Bản tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai [Chi tiết 2023]

Trong thời đại ngày nay, khi mà ý thức về sức khỏe và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bản tự công bố sản phẩm đang trở thành một tiêu chí quan trọng, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp thực phẩm. Trong bối cảnh này, bài viết sẽ đào sâu vào thế nào bản tự công bố sản phẩm, đặc biệt là đối với nước uống đóng chai, không chỉ đảm bảo sự an toàn mà còn tăng cường niềm tin của người tiêu dùng.

Bản tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai
Bản tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai

1. Tiêu chí chất lượng sản phẩm nước uống đóng chai

Tiêu chí chất lượng sản phẩm nước đóng chai được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT về chất lượng nước uống trực tiếp.

Theo quy chuẩn này, chất lượng nước đóng chai phải đảm bảo các tiêu chí sau:

Tiêu chí cảm quan: Nước uống trực tiếp phải có màu sắc trong suốt, không có mùi vị lạ, không có vẩn đục, không có cặn lắng.

Tiêu chí hóa lý: Nước uống trực tiếp phải đạt các yêu cầu về các chỉ tiêu hóa lý sau:

 • Độ pH: 6,0 – 8,5
 • Độ cứng tổng: 0 – 500 mg/l
 • Độ dẫn điện: 250 – 1000 μS/cm
 • Hàm lượng clo dư tự do: ≤ 0,1 mg/l
 • Hàm lượng kim loại nặng:
  • Asen (As): ≤ 0,01 mg/l
  • Chì (Pb): ≤ 0,05 mg/l
  • Thủy ngân (Hg): ≤ 0,001 mg/l
  • Cadimi (Cd): ≤ 0,005 mg/l
  • Crom (Cr): ≤ 0,05 mg/l
  • Sắt (Fe): ≤ 0,2 mg/l
  • Mangan (Mn): ≤ 0,05 mg/l
  • Thủy ngân (Hg): ≤ 0,001 mg/l
  • Đồng (Cu): ≤ 1 mg/l
  • Nhôm (Al): ≤ 0,2 mg/l
 • Hàm lượng các chất hữu cơ:
  • Tổng chất rắn tan (TDS): ≤ 1000 mg/l
  • Tổng chất rắn không bay hơi (TKN): ≤ 50 mg/l
  • Nitrat (NO3-): ≤ 50 mg/l
  • Nitrit (NO2-): ≤ 0,1 mg/l
  • Amoni (NH4+): ≤ 1 mg/l
  • Phosphat (PO43-): ≤ 1 mg/l
  • Sulfat (SO42-): ≤ 250 mg/l
  • Clorua (Cl-): ≤ 250 mg/l
 • Hàm lượng vi sinh vật:
  • Coliform: ≤ 3 CFU/100 ml
  • E. coli: ≤ 1 CFU/100 ml
  • Coliform tổng số: ≤ 5 CFU/100 ml
  • Streptococci feacal: ≤ 1 CFU/100 ml
  • Pseudomonas aeruginosa: ≤ 1 CFU/100 ml
  • Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit: ≤ 10 CFU/100 ml

Các tiêu chí chất lượng sản phẩm nước đóng chai được kiểm định định kỳ bởi các tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

Bên cạnh các tiêu chí chất lượng được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT, các sản phẩm nước đóng chai còn được đánh giá theo các tiêu chí khác như:

 • Chất lượng cảm quan: Nước uống trực tiếp phải có mùi vị thơm ngon, dễ uống.
 • Thành phần khoáng chất: Nước uống trực tiếp có thể chứa các khoáng chất tự nhiên hoặc được bổ sung thêm khoáng chất. Các khoáng chất này có tác dụng tốt cho sức khỏe như canxi, magiê, natri, kali,…
 • Đóng gói: Sản phẩm nước đóng chai phải được đóng gói trong bao bì an toàn, vệ sinh, không gây ô nhiễm cho sản phẩm.
 • Hạn sử dụng: Sản phẩm nước đóng chai phải được dán nhãn ghi rõ hạn sử dụng.

2. Trình tự, thủ tục sản phẩm nước uống  đóng chai

Tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai là thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai.

Thủ tục tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Chứng thư phân tích của sản phẩm nước uống đóng chai do tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 cấp.

Chứng thư phân tích của sản phẩm nước uống đóng chai phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai;
 • Tên sản phẩm nước uống đóng chai;
 • Quy cách đóng gói của sản phẩm nước uống đóng chai;
 • Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn của sản phẩm nước uống đóng chai.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai đặt trụ sở.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 4: Xác nhận tự công bố sản phẩm

Nếu hồ sơ tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai đáp ứng các yêu cầu, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh xác nhận tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai và cấp Giấy xác nhận tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai.

3. Bản tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai

Bản tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện:

Tên sản phẩm:

Thành phần cấu tạo:

Quy cách đóng gói:

Mô tả thông tin về sản phẩm:

Chứng thư phân tích của sản phẩm:

Cam kết của tổ chức, cá nhân về chất lượng, an toàn của sản phẩm:

Tôi cam đoan sản phẩm nêu trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng, năm

Lưu ý:

 • Tên tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ tên, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính.
 • Tên sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.
 • Thành phần cấu tạo của sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thành phần cấu tạo của sản phẩm.
 • Quy cách đóng gói của sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về kích thước, trọng lượng, số lượng sản phẩm trong một đơn vị đóng gói.
 • Mô tả thông tin về sản phẩm phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về công dụng, hình thức, màu sắc, mùi vị, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
 • Chứng thư phân tích của sản phẩm phải được cấp bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. Chứng thư phân tích của sản phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin về tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách đóng gói, kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn của sản phẩm.
 • Cam kết của tổ chức, cá nhân về chất lượng, an toàn của sản phẩm phải ghi rõ ràng, cam kết sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng.

Bản tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai là một bước quan trọng trong quá trình sản xuất và phân phối thực phẩm. Qua việc tự chứng nhận, doanh nghiệp không chỉ cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng mà còn tạo ra sự minh bạch và tin cậy đối với người tiêu dùng. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn về sức khỏe mà còn thúc đẩy uy tín thương hiệu, góp phần tạo nên sự thành công trong thị trường đầy cạnh tranh của ngành nước uống. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790