Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia [2024]

Trong bối cảnh ngày nay, an toàn thực phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng, đặc biệt là khi mà sự đa dạng và phức tạp của thị trường thực phẩm ngày càng tăng. Để đảm bảo cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và chất lượng, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia nổi lên như một bảo vệ đáng tin cậy. Hãy cùng  VSATTP tìm hiểu về vai trò quan trọng của Viện trong việc đảm bảo sức khỏe và an ninh thực phẩm cho cộng đồng.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

1. Giới thiệu về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, đóng trụ sở tại Việt Nam, là một tổ chức uy tín chuyên nghiên cứu và thực hiện các hoạt động kiểm nghiệm nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm trong cả nước. Với sứ mệnh quan trọng là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Viện Kiểm nghiệm này đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia chủ động tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp kiểm nghiệm tiên tiến nhằm đánh giá các yếu tố an toàn từ nguồn gốc đến khi thực phẩm xuất hiện trên bàn ăn của người tiêu dùng. Đồng thời, viện cũng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc kiểm tra hiệu quả của các biện pháp quản lý và an toàn thực phẩm được triển khai trên quy mô quốc gia.

2. Cơ cấu Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

2.1 Lãnh đạo Viện

 • Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của Viện.
 • Phó Viện trưởng là người giúp việc cho Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực được phân công.

2.2 Các phòng chức năng

Các phòng chức năng giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành chung của Viện.

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp: Thực hiện các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thống kê, báo cáo, công tác nhân sự, tài chính, kế toán, quản trị tài sản, quản trị cơ sở vật chất, bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, quan hệ đối ngoại,…
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính: Thực hiện các công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý tài sản, quản lý cơ sở vật chất,…
 • Phòng Khoa học – Công nghệ: Thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghệ,…
 • Phòng Quản lý chất lượng: Thực hiện các công tác quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng các hoạt động của Viện,…
 • Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện các công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm,…
 • Phòng Quản lý phòng thí nghiệm: Thực hiện các công tác quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các phòng thí nghiệm của Viện,…

2.3 Các đơn vị nghiên cứu

Các đơn vị nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

 • Trung tâm Nghiên cứu An toàn thực phẩm: Thực hiện các nghiên cứu về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm,…
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Kiểm nghiệm: Thực hiện các nghiên cứu phát triển các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, công nghệ,… về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm,…

2.4 Các đơn vị khác

 • Trung tâm Đào tạo và Truyền thông: Thực hiện các công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông,… trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Ban Quản lý dự án: Thực hiện các công tác quản lý dự án trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm; nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghệ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

>>>>>>Xem thêm: Kiểm nghiệm thực phẩm là gì? [Cập nhật 2023]

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

3.1 Nhiệm vụ

 • Kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm, sản phẩm thực phẩm,…
 • Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm.
 • Nghiên cứu, phát triển các phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm.
 • Tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình,… về an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu dùng thực phẩm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 • Đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, tư vấn, hỗ trợ về an toàn thực phẩm.

3.2 Quyền hạn

 • Được tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm,… về an toàn thực phẩm.
 • Được xuất bản tạp chí, sách, tài liệu,… về an toàn thực phẩm.
 • Được tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm.

4. Các bước để thực hiện kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm sản phẩm quốc gia

Các bước để thực hiện kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm sản phẩm quốc gia bao gồm:

Bước 1: Xác định tiêu chí, tác nhân muốn đánh giá

Trước khi gửi mẫu kiểm nghiệm, cần xác định rõ các tiêu chí, tác nhân muốn đánh giá. Điều này giúp cho việc lựa chọn phương pháp kiểm nghiệm phù hợp và đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác.

Bước 2: Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm

Mẫu kiểm nghiệm cần được chuẩn bị đúng cách để đảm bảo tính đại diện và chính xác của kết quả kiểm nghiệm. Quy trình chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.

