Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Thông tư 43/2018/TT-BCT, quy định về quản lý an toàn thực phẩm, do Bộ Công Thương ban hành, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong bài viết này  VSATTP  tìm hiểu về nội dung và tầm quan trọng của Thông tư 43/2018/TT-BCT trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Giới thiệu tổng quan về Thông tư 43/2018/TT-BCT 

Thông tư 43/2018/TT-BCT có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019, là một văn bản quan trọng do Bộ Công Thương ban hành, quy định về quản lý an toàn thực phẩm và rơi vào trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Việt Nam. Thông tư này được xem là một trong những cơ sở quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm.

Thông tư 43/2018/TT-BCT thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Nó tạo ra cơ chế quản lý hiệu quả và minh bạch để đối phó với thách thức về an toàn thực phẩm và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm trong nước.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 43/2018/TT-BCT 

Phạm vi điều chỉnh

  • Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  • Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.
  • Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng.
  • Thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

3. Nội dung chính của Thông tư 43/2018/TT-BCT 

3.1 Quy định về An Toàn Thực Phẩm

Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc kiểm tra và đánh giá an toàn thực phẩm trước khi chúng được đưa ra thị trường để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thông tư 43/2018/TT-BCT đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam và đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền tiếp cận thực phẩm an toàn và chất lượng. Nó xác định trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy và đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường.

3.2 Quản Lý Hạn Sử Dụng

Việc quản lý hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định rõ ràng về việc ghi chép, đánh dấu hạn sử dụng, và bảo quản sản phẩm thực phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng sau mỗi giai đoạn sử dụng.

Cụ thể, Thông tư này yêu cầu các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ có thời hạn sử dụng được ghi rõ và đánh dấu một cách chính xác. Điều này giúp người tiêu dùng biết khi nào sản phẩm nên được sử dụng và khi nào nên ngừng sử dụng, đặc biệt là đối với các sản phẩm dễ hỏng và dễ nhiễm khuẩn.

Thông tư 43/2018/TT-BCT cũng quy định về việc bảo quản sản phẩm thực phẩm trong quá trình vận chuyển, lưu trữ, và trưng bày trên thị trường. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng khi nó đến tay họ

3.3 Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng

Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm: Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ những quy định này. Điều này đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và kinh doanh đáp ứng các yêu cầu an toàn và không gây hại cho người tiêu dùng.

Đánh Giá và Kiểm Tra Thực Phẩm: Thông tư này cho phép các cơ quan quản lý kiểm tra và đánh giá thực phẩm trước khi ra thị trường. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Bảo Vệ Trước Nguy Cơ và Sự Cố: Thông tư đề cập đến việc xác định và đối phó với nguy cơ an toàn thực phẩm và sự cố. Nếu có sản phẩm thực phẩm có thể gây nguy cơ hoặc đã xảy ra sự cố, thông tư quy định cách xử lý để bảo vệ người tiêu dùng.

Tích Hợp Hệ Thống Thông Tin: Thông tư 43/2018/TT-BCT đề xuất tích hợp các hệ thống thông tin để theo dõi sản phẩm thực phẩm và quản lý nguy cơ. Điều này giúp nhanh chóng xác định và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Phạt Vi Phạm: Thông tư này cũng quy định về việc xử lý vi phạm và áp dụng khoản phạt đối với các hành vi không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Điều này đặt áp lực để các doanh nghiệp tuân thủ quy định.

>>>>>>>>>Xem thêm: Nội dung thông tư 17 về an toàn thực phẩm [Chi tiết 2023]

3.4 Giám Sát Thị Trường

Kiểm tra và đánh giá: Bộ Công Thương và cơ quan chức năng liên quan phải tiến hành kiểm tra và đánh giá sản phẩm thực phẩm trước khi chúng được đưa ra thị trường. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Giám sát sản xuất và kinh doanh: Bộ Công Thương cũng phải theo dõi hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm, đảm bảo rằng các cơ sở sản xuất và kinh doanh tuân thủ quy định an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc kiểm tra cơ sở sản xuất, quy trình sản xuất, và bảo đảm tính minh bạch.

