Tiêu chuẩn công bố áp dụng là gì? [Chi tiết nhất 2023]

Tiêu chuẩn công bố áp dụng là gì? Đây là một khái niệm quen thuộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa. Tiêu chuẩn công bố áp dụng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi Tiêu chuẩn công bố áp dụng là gì? và những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Tiêu chuẩn công bố áp dụng là gì?
Tiêu chuẩn công bố áp dụng là gì?

1. Tiêu chuẩn công bố áp dụng là gì?

Tiêu chuẩn công bố áp dụng là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa của mình. Tiêu chuẩn áp dụng có thể là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB, …), tiêu chuẩn khu vực (EU, …) , tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …), hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa.

2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng là hoạt động bắt buộc

Công bố tiêu chuẩn áp dụng là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam. Căn cứ Điều 28, Điều 34, Điều 62 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

3. Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng

Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng được quy định tại Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng bao gồm các bước sau:

3.1 Lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị công bố tiêu chuẩn áp dụng theo mẫu
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Bản sao tiêu chuẩn áp dụng hoặc bản sao các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa

3.2 Nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng được nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính.

3.3 Xử lý hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trong thời hạn 05 ngày làm việc.

3.4 Công bố tiêu chuẩn áp dụng

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của mình.

4. Ý nghĩa của việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

Công bố tiêu chuẩn áp dụng có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau:

  • Là cơ sở để chứng minh sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường,…
  • Giúp tổ chức, cá nhân nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa

Công bố tiêu chuẩn áp dụng là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường của sản phẩm, hàng hóa, đồng thời giúp tổ chức, cá nhân nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường.Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790