Tìm hiểu về đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm [Năm 2023]

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là quá trình quan trọng giúp đảm bảo chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Việc này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp duy trì uy tín và niềm tin từ khách hàng. Tìm hiểu về quy trình đăng ký này là chìa khóa để tiến bộ và thành công trong ngành thực phẩm, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tìm hiểu về đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm
Tìm hiểu về đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là giấy tờ xác nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bao gồm:

 • Cơ sở sản xuất thực phẩm.
 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm.
 • Cơ sở dịch vụ ăn uống.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 18 của Luật An toàn thực phẩm và Điều 11 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn thực phẩm.
 • Quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm.
 • Nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được khám sức khỏe định kỳ, được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe.
 • Thực phẩm được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

3. Hồ sơ Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở.
 • Sơ đồ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở.
 • Danh sách người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản xuất trong nước.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hộ gia đình, cá nhân không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.
 • Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực 03 năm.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện kiểm tra định kỳ về an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là quy trình quan trọng đảm bảo chất lượng thực phẩm. Điều này giúp kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc tuân thủ đăng ký mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp thực phẩm.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790