Quản lý thông tin và truy xuất nguồn gốc: Bộ Công Thương cần xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là việc truy xuất nguồn gốc. Điều này giúp theo dõi và quản lý sản phẩm từ quá trình sản xuất đến khi đến tay người tiêu dùng.

Phối hợp với cơ quan chức năng: Bộ Công Thương phải hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác, bao gồm Bộ Y tế, để đảm bảo quản lý toàn diện về an toàn thực phẩm.

3.4 Quản Lý Trong Khẩn Cấp

Phát Hiện và Xử Lý Sự Cố: Bộ Công Thương có trách nhiệm phát hiện và xử lý sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm trong tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm việc xác định nguồn gốc của sự cố, đánh giá tác động và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

Tổ Chức Khẩn Cấp: Bộ Công Thương phải tổ chức công tác quản lý trong tình huống khẩn cấp, đảm bảo rằng các cơ quan chức năng hoạt động hiệu quả để ngăn chặn và xử lý sự cố thực phẩm.

Truyền Thông và Thông Tin: Bộ Công Thương cần đảm bảo rằng thông tin về tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn thực phẩm được truyền tải một cách nhanh chóng và chính xác cho công chúng và các bên liên quan.

Hợp Tác Đa Phương: Trong tình huống khẩn cấp, Bộ Công Thương cần hợp tác với các cơ quan quản lý khác, cơ quan y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo rằng sự cố thực phẩm được quản lý một cách toàn diện.

Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm: Trong tình huống khẩn cấp, Bộ Công Thương cần đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

>>>>>>>>>>>Xem chi tiết Thông tư 43/2018/TT-BCT

4. Vai trò của Thông tư 43/2018/TT-BCT trong quản lý an toàn thực phẩm

Vai trò của Thông tư 43/2018/TT-BCT trong quản lý an toàn thực phẩm
Vai trò của Thông tư 43/2018/TT-BCT trong quản lý an toàn thực phẩm
  • Tạo khung pháp lý thống nhất

Thông tư 43/2018/TT-BCT đã quy định thống nhất các quy định, thủ tục, trình tự, hồ sơ, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Điều này đã góp phần tạo ra khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, dễ áp dụng, giúp các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

  • Nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm

Thông tư 43/2018/TT-BCT đã quy định rõ ràng các quy định, thủ tục, trình tự, hồ sơ, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý an toàn thực phẩm. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

  • Giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng

Thông tư 43/2018/TT-BCT đã quy định cụ thể các quy định về an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Điều này đã giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, lựa chọn được thực phẩm an toàn cho sức khỏe.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Thông tư 43/2018/TT-BCT có mục tiêu chính là gì?

Trả lời: Thông tư này được ban hành để quy định việc quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực thực phẩm.

Câu hỏi 2: Ai là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Thông tư 43/2018/TT-BCT?

Trả lời: Bộ Công Thương là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, và giám sát thực hiện các quy định trong Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Câu hỏi 3: Thông tư này áp dụng cho đối tượng nào trong lĩnh vực thực phẩm?

Trả lời: Thông tư áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, và sử dụng thực phẩm.

Câu hỏi 4: Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về các yếu tố nào đảm bảo an toàn thực phẩm?

Trả lời: Thông tư này quy định về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguy cơ, và thông tin đối với các sản phẩm thực phẩm.

Câu hỏi 5: Có những biện pháp nào được đề cập trong Thông tư để đảm bảo an toàn thực phẩm?

Trả lời: Thông tư 43/2018/TT-BCT đề cập đến nhiều biện pháp như quản lý rủi ro, kiểm tra chất lượng, xử lý sản phẩm không an toàn, và thông tin đối với người tiêu dùng.

Câu hỏi 6: Thông tư này có ý nghĩa gì trong bối cảnh đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam?

Trả lời: Thông tư 43/2018/TT-BCT đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, giúp nâng cao uy tín của thị trường thực phẩm Việt Nam và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư này để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790