Bước 3: Soạn hồ sơ kiểm nghiệm

Hồ sơ kiểm nghiệm cần được soạn đầy đủ và chính xác theo quy định của viện kiểm nghiệm. Hồ sơ kiểm nghiệm thường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Phiếu gửi mẫu kiểm nghiệm
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân gửi mẫu
 • Bản sao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa (nếu có)
 • Bản cam kết về tính chính xác của mẫu kiểm nghiệm

Bước 4: Gửi mẫu kiểm nghiệm

Mẫu kiểm nghiệm có thể được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến viện kiểm nghiệm.

Bước 5: Nhận kết quả kiểm nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm sẽ được gửi cho tổ chức, cá nhân gửi mẫu kiểm nghiệm theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm sản phẩm quốc gia:

 • Kiểm tra kỹ các quy định của viện kiểm nghiệm trước khi gửi mẫu.
 • Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm đúng cách để đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác.
 • Soạn hồ sơ kiểm nghiệm đầy đủ và chính xác.
 • Gửi mẫu kiểm nghiệm đúng thời hạn quy định.

Liên hệ với viện kiểm nghiệm sản phẩm quốc gia

Viện Kiểm nghiệm sản phẩm quốc gia có địa chỉ tại số 14/16-18 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3825.3971. Email: [email protected]

5. Vai trò của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Vai trò của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia
Vai trò của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

NIFC có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam. Cụ thể, NIFC có những vai trò sau:

 • Kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm

NIFC thực hiện kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến sản xuất thực phẩm trong nước và nhập khẩu. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm được thực hiện tại NIFC bao gồm các chỉ tiêu về hóa học, vi sinh, lý hóa, cảm quan.

Kết quả kiểm nghiệm của NIFC là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đưa ra các quyết định về kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

 • Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật

NIFC là đơn vị đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật cho hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm trên toàn quốc. NIFC tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm nghiệm thực phẩm tại các địa phương.

 • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

NIFC là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm trên toàn quốc. NIFC đào tạo các trình độ từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học và sau đại học về kiểm nghiệm thực phẩm.

 • Nghiên cứu khoa học

NIFC thực hiện nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm thực phẩm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm. NIFC đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở về kiểm nghiệm thực phẩm.

Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự an toàn và chất lượng của thực phẩm cho người tiêu dùng. Với đội ngũ chuyên gia chất lượng và trang thiết bị hiện đại, viện đã và đang đóng góp lớn vào việc kiểm soát và đánh giá các sản phẩm thực phẩm trên thị trường.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là gì và nhiệm vụ chính của nó là gì?

Trả lời: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFDC) là cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Y tế, chịu trách nhiệm đối với việc nghiên cứu, kiểm nghiệm, và đánh giá an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Nhiệm vụ chính của NIFDC là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện chất lượng thực phẩm.

Câu hỏi 2:Các hoạt động chính mà Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện là gì?

Trả lời: NIFDC thực hiện nhiều hoạt động như nghiên cứu và đào tạo về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm, đánh giá rủi ro và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ quan này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các biện pháp kiểm soát và quản lý chất lượng thực phẩm.

Câu hỏi 3: Làm thế nào Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đảm bảo rằng thực phẩm trên thị trường là an toàn?

Trả lời: NIFDC thực hiện kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng trên thị trường. Các phương pháp nghiên cứu và kiểm tra được áp dụng để đảm bảo rằng thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và không có chất độc hại.

Câu hỏi 4: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hợp tác với ai để thực hiện nhiệm vụ của mình?

Trả lời: NIFDC hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý chất lượng thực phẩm, Bộ Y tế, ngành công nghiệp thực phẩm, và các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Câu hỏi 5: Các thành tựu quan trọng nào mà Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã đạt được?

Trả lời: NIFDC đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá rủi ro, và xây dựng hệ thống giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Các công trình nghiên cứu của Viện đã đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng và an toàn của thực phẩm.

Qua đó, Viện đã xây dựng niềm tin mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng và là một đối tác đáng tin cậy cho doanh nghiệp thực phẩm. Sứ mệnh của Viện không chỉ là duy trì mà còn là nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790