Xử lý hành vi sử dụng giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn

An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) là một vấn đề quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Để đảm bảo ATVSTP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP. Giấy chứng nhận này có thời hạn 3 năm, trước 6 tháng tính đến ngày hết hạn, cơ sở phải nộp hồ sơ xin cấp lại. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sử dụng giấy chứng nhận ATVSTP hết hạn. Hành vi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở và gây mất trật tự an toàn xã hội.

Xử lý hành vi sử dụng giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn
Xử lý hành vi sử dụng giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn

1. Hành vi sử dụng giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn là gì?

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chứng nhận cơ sở đó đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận ATTP có thời hạn hiệu lực là 3 năm.

Hành vi sử dụng giấy ATTP hết hạn là hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận ATTP đã hết hạn hiệu lực. Hành vi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Mức xử phạt hành vi sử dụng giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP hết hạn được quy định như sau:

  • Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đã hết thời hạn dưới 01 tháng.
  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đã hết thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng.
  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đã hết thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đã hết thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng.
  • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đã hết thời hạn trên 12 tháng.

3. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần lưu ý thực hiện đúng quy định về thời hạn của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP. Cụ thể, các cơ sở cần:

  • Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận hết hạn.
  • Trường hợp giấy chứng nhận hết hạn, cơ sở phải tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho đến khi được cấp lại giấy chứng nhận.

Hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP hết hạn là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Do đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần lưu ý thực hiện đúng quy định về thời hạn của giấy chứng nhận để tránh bị xử phạt.

Xử lý hành vi sử dụng giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Việc xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790