Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào? [2024]

Việc bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm là một trách nhiệm quan trọng của cả cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, đôi khi việc tuân thủ các quy tắc và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm không diễn ra một cách đầy đủ, và có thể dẫn đến những vi phạm. Trong bối cảnh này, hệ thống xử phạt được áp dụng để đảm bảo rằng những người vi phạm phải chịu trách nhiệm về việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt như thế nào, những quy định liên quan và tầm quan trọng của việc tuân thủ những quy tắc này trong cuộc sống hàng ngày.

Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào?
Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào?

1. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

Khi xử lý hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, có một số nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản:

 • Đánh giá và xác định vi phạm: 

Đầu tiên, cần đánh giá và xác định chính xác vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này có thể bao gồm việc thu thập các bằng chứng, thông tin và chứng cứ liên quan đến vi phạm.

 • Tuân thủ quy định: 

Xác định các quy định pháp luật và quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm áp dụng trong trường hợp vi phạm. Đảm bảo rằng các biện pháp xử lý được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chuẩn liên quan.

 • Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng: 

Trong quá trình xử lý vi phạm, cần đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ cho người tiêu dùng liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng thực phẩm an toàn.

 • Hợp tác với các cơ quan chức năng: 

Gắn kết và hợp tác với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này có thể bao gồm việc báo cáo vi phạm, cung cấp thông tin và hỗ trợ trong quá trình điều tra và xử lý vi phạm.

 • Áp dụng biện pháp phù hợp: 

Dựa trên tính nghiêm trọng của vi phạm, áp dụng các biện pháp phù hợp để giải quyết tình huống. Các biện pháp có thể bao gồm cả biện pháp nhắc nhở, sửa chữa, xử phạt hành chính hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những vi phạm nghiêm trọng.

 • Giáo dục và cải thiện: 

Sau khi xử lý vi phạm, quan trọng để thực hiện các biện pháp giáo dục và cải thiện. Điều này bao gồm việc cung cấp đào tạo, hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp và cá nhân liên quan để nâng cao nhận thức và tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Đảm bảo sự tuân thủ liên tục: 

Để đảm bảo sự tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, cần thiết lập các biện pháp kiểm tra, giám sát và theo dõi liên tục. Điều này giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất duy trì tuân thủ quy định và quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động của họ.

Tóm lại, khi xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, cần tuân thủ các nguyên tắc như đánh giá và xác định vi phạm, tuân thủ quy định, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, hợp tác với các cơ quan chức năng, áp dụng biện pháp phù hợp, giáo dục và cải thiện, và đảm bảo sự tuân thủ liên tục.

2. Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt như thế nào?

Hình phạt cho vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia và pháp luật địa phương. Dưới đây là một số hình phạt phổ biến mà có thể áp dụng:

 • Cảnh cáo:

 Đây là hình phạt nhẹ nhất, thường được áp dụng cho vi phạm nhỏ và không gây nguy hiểm đến sức khỏe công cộng. Cảnh cáo có thể được đưa ra bằng văn bản hoặc miệng.

 • Xử phạt hành chính: 

Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn, có thể áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, bao gồm tiền phạt hoặc mức phạt cố định. Số tiền phạt cụ thể phụ thuộc vào mức độ vi phạm và quy định của từng nước.

 • Thu hồi giấy phép kinh doanh: 

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, chính quyền có thể thu hồi giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa doanh nghiệp.

 • Truy cứu trách nhiệm hình sự: 

Các vi phạm nghiêm trọng và cố ý gây hại đến sức khỏe công cộng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này có thể bao gồm khởi tố, buộc tội và xử lý tại tòa án với các hình phạt như tù tội, án treo, phạt tiền lớn hoặc án treo theo điều kiện.

Lưu ý rằng hình phạt cụ thể và quy định liên quan đến vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm có thể khác nhau ở từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Để biết thông tin chi tiết về hình phạt cụ thể, tốt nhất là tham khảo các quy định pháp luật và các cơ quan chức năng địa phương.

3. Mức xử phạt khi vi phạm

Mức xử phạt khi vi phạm
Mức xử phạt khi vi phạm

Ở Việt Nam, các mức xử phạt cho vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định trong pháp luật. Dưới đây là một số ví dụ về mức xử phạt thông thường áp dụng tại Việt Nam:

 • Hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống:

Vi phạm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực: Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng.

 • Hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

Vi phạm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực: Phạt tiền từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng.

