Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm [CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2023]

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng của ngành thực phẩm và sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm, việc ban hành các văn bản pháp luật quan trọng về an toàn thực phẩm trở nên cấp thiết. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một bước quan trọng trong hướng dẫn và quản lý an toàn thực phẩm thông qua Chỉ thị số 17/CT-TTg.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm – Thủ tướng Chính phủ, bao gồm nội dung, mục tiêu và vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy an toàn thực phẩm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào các quy định quan trọng của Chỉ thị này và tìm hiểu cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam.

Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm
Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 17-CT/TW, ban hành ngày 21/10/2022 bởi Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một tài liệu quan trọng tập trung vào việc nâng cao an toàn thực phẩm trong bối cảnh mới. Chỉ thị này đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu chính là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Nhiệm Vụ và Giải Pháp Chính của Chỉ thị 17-CT/TW

Chỉ thị 17-CT/TW nêu rõ những nhiệm vụ quan trọng như sau:

 • Nâng Cao Nhận Thức và Ý Thức Về An Toàn Thực Phẩm: 

Chỉ thị tập trung vào việc tạo ra sự nhận thức và ý thức cao hơn về an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin, giáo dục và tuyên truyền để giúp người dân phân biệt và sử dụng thực phẩm an toàn, cũng như làm cho họ hiểu rõ quyền lợi của người tiêu dùng.

 • Tăng Cường Quản Lý và Kiểm Tra Thực Phẩm: 

Chính phủ cam kết nâng cao quản lý và kiểm tra thực phẩm từ quá trình sản xuất đến khi người tiêu dùng tiêu dùng. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

 • Tạo Môi Trường Phát Triển Cho Ngành Thực Phẩm: 

Chính phủ khuyến khích sự sáng tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm để cải thiện chất lượng sản phẩm và công nghệ sản xuất. Chính phủ cũng tạo điều kiện để ngành thực phẩm phát triển bền vững và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.

 • Xử Lý Nghiêm Vi Phạm An Toàn Thực Phẩm: 

Chỉ thị đề ra các biện pháp quyết liệt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Nó bao gồm việc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy thực phẩm vi phạm, và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thực phẩm vi phạm.

 • Thúc Đẩy Sáng Tạo và Nghiên Cứu Trong Ngành Thực Phẩm: 

Chính phủ khuyến khích ngành thực phẩm đầu tư vào sáng tạo và nghiên cứu để cải thiện chất lượng sản phẩm và công nghệ sản xuất. Điều này có thể giúp ngành thực phẩm ngày càng phát triển và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Chỉ thị số 17-CT/TW thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Việc tăng cường nhận thức, quản lý, kiểm tra và sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm sẽ đóng góp vào việc đảm bảo an toàn thực phẩm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm tại Việt Nam.

2. Những điểm mới của Chỉ thị số 17 về an toàn thực phẩm 

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới có nhiều điểm mới quan trọng, cụ thể như sau:

2.1 Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước

Chỉ thị số 17 nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Bộ Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp, sản phẩm thủy sản, sản phẩm chăn nuôi, thú y.

 • Bộ Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại về thực phẩm.

 • Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bố trí kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

 • Bộ Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 17 yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm.

2.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong bảo đảm an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 17 khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong bảo đảm an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm.

 • Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm.

2.4 Tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 17 yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm với các nước trên thế giới.

Những điểm mới của Chỉ thị số 17 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chỉ thị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân.

3. Tầm quan trọng của Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm

Tầm quan trọng của Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm
Tầm quan trọng của Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm có tầm quan trọng vô cùng lớn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là những điểm quan trọng về tầm quan trọng của Chỉ thị 17:

 • Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng: 

Chỉ thị 17 tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng thông qua việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực phẩm không an toàn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, và Chính phủ thông qua Chỉ thị này cam kết bảo vệ sức khỏe của người dân.

 • Tạo Sự Tin Tưởng: 

Chỉ thị 17 tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của thực phẩm. Sự tin tưởng này là quan trọng để khuyến khích sử dụng thực phẩm sản xuất trong nước và cũng giúp thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm, đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.

 • Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống:

 An toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Người tiêu dùng có quyền tiêu thực phẩm an toàn và dinh dưỡng, và Chỉ thị 17 giúp đảm bảo rằng quyền này được bảo vệ.

 • Phát Triển Ngành Thực Phẩm: 

Chỉ thị 17 khuyến khích sự sáng tạo và nghiên cứu trong ngành thực phẩm. Điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện cho ngành thực phẩm phát triển bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế quốc gia.

 • Đảm Bảo Sự Tuân Thủ: 

Chỉ thị 17 đặt ra các biện pháp quyết liệt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Điều này tạo ra một cơ chế rõ ràng để đảm bảo sự tuân thủ và xử lý nghiêm vi phạm.

 • Nâng Cao Nhận Thức Cộng Đồng: 

Chỉ thị 17 cũng tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về an toàn thực phẩm. Điều này giúp người dân hiểu rõ hơn về thực phẩm an toàn và quyền lợi của họ trong việc sử dụng thực phẩm.

Chỉ thị số 17-CT/TW là một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân, và thúc đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm tại Việt Nam.

>>>>>>Xem thêm: Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm [Chi tiết nhất 2023]

4. Nội dung của Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm

Chỉ thị 17 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

 • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức

Chỉ thị 17 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức, cá nhân tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an ninh, an toàn thực phẩm; về quyền, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước

Chỉ thị 17 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm.

 • Phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Chỉ thị 17 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn; có chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

 • Tăng cường hợp tác quốc tế

Chỉ thị 17 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, an toàn thực phẩm; tham gia các tổ chức quốc tế, khu vực về an ninh, an toàn thực phẩm.

5. Ý nghĩa của Chỉ thị 17-CT/TW

Chỉ thị 17-CT/TW có ý nghĩa quan trọng, góp phần:

 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về an toàn thực phẩm.
 • Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
 • Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.
 • Phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
 • Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tiêu dùng trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.
 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm.

6. Một số giải pháp cụ thể triển khai Chỉ thị

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp:

 • Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 17-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị.
 • Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học

Chỉ thị 17-CT/TW là một cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

7. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm là gì?

Trả lời: Chỉ thị 17 là một đề xuất của Chính phủ Việt Nam về việc tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Câu hỏi 2: Tại sao Chỉ thị 17 quan trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm?

Trả lời: Chỉ thị 17 đặt ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, giảm rủi ro về dịch bệnh và tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất và cơ quan quản lý.

Câu hỏi 3: Các đối tượng nào được ưu tiên trong Chỉ thị 17 về an toàn thực phẩm?

Trả lời: Chỉ thị 17 ưu tiên đặc biệt chăm sóc đối tượng như trẻ em, người cao tuổi và những người có sức khỏe yếu đuối, đồng thời tập trung vào các nhóm thực phẩm quan trọng.

Câu hỏi 4: Nội dung chính của Chỉ thị 17 bao gồm những điều gì?

Trả lời: Chỉ thị 17 chủ yếu tập trung vào việc cải thiện chất lượng thực phẩm thông qua việc kiểm soát nguồn gốc, sản xuất, lưu thông và tiêu thụ an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 5: Người tiêu dùng có vai trò gì trong việc thực hiện Chỉ thị 17?

Trả lời: Người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc yêu cầu và đòi hỏi chất lượng an toàn thực phẩm, cũng như thông tin rõ ràng và minh bạch từ phía doanh nghiệp.

Chỉ thị 17 đặt ra một kế hoạch chi tiết để tăng cường an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng người dân có quyền sử dụng thực phẩm an toàn và dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790