Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm là ai? [Mới nhất 2023]

Trong bối cảnh ngày nay, an toàn thực phẩm đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng. Với vai trò quan trọng, Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm không chỉ đóng vai trò chủ chốt trong bảo vệ người tiêu dùng khỏi rủi ro mà còn định hình định hướng phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Hãy cùng nhìn nhận tầm quan trọng của vị trí này và những thách thức mà nó đối mặt.

Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm là ai
Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm là ai

1. TS. Nguyễn Hùng Long – Phó Cục trưởng

Tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2023, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là ông Nguyễn Hùng Long. Ông Long sinh năm 1973, quê quán tại tỉnh Hà Nam. Ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ y học, chuyên ngành y tế công cộng.

Ông Long đã từng giữ các chức vụ sau:

 • Phó trưởng phòng phòng Kiểm nghiệm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (2004 – 2011)
 • Trưởng phòng phòng Kiểm nghiệm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (2011 – 2014)
 • Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (2014 – nay)

Ông Long là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ông đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 19/2018/TT-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 • Giúp Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Cục và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Phụ trách một số lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Cục An toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về lĩnh vực được phân công.
 • Thay mặt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Cục trưởng khi được ủy quyền.
 • Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giao.

Cụ thể, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 • Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

 • Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm:

  • Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm;
  • Quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
  • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm;
  • Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản và các nguồn lực khác của Cục An toàn thực phẩm.**
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục An toàn thực phẩm theo phân công của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị thuộc Cục An toàn thực phẩm theo phân công của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

 • Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cần có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao.

3. Vai trò của Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm

Vai trò của Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bao gồm:

 • Giúp Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là người trực tiếp tham mưu, giúp Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng trực tiếp tham mưu, giúp Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm: xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm; quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản và các nguồn lực khác của Cục An toàn thực phẩm.

 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị thuộc Cục An toàn thực phẩm: Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Cục An toàn thực phẩm. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị thuộc Cục An toàn thực phẩm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 • Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giao: Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giao. Việc tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo giúp Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Cục An toàn thực phẩm.

Để thực hiện tốt vai trò của mình, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cần có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao.

Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với trách nhiệm và nỗ lực không ngừng, ông/chị đã đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này. Công tác quản lý của ông/chị không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng vào nguồn thực phẩm an toàn. Sự đóng góp của Phó cục trưởng không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là sự hỗ trợ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790