 • Các hành vi vi phạm nghiêm trọng:

Vi phạm một trong các hành vi sau đây: Phạt tiền từ 40.000.000 đến 60.000.000 đồng. Các hành vi này không được đề ra cụ thể trong câu hỏi, vì vậy không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Lưu ý rằng các mức phạt được đề cập là theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, quy định pháp luật có thể thay đổi theo thời gian và các văn bản pháp luật mới được ban hành. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất về quy định xử phạt vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn nên tham khảo các văn bản pháp luật hiện hành và tìm hiểu từ các cơ quan chức năng địa phương hoặc luật sư có thẩm quyền.

Cụ thể, một số hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và mức xử phạt tương ứng được quy định như sau:

Hành vi vi phạm Mức xử phạt
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng hết hạn sử dụng. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không đúng quy định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không ghi nhãn hoặc ghi nhãn sai quy định. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Tàng trữ, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

>>>>>>Xem thêm: Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào? [2024]

4. Các hành vi vi phạm hành chính về vệ sinh ATTP bao gồm:

Các hành vi vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bao gồm những điều sau đây (lưu ý rằng danh sách này không hoàn chỉnh và có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia và pháp luật địa phương):

 • Sử dụng nguyên liệu không an toàn: 

Bao gồm việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bị nhiễm khuẩn, bẩn hoặc không đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn.

 • Vệ sinh không đảm bảo: 

Bao gồm việc thiếu vệ sinh trong quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ và vận chuyển thực phẩm, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm và lây nhiễm vi khuẩn, vi rút hoặc các chất độc hại khác.

 • Lưu trữ thực phẩm không đúng cách: 

Bao gồm việc lưu trữ thực phẩm ở nhiệt độ không an toàn, không tuân thủ nguyên tắc FIFO (First In, First Out – sử dụng theo nguyên tắc hàng đầu vào hàng đầu ra), hoặc không đảm bảo điều kiện bảo quản thích hợp.

 • Đóng gói không đúng quy định: 

Bao gồm việc sử dụng bao bì, hộp đựng hoặc niêm phong không an toàn, không đảm bảo tính chất bảo quản và tránh ô nhiễm thực phẩm.

 • Truyền thông không chính xác: 

Bao gồm việc đưa thông tin sai lệch về sản phẩm thực phẩm, nhãn mác không chính xác về thành phần, khối lượng, nguồn gốc hoặc thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm.

 • Vi phạm quy định về hạn sử dụng: 

Bao gồm việc bán, tiêu thụ hoặc quảng cáo thực phẩm vượt quá hạn sử dụng, không tuân thủ quy định về đánh dấu hạn sử dụng hoặc mô tả sai về thời hạn sử dụng.

 • Vi phạm về quản lý hệ thống an toàn thực phẩm: 

Bao gồm việc không tuân thủ các quy định, quy trình và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối và bán hàng.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số hành vi vi phạm phổ biến và không bao hàm tất cả các vi phạm có thể xảy ra trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Để biết thông tin chi tiết và đầy đủ hơn về các hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong lĩnh vực này, tốt nhất là tham khảo các quy định pháp luật và các cơ quan chức năng địa phương.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm lại bị xử phạt?

Trả lời: Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đe dọa sức khỏe cộng đồng, có thể gây ra bệnh tật. Chính vì vậy, các quy định và luật lệ được thiết lập để bảo vệ người tiêu dùng, và việc xử phạt là biện pháp trừng phạt nhằm duy trì an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 2: Những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thường gặp là gì?

Trả lời: Các hành vi thường gặp bao gồm lưu trữ thực phẩm sai cách, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, không tuân thủ các quy trình vệ sinh, và không đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến và phục vụ thực phẩm.

Câu hỏi 3: Hình phạt nào thường được áp dụng đối với vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trả lời: Hình phạt có thể bao gồm xử phạt tiền, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc thậm chí là thu hồi giấy phép kinh doanh tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để tránh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trả lời: Để tránh vi phạm, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm quá trình sản xuất, lưu trữ, và phục vụ thực phẩm. Việc đào tạo nhân viên và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ là quan trọng.

Câu hỏi 5: Ai có trách nhiệm giám sát và xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trả lời: Trách nhiệm giám sát và xử phạt thường thuộc về các cơ quan quản lý như Cơ quan An toàn thực phẩm hoặc Sở Y tế địa phương. Các cơ quan này có nhiệm vụ đảm bảo rằng doanh nghiệp thực phẩm tuân thủ các quy định liên quan.

Câu hỏi 6: Làm thế nào người tiêu dùng có thể báo cáo vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trả lời: Người tiêu dùng có thể báo cáo vi phạm bằng cách liên hệ với cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương hoặc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như điện thoại di động để thông báo về tình trạng không an toàn trong việc sản xuất hoặc phục vụ thực phẩm.

Xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm là một biện pháp quan trọng nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Mức xử phạt được quy định cụ thể tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790