Tiêu chuẩn của nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm [2023]

Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm là những người trực tiếp thực hiện các công việc kiểm nghiệm, phân tích thực phẩm để đánh giá chất lượng, độ an toàn của sản phẩm. Do đó, họ cần đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn của nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm.

Tiêu chuẩn của nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm
Tiêu chuẩn của nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm

1. Giới thiệu

Kiểm nghiệm thực phẩm là một lĩnh vực quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm là những người trực tiếp thực hiện các hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm, nhằm đánh giá chất lượng và an toàn của thực phẩm. Do đó, nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức.

2. Tiêu chuẩn về kiến thức của nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm 

Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm, bao gồm:

 • Kiến thức về hóa học, sinh học, vật lý: Đây là những kiến thức nền tảng cần thiết để hiểu được các thành phần, tính chất và sự biến đổi của thực phẩm.
 • Kiến thức về các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần nắm vững các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm hiện đại, để có thể thực hiện các phép thử một cách chính xác, tin cậy.
 • Kiến thức về các quy định về an toàn thực phẩm: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần nắm vững các quy định về an toàn thực phẩm của Việt Nam và quốc tế, để có thể đánh giá chất lượng và an toàn của thực phẩm một cách khách quan, chính xác.

3. Tiêu chuẩn về kỹ năng

Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng thực hành: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng thực hành thành thạo các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm.
 • Kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm nghiệm: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm nghiệm thực phẩm hiện đại.
 • Kỹ năng phân tích số liệu: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng phân tích số liệu một cách khoa học, chính xác.

3.1. Kỹ năng thực hành

Kỹ năng thực hành là kỹ năng quan trọng nhất của nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm. Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng thực hành thành thạo các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm, bao gồm:

 • Kỹ năng lấy mẫu thực phẩm: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng lấy mẫu thực phẩm một cách chính xác, đại diện cho toàn bộ lô sản phẩm.
 • Kỹ năng chuẩn bị mẫu thực phẩm: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng chuẩn bị mẫu thực phẩm một cách đúng quy trình, để đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác.
 • Kỹ năng thực hiện phép thử: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng thực hiện phép thử một cách chính xác, theo đúng quy trình.
 • Kỹ năng xử lý kết quả: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng xử lý kết quả một cách khoa học, chính xác, để đưa ra kết luận chính xác về chất lượng và an toàn của thực phẩm.

3.2. Kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm nghiệm

Ngoài kỹ năng thực hành, nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm còn cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm nghiệm thực phẩm hiện đại. Các thiết bị kiểm nghiệm thực phẩm hiện đại có giá trị cao, đòi hỏi kỹ năng vận hành và bảo dưỡng chuyên nghiệp. Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần được đào tạo và thực hành sử dụng các thiết bị kiểm nghiệm thực phẩm một cách thành thạo, để đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả và an toàn.

4. Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức

Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức
Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức

Ngoài kiến thức và kỹ năng, nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm còn cần có phẩm chất đạo đức tốt, bao gồm:

 • Liêm chính, trung thực: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có phẩm chất liêm chính, trung thực, để đưa ra kết quả kiểm nghiệm chính xác, khách quan, không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có phẩm chất cẩn thận, tỉ mỉ, để đảm bảo các phép thử được thực hiện chính xác, không mắc sai sót.
 • Trách nhiệm cao: Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có trách nhiệm cao, để đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm là những người có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Do đó, nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790