Báo cáo tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm [2023]

Tháng hành động vì ATVSTP là dịp để các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về ATVSTP. Qua đó, góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về Báo cáo tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm.

Báo cáo tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm
Báo cáo tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Nội dung của báo cáo tháng hành động vì VSATTP

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP thường bao gồm các nội dung sau:

 • Mục tiêu, yêu cầu của tháng hành động
 • Kết quả thực hiện các hoạt động
 • Những tồn tại, hạn chế
 • Kiến nghị, đề xuất

2. Mục tiêu, yêu cầu của tháng hành động

Mục tiêu của tháng hành động vì VSATTP là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về VSATTP, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân. Yêu cầu của tháng hành động là đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục, kiểm tra, giám sát VSATTP.

3. Kết quả thực hiện các hoạt động

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP cần nêu rõ kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, kiểm tra, giám sát VSATTP. Cụ thể, báo cáo cần nêu rõ các nội dung sau:

 • Số lượng người dân được truyền thông, giáo dục về VSATTP
 • Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, giám sát VSATTP
 • Số sản phẩm thực phẩm vi phạm quy định về VSATTP
 • Số vụ ngộ độc thực phẩm

Những tồn tại, hạn chế

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các hoạt động. Cụ thể, báo cáo cần nêu rõ các nội dung sau:

 • Những khó khăn, vướng mắc trong công tác truyền thông, giáo dục, kiểm tra, giám sát VSATTP
 • Những nguyên nhân dẫn đến vi phạm quy định về VSATTP

4. Kiến nghị, đề xuất

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP cần nêu rõ kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác VSATTP. Cụ thể, báo cáo cần nêu rõ các nội dung sau:

 • Kiến nghị về cơ chế, chính sách, nguồn lực
 • Kiến nghị về nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục, kiểm tra, giám sát VSATTP

5. Ý nghĩa của báo cáo tháng hành động vì VSATTP

Ý nghĩa của báo cáo tháng hành động vì VSATTP
Ý nghĩa của báo cáo tháng hành động vì VSATTP

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP là một tài liệu quan trọng, phản ánh kết quả thực hiện các hoạt động trong tháng hành động. Báo cáo giúp các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và người dân có cái nhìn tổng quan về công tác VSATTP, từ đó có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác này.

6. Cách thức xây dựng báo cáo tháng hành động vì VSATTP

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP được xây dựng bởi cơ quan chủ trì tổ chức tháng hành động. Cơ quan chủ trì có thể thành lập một nhóm công tác để xây dựng báo cáo. Nhóm công tác bao gồm đại diện các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và người dân.

Nhóm công tác cần thu thập thông tin, dữ liệu từ các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và người dân. Sau khi thu thập thông tin, dữ liệu, nhóm công tác cần phân tích, tổng hợp và xây dựng báo cáo.

Báo cáo tháng hành động vì VSATTP cần được gửi đến các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và người dân để tham khảo, góp ý.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790