Thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM [Chi tiết nhất 2023]

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc tự công bố sản phẩm đang trở thành một quy trình quan trọng, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm, mà còn tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM, nhấn mạnh sự quan trọng của nó đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM
Thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM

1. Quy định về công bố sản phẩm hiện nay

Quy định về công bố sản phẩm hiện nay được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Đối tượng áp dụng quy định về công bố sản phẩm: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục quy định phải công bố sản phẩm.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải công bố sản phẩm được quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Hình thức công bố sản phẩm:

Công bố sản phẩm được thực hiện theo hai hình thức:

 • Công bố hợp quy: là việc tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Công bố phù hợp quy định: là việc tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với tiêu chuẩn tương ứng.

2. Vai trò của công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân tự ban hành.

Công bố sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Vai trò đối với người tiêu dùng

Công bố sản phẩm giúp người tiêu dùng xác định được sản phẩm có đảm bảo chất lượng, an toàn hay không trước khi quyết định mua và sử dụng. Khi sản phẩm đã được công bố, người tiêu dùng có thể dựa vào các thông tin được công bố để đánh giá chất lượng sản phẩm, bao gồm:

 • Tên sản phẩm
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu
 • Thành phần định lượng, thành phần định tính của sản phẩm
 • Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm
 • Phân loại theo công dụng của sản phẩm

Vai trò đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Công bố sản phẩm giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Ngoài ra, công bố sản phẩm còn giúp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiết kiệm chi phí và thời gian so với việc chứng nhận hợp quy.

Vai trò đối với cơ quan quản lý nhà nước

Công bố sản phẩm giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để kiểm soát chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Khi sản phẩm đã được công bố, cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố sản phẩm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM

Hồ sơ tự công bố sản phẩm tại TP.HCM bao gồm:

 • Đơn đề nghị tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu mã sản phẩm (đối với sản phẩm).
 • Bản sao y bản chính các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần tự công bố.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm tại TP.HCM được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm tại TP.HCM:

 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm tại TP.HCM được quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết hồ sơ tự công bố sản phẩm tại TP.HCM:

 • Thời hạn giải quyết hồ sơ tự công bố sản phẩm tại TP.HCM là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công bố sản phẩm tại TP.HCM có hiệu lực trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

Thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định tại mục 2.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm có trách nhiệm chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin tự công bố sản phẩm.
 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm có trách nhiệm chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tự công bố.

4. Câu hỏi thường gặp

4.1 Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm tại TP.HCM?

Để thực hiện thủ tục này, bạn cần chuẩn bị Công bố sản phẩm, Chứng chỉ kiểm định sản phẩm (nếu có), giấy tờ liên quan đến chất lượng sản phẩm và nguồn gốc hàng hóa.

4.2 Thời gian xử lý thủ tục là bao lâu và có mất phí không?

Thời gian xử lý thủ tục thường phụ thuộc vào loại sản phẩm và quy định của cơ quan chức năng. Một số trường hợp có thể mất vài tuần. Phí xử lý thủ tục cũng thay đổi theo từng loại sản phẩm và quy định cụ thể của cơ quan quản lý.

4.3 Lợi ích của việc tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng. Đồng thời, nó đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, từ đó mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

4.4 Có những bước nào quan trọng cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này?

Quan trọng nhất là kiểm tra và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết. Bạn cũng cần chú ý đến việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng quy định để hạn chế trở ngại trong quá trình xử lý thủ tục.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng và sự cạnh tranh trở nên khốc liệt, việc tự công bố sản phẩm tại TP.HCM không chỉ là một bước quan trọng mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho doanh nghiệp. Thủ tục này không chỉ giúp tăng cường uy tín mà còn đảm bảo an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Đồng thời, quá trình này đã được đơn giản hóa và linh hoạt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp địa phương phát triển và mở rộng thị trường. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế địa phương và đóng góp vào sự phồn thịnh của TP.HCM.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790