Nghị định 99/2011/NĐ-CP bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 99/2011/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định 99/2011/NĐ-CP). Nghị định được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nghị định 99/2011/NĐ-CP bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Nghị định 99/2011/NĐ-CP bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Giới thiệu về Nghị định 99/2011/NĐ-CP

Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Nghị định này quy định về:

 • Đối tượng áp dụng.
 • Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng.
 • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.
 • Hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Một số điểm đáng chú ý Nghị định 99/2011/NĐ-CP

Nghị định 99/2011/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý sau:

 • Bổ sung quy định về quyền của người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Nghị định 99/2011/NĐ-CP đã bổ sung quy định về quyền của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm:

 • Quyền được hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình.
 • Quyền được ưu tiên trong việc tiếp cận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.
 • Quyền được miễn, giảm giá đối với hàng hóa, dịch vụ.

Các quy định này nhằm bảo đảm cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người nghèo, người có công với cách mạng,… được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Nghị định 99/2011/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các quy định về quyền của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.
 • Cung cấp thông tin, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, khả năng của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.
 • Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tư vấn cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Các quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

 • Bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù

Nghị định 99/2011/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, bao gồm:

 • Giao dịch mua bán hàng hóa qua mạng.
 • Giao dịch mua bán hàng hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Giao dịch mua bán hàng hóa qua ứng dụng điện thoại.
 • Giao dịch mua bán hàng hóa qua các nền tảng thương mại điện tử khác.

Các quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

 • Bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

Nghị định 99/2011/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

 • Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các quy định này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Vai trò của Nghị định 99/2011/NĐ-CP

 • Bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng: Nghị định 99/2011/NĐ-CP đã quy định đầy đủ và cụ thể các quyền của người tiêu dùng, bao gồm quyền được cung cấp thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ hợp pháp, có chất lượng, quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Các quy định này đã giúp người tiêu dùng hiểu rõ và thực hiện được các quyền của mình, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

 • Hỗ trợ hoạt động kinh doanh lành mạnh: Nghị định 99/2011/NĐ-CP đã quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh, bao gồm quyền được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, quyền được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, quyền được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Các quy định này đã tạo ra khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh lành mạnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

 • Thúc đẩy tiêu dùng văn minh, hiện đại: Nghị định 99/2011/NĐ-CP đã quy định các biện pháp giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh, bao gồm hòa giải, trọng tài, khởi kiện tại Tòa án. Các quy định này đã giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với quyền lợi của mình, góp phần thúc đẩy tiêu dùng văn minh, hiện đại.

Nghị định 99/2011/NĐ-CP là văn bản pháp luật quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền và nghĩa vụ của mình, tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh và nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790