Quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp [2024]

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng, quy định về an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp suất ăn đóng vai trò quan trọng. Việc đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn liên quan đến sự phát triển bền vững của xã hội. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ điểm qua những quy định quan trọng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp.

Quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp
Quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

1. Thực trạng an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp hiện nay

Thực trạng an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp hiện nay có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Những chuyển biến tích cực

 • Nhận thức của các cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp về an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao.
 • Các cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Các cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân viên.
 • Cơ quan quản lý nhà nước đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp.

Những tồn tại, hạn chế

 • Một số cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định về nguồn thực phẩm, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.
 • Một số cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp vẫn sử dụng nguồn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.
 • Một số cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp vẫn chưa thực hiện đúng quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.
 • Một số cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp chưa chú trọng công tác giám sát, kiểm tra thực phẩm.

2. Các quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Tại Việt Nam, quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp được quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 28/2012/TT-BYT hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

2.1 Điều kiện chung về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Để đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp, các cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Có đội ngũ nhân viên có đủ kiến thức và kinh nghiệm về an toàn thực phẩm: Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Có nguồn thực phẩm an toàn: Nguồn thực phẩm sử dụng trong suất ăn công nghiệp phải được đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, thu hoạch, vận chuyển đến khâu bảo quản, sử dụng.
 • Có quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm an toàn: Cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải xây dựng và thực hiện đúng quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm an toàn.
 • Có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả: Cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả để đảm bảo thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng là an toàn.

2.2 Quy định cụ thể về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp còn phải đáp ứng các quy định cụ thể về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp sau:

 • Địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ: Cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải được xây dựng ở vị trí thuận tiện cho việc lưu thông, không nằm trong khu vực ô nhiễm môi trường. Cơ sở phải có đủ diện tích, trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh suất ăn công nghiệp.
 • Nguồn nước: Nguồn nước sử dụng trong chế biến suất ăn công nghiệp phải là nước sạch, được kiểm tra định kỳ.
 • Chế biến thực phẩm: Cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải thực hiện chế biến thực phẩm theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Thực phẩm phải được chế biến chín, đủ nhiệt độ.
 • Bảo quản thực phẩm: Thực phẩm phải được bảo quản đúng cách, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Thực phẩm chín phải được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp để tránh vi sinh vật phát triển.
 • Vệ sinh cá nhân: Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh suất ăn công nghiệp phải có ý thức vệ sinh cá nhân tốt, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân cần thiết để tránh lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm.
 • Giám sát, kiểm tra: Cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp phải có hệ thống giám sát, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.3 Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp:

 • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp cho các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

 • Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

3. Các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Để nâng cao an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp, cần thực hiện các giải pháp sau:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp cho các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 • Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp nâng cao năng lực thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

>>>>>>Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm [MỚI 2024]

4. Trường hợp miễn xin giấy chứng nhận ATTP suất ăn công nghiệp

Theo quy định tại Điều 12, Chương V trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các trường hợp được miễn xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp bao gồm:

 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận sau:
  • Thực hành sản xuất tốt (GMP)
  • Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
  • Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (IFS)
  • Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (BRC)
  • Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
 • Cơ sở chỉ phục vụ suất ăn cho nhân viên của cơ sở đó, không phục vụ cho các đơn vị khác.

Như vậy, các bếp ăn tập thể, căn tin, căng tin, nhà hàng,… chỉ phục vụ suất ăn cho nhân viên của cơ sở đó, không phục vụ cho các đơn vị khác thì không cần phải xin giấy chứng nhận ATTP suất ăn công nghiệp.

5. Vai trò của việc đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Vai trò của việc đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp
Vai trò của việc đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

An toàn thực phẩm là một vấn đề cấp thiết, được quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới. Thực phẩm an toàn là thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, không chứa các chất độc hại, vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng, chất bảo quản,…

Suất ăn công nghiệp là bữa ăn được cung cấp cho nhiều người, thường là nhân viên làm việc tại các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện,… Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, bao gồm:

 • Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng: Thực phẩm không an toàn có thể gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là những người có sức đề kháng kém, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai,…
 • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội: Sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả lao động. Thực phẩm an toàn giúp người lao động có sức khỏe tốt, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng: Người tiêu dùng luôn có nhu cầu được sử dụng thực phẩm an toàn, chất lượng. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp giúp tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm.

Quy định về an toàn thực phẩm trong suất ăn công nghiệp đóng vai trò quan trọng, đảm bảo rằng những bữa ăn được cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Các quy định này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quy định nào quy định về an toàn thực phẩm trong suất ăn công nghiệp?

Trả lời: Quy định chính liên quan đến an toàn thực phẩm trong suất ăn công nghiệp là Thông tư số 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Câu hỏi 2: Suất ăn công nghiệp cần tuân theo những nguyên tắc nào để đảm bảo an toàn thực phẩm?

Trả lời: Suất ăn công nghiệp cần tuân theo nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm việc đảm bảo nguồn nguyên liệu an toàn, quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh, và điều kiện bảo quản thực phẩm.

Câu hỏi 3: Ngoài Thông tư của Bộ Y tế, cơ quan nào khác có thể có vai trò trong quản lý an toàn thực phẩm trong suất ăn công nghiệp?

Trả lời: Bên cạnh Bộ Y tế, cơ quan chức năng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với các cơ quan y tế địa phương, đều có vai trò trong quản lý an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 4: Suất ăn công nghiệp cần thực hiện các biện pháp kiểm soát nào để ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn và ô nhiễm thực phẩm?

Trả lời: Suất ăn công nghiệp cần thực hiện các biện pháp như kiểm soát vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch, bảo quản thực phẩm đúng cách, và duy trì vệ sinh môi trường làm việc.

Câu hỏi 5: Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định điều gì về đào tạo nhân sự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm?

Trả lời: Thông tư này quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng nhân sự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để đảm bảo họ có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách an toàn.

Câu hỏi 6: Nếu một suất ăn công nghiệp vi phạm quy định an toàn thực phẩm, hậu quả có thể là gì?

Trả lời: Nếu vi phạm quy định an toàn thực phẩm, suất ăn công nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, hoặc thậm chí bị đình chỉ kinh doanh tùy thuộc vào mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

An toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp là vấn đề quan trọng cần được quan tâm. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790