Tìm hiểu ISO 56000- Quản lý đổi mới sáng tạo [Chi tiết 2023]

Trong bối cảnh ngày nay, đổi mới sáng tạo là chìa khóa quan trọng giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển. ISO 56000, tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo, đã trở thành một công cụ quan trọng, hỗ trợ các tổ chức trong việc hiện thực hóa ý tưởng mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về ISO 56000 và tầm quan trọng của nó trong quá trình đổi mới sáng tạo.

Tìm hiểu ISO 56000- Quản lý đổi mới sáng tạo
Tìm hiểu ISO 56000- Quản lý đổi mới sáng tạo

1. ISO 56000 là gì?

ISO 56000 là một họ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý đổi mới. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô, lĩnh vực hoạt động hay vị trí địa lý.

ISO 56000 bao gồm các nguyên tắc, cấu trúc và thuật ngữ chung áp dụng cho tất cả các hệ thống quản lý đổi mới. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với các lĩnh vực khác nhau của quản lý đổi mới, chẳng hạn như:

 • Phát triển chiến lược đổi mới
 • Quản lý ý tưởng
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Quản lý quá trình đổi mới
 • Quản lý tài sản trí tuệ

2. Nguyên tắc của ISO 56000

ISO 56000:2020 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý đổi mới. Tiêu chuẩn này cung cấp các nguyên tắc và khái niệm cơ bản về quản lý đổi mới.

Các nguyên tắc của ISO 56000 bao gồm:

 • Mục tiêu đổi mới phải rõ ràng và được tất cả các bên liên quan chấp thuận.
 • Quản lý đổi mới phải được tích hợp vào hoạt động của tổ chức.
 • Quản lý đổi mới phải được thực hiện một cách có hệ thống và có tổ chức.
 • Quản lý đổi mới phải được thực hiện một cách linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi.
 • Quản lý đổi mới phải được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm.

Cụ thể, các nguyên tắc của ISO 56000 có thể được mô tả như sau:

 • Mục tiêu đổi mới phải rõ ràng và được tất cả các bên liên quan chấp thuận: Các mục tiêu đổi mới phải được xác định rõ ràng và được tất cả các bên liên quan, bao gồm lãnh đạo, nhân viên và các bên liên quan bên ngoài, chấp thuận. Các mục tiêu đổi mới cần được đo lường được và có thể đạt được.
 • Quản lý đổi mới phải được tích hợp vào hoạt động của tổ chức: Quản lý đổi mới phải được tích hợp vào các hoạt động hàng ngày của tổ chức, không phải là một hoạt động riêng biệt. Các hoạt động đổi mới cần được kết hợp với các hoạt động khác của tổ chức, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, sản xuất, marketing và bán hàng.
 • Quản lý đổi mới phải được thực hiện một cách có hệ thống và có tổ chức: Quản lý đổi mới cần được thực hiện một cách có hệ thống và có tổ chức để đảm bảo hiệu quả. Các tổ chức cần có các quy trình và thủ tục rõ ràng để quản lý đổi mới.
 • Quản lý đổi mới phải được thực hiện một cách linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi: Quản lý đổi mới cần được thực hiện một cách linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi. Các tổ chức cần có khả năng thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh và công nghệ.
 • Quản lý đổi mới phải được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm: Quản lý đổi mới cần được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm. Các tổ chức cần có các hệ thống để giám sát và đánh giá hiệu quả của quản lý đổi mới.

3. Vai trò của ISO 56000

ISO 56000 là một họ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý đổi mới. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô, lĩnh vực hoạt động hay vị trí địa lý.

ISO 56000 đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của hoạt động đổi mới của các tổ chức. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ chung cho việc quản lý đổi mới, bao gồm các nguyên tắc, cấu trúc và thuật ngữ chung. ISO 56000 cũng bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với các lĩnh vực khác nhau của quản lý đổi mới, chẳng hạn như phát triển chiến lược đổi mới, quản lý ý tưởng, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, quản lý quá trình đổi mới và quản lý tài sản trí tuệ.

Cụ thể, ISO 56000 có vai trò sau:

 • Cung cấp một khuôn khổ chung cho việc quản lý đổi mới: ISO 56000 giúp các tổ chức hiểu rõ các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất trong quản lý đổi mới. Điều này giúp các tổ chức xây dựng hệ thống quản lý đổi mới hiệu quả hơn.
 • Nâng cao hiệu quả của quá trình đổi mới: ISO 56000 cung cấp các yêu cầu cụ thể đối với các lĩnh vực khác nhau của quản lý đổi mới. Điều này giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả của các quá trình đổi mới của mình, chẳng hạn như phát triển chiến lược đổi mới, quản lý ý tưởng, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, quản lý quá trình đổi mới và quản lý tài sản trí tuệ.
 • Tăng cường sự tham gia của nhân viên: ISO 56000 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của nhân viên trong quá trình đổi mới. Điều này giúp các tổ chức khai thác được tối đa tiềm năng đổi mới của nhân viên.
 • Tăng cường khả năng chia sẻ kiến ​​thức và thông tin: ISO 56000 khuyến khích các tổ chức chia sẻ kiến ​​thức và thông tin trong quá trình đổi mới. Điều này giúp các tổ chức học hỏi từ các thành công và thất bại của họ, đồng thời giúp họ tận dụng được các nguồn lực đổi mới sẵn có.
 • Tăng cường khả năng hợp tác với các đối tác: ISO 56000 khuyến khích các tổ chức hợp tác với các đối tác trong quá trình đổi mới. Điều này giúp các tổ chức mở rộng phạm vi đổi mới của mình và tiếp cận được các nguồn lực đổi mới mới.
 • Tăng cường khả năng quản lý rủi ro trong quá trình đổi mới: ISO 56000 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro trong quá trình đổi mới. Điều này giúp các tổ chức giảm thiểu các rủi ro và tăng khả năng thành công của các dự án đổi mới.
 • Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ mới: ISO 56000 giúp các tổ chức phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này giúp các tổ chức tăng khả năng cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Nhìn chung, ISO 56000 là một tiêu chuẩn quan trọng đối với các tổ chức muốn cải thiện hiệu quả của hoạt động đổi mới của mình. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ chung và các hướng dẫn cụ thể để giúp các tổ chức xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý đổi mới hiệu quả.

ISO 56000 là một tiêu chuẩn quan trọng về quản lý đổi mới sáng tạo, đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy sự đổi mới trong doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này không chỉ cung cấp hệ thống quản lý chất lượng mà còn tập trung vào khía cạnh sáng tạo, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức trong môi trường kinh doanh ngày nay. Việc áp dụng ISO 56000 không chỉ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đổi mới liên tục trong tổ chức. Đối với các doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững, việc nắm vững và triển khai hiệu quả tiêu chuẩn này là chìa khóa quan trọng để định hình tương lai tích cực và đổi mới.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790