Tìm hiểu về Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Văn bản này được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2012.

Tìm hiểu về Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ
Tìm hiểu về Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ

1. Nội dung chính của Nghị định 124/2011/NĐ-CP

Nghị định 124/2011/NĐ-CP bao gồm các nội dung chính sau:

 • Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nghị định quy định các điều kiện chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, vệ sinh môi trường,… đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các lĩnh vực cụ thể, như: sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm ăn uống,…

 • Quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm

Nghị định quy định các quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, bao gồm: chất lượng, vệ sinh, bao bì, nhãn mác,… Nghị định cũng quy định cụ thể các quy định về an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cụ thể, như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm ăn uống,…

 • Quy định về quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định cũng quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

2. Một số điểm mới của Nghị định 124/2011/NĐ-CP

Nghị định 124/2011/NĐ-CP có một số điểm mới so với Luật An toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

 • Bổ sung các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm:
  • Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, vệ sinh môi trường,…
  • Quy định cụ thể các điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các lĩnh vực cụ thể.
 • Bổ sung các quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, bao gồm:
  • Quy định về chất lượng, vệ sinh, bao bì, nhãn mác,…
  • Quy định cụ thể các quy định về an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cụ thể.
 • Bổ sung các quy định về quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm:
  • Quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
  • Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

3. Tầm quan trọng của Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ

 • Khẳng định vai trò của nhà nước trong quản lý an toàn thực phẩm: Nghị định 124/2011/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm:

  • Chính phủ;
  • Bộ Y tế;
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  • Bộ Công Thương;
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Bộ Nội vụ;
  • Bộ Quốc phòng;
  • Bộ Công an;
  • Ủy ban nhân dân các cấp.
 • Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Nghị định 124/2011/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm;
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm;
  • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm;
  • Tổ chức, cá nhân kiểm nghiệm thực phẩm;
  • Tổ chức, cá nhân chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng: Nghị định 124/2011/NĐ-CP đã quy định rõ quyền của người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bao gồm:

  • Quyền được tiếp cận thông tin về an toàn thực phẩm;
  • Quyền được lựa chọn thực phẩm an toàn;
  • Quyền được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm: Nghị định 124/2011/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, bao gồm:

  • Kiểm tra, giám sát định kỳ;
  • Kiểm tra, giám sát đột xuất;
  • Kiểm tra, giám sát sau khi xử lý vi phạm.

Nghị định 124/2011/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm, ngăn ngừa các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nghị định 124/2011/NĐ-CP là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Văn bản này đã bổ sung một số quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790