Kiểm nghiệm thực phẩm là gì? [Cập nhật 2023]

Kiểm nghiệm thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và chất lượng của những gì chúng ta đưa vào cơ thể hàng ngày. Đây là quá trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và y tế, từng bước một. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa và quy trình của kiểm nghiệm thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?
Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

1. Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc nhiều hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.

2. Mục đích của Kiểm nghiệm thực phẩm 

Đảm bảo an toàn thực phẩm: Kiểm nghiệm giúp xác định xem thực phẩm có chứa các chất độc hại như vi khuẩn, nấm mốc, hoặc hóa chất gây hại không. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Kiểm tra chất lượng: Đối với các sản phẩm thực phẩm, kiểm nghiệm giúp đánh giá chất lượng của thành phần, đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và định mức cụ thể.

Tuân thủ quy định: Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo rằng sản xuất và phân phối thực phẩm tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được đặt ra bởi cơ quan quản lý và chính phủ.

Ngăn chặn lừa đảo thực phẩm: Kiểm nghiệm có thể phát hiện các trường hợp lừa đảo thực phẩm, nơi sản phẩm được biến đổi hoặc thay thế để đạt được lợi ích kinh tế mà không thông báo cho người tiêu dùng.

Bảo vệ danh tiếng thương hiệu: Việc kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ giúp bảo vệ danh tiếng của các doanh nghiệp thực phẩm bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm của họ luôn đáp ứng chất lượng và an toàn mong đợi.

Nghiên cứu và phát triển: Kết quả từ quá trình kiểm nghiệm có thể cung cấp thông tin quan trọng cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thực phẩm, giúp cải thiện quy trình sản xuất và đưa ra những sản phẩm mới và cải tiến.

3. Cơ quan tiến hành Kiểm nghiệm thực phẩm 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm bao gồm:

Cơ quan nhà nước:

 • Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã)

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định:

 • Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia
 • Viện Dinh dưỡng
 • Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST
 • Trung tâm xét nghiệm thuộc trường Đại học Y tế công cộng
 • Các trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm khác được công nhận theo quy định của pháp luật

Cơ quan nhà nước tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm bao gồm:

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là cơ quan đầu mối về vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nước, có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm đối với các trường hợp sau:

 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm nhập khẩu
 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép
 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, kiểm nghiệm, thử nghiệm

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm đối với các trường hợp sau:

 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã) có trách nhiệm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau:

 • Thực phẩm do hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cấp xã
 • Thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã

Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, quy trình thực hiện theo quy định của pháp luật
 • Có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định

Các tổ chức, cá nhân được chỉ định kiểm nghiệm thực phẩm có trách nhiệm thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm của mình.

Kiểm nghiệm thực phẩm là quá trình đánh giá chất lượng và an toàn của sản phẩm thực phẩm trước khi chúng được đưa ra thị trường. Qua các phương pháp phân tích và kiểm tra, người tiêu dùng có thể yên tâm về sự an toàn và chất lượng của thực phẩm mà họ tiêu thụ hàng ngày. Việc này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790