trọng, đã điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 117/2020/NĐ-CP, liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và lĩnh vực y tế. Văn bản pháp luật này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm.

 • Sửa đổi và bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm:

Nghị định 124/2021/NĐ-CP đã điều chỉnh và bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Điều này đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thách thức ngày càng lớn của việc đảm bảo rằng thực phẩm mà người dân tiêu thụ là an toàn và không gây hại cho sức khỏe. Quy định cụ thể về xử phạt giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thực phẩm lành mạnh và động viên doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm:

Nghị định 124/2021/NĐ-CP không chỉ giúp tăng cường quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp về việc đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn đảm bảo rằng Chính phủ và các cơ quan chức năng có những công cụ mạnh mẽ để quản lý an toàn thực phẩm. Hiệu quả của quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi sự hợp tác và tuân thủ từ tất cả các bên liên quan. Nghị định này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, và xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Như vậy, Nghị định 124/2021/NĐ-CP có vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng thực phẩm mà người dân tiêu thụ hàng ngày là an toàn, lành mạnh, và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm.

2. Nội dung của Nghị định 124 về an toàn thực phẩm

Nội dung của Nghị định 124 về an toàn thực phẩm
Nội dung của Nghị định 124 về an toàn thực phẩm

Nghị định 124/2021/NĐ-CP là một văn bản pháp luật quan trọng về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Nghị định này đã điều chỉnh và bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Dưới đây là một phân tích chi tiết về những điểm quan trọng của Nghị định 124:

Bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm:

Nghị định 124 cũng đã bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính mới liên quan đến an toàn thực phẩm. Các hành vi này bao gồm:

 • Sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
 • Kinh doanh thực phẩm bị thu hồi.
 • Kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bổ sung những hành vi này vào Nghị định giúp tăng cường quản lý và giám sát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc đảm bảo thông tin cho người tiêu dùng.

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm:

Nghị định 124 đã rõ ràng định nghĩa và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, và người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều này đảm bảo rằng mọi bên đều phải chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Tăng cường chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm:

Nghị định 124 đã điều chỉnh và tăng cường chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Mục tiêu của việc tăng cường chế tài là để răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm. Cụ thể, Nghị định này đã tăng mức phạt tối đa đối với một số hành vi vi phạm như sau:

 • Sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ: Từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.
 • Sử dụng hóa chất, chất phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm: Từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng.
 • Bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ: Từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Những mức phạt cao hơn sẽ giúp tạo ra sự đe dọa hiệu quả đối với những người, tổ chức vi phạm an toàn thực phẩm.

Mức xử phạt vi phạm hành chính:

Nghị định 124 quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo 04 mức tiền phạt khác nhau như đã nêu ở trên. Điều này tạo sự ràng buộc hiệu quả đối với những người vi phạm và đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý cho việc xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

>>>>>>>>Xem thêm: Tổng hơp một số nghị định về an toàn thực phẩm mới nhất

3. Tầm quan trọng của nghị định 124 về an toàn thực phẩm

Nghị định 124/2021/NĐ-CP đã đưa ra các biện pháp quan trọng để tăng cường chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Mục tiêu chính của việc tăng cường chế tài xử phạt là răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm, đặc biệt là những hành vi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể, mức phạt tiền tối đa đã được tăng lên cho một số hành vi vi phạm quan trọng như sau:

 • Sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ: Từ 10 triệu đồng, mức phạt đã được nâng lên 20 triệu đồng. Điều này đặt ra một hạn chế mạnh mẽ đối với việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền biết rõ về nguồn gốc của thực phẩm mình tiêu thụ.
 • Sử dụng hóa chất, chất phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm: Mức phạt tối đa đã tăng từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các chất không an toàn trong thực phẩm.
 • Bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ: Mức phạt tối đa đã được nâng từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Điều này khuyến khích việc đánh dấu rõ nguồn gốc của thực phẩm, đảm bảo tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Việc tăng cường chế tài xử phạt là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua việc đặt ra những mức phạt nghiêm khắc, Nghị định 124/2021/NĐ-CP hướng tới việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Nghị định 124 cũng đã bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể, những hành vi vi phạm hành chính mới bổ sung bao gồm:

 • Sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
 • Kinh doanh thực phẩm bị thu hồi.
 • Kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bổ sung những hành vi vi phạm hành chính mới này giúp đặt ra các hạn chế cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý an toàn thực phẩm. Điều này cũng đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền tiêu thụ thực phẩm an toàn và chất lượng.

Ngoài ra, Nghị định 124 đã tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, và người tiêu dùng. Tăng cường trách nhiệm này là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng toàn bộ cộng đồng đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

4. Câu hỏi thường gặp

4.1 Nghị định 124 có ảnh hưởng như thế nào đối với người tiêu dùng?

Nghị định 124 quy định các tiêu chuẩn và biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

4.2 Các điều khoản chính của Nghị định 124 là gì?

Nghị định 124 quy định về quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng thực phẩm, và các quy trình liên quan.

4.3 Ai là đối tượng chủ yếu được áp dụng theo Nghị định này?

Nghị định 124 áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm, và các tổ chức liên quan đến an toàn thực phẩm.

4.4 Nghị định 124 có yêu cầu gì đối với các doanh nghiệp thực phẩm?

Nghị định này yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy chuẩn an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm, và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tóm lại, Nghị định 124 là một công cụ quan trọng giúp tăng cường an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo tính an toàn và chất lượng của thực phẩm tại Việt Nam. Người tiêu dùng cần hiểu rõ các quy định này để đảm bảo rằng thực phẩm mình tiêu thụ là an toàn và đáng tin cậy. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790