Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm

Nhôm, với đặc tính nhẹ, bền và khả năng chống ăn mòn, đang ngày càng trở thành vật liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm từ nhôm, chứng nhận hợp quy đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh này, bài viết sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và tiêu chí của chứng nhận hợp quy đối với nhôm và các sản phẩm liên quan.

Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm
Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm

1. Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm

Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
 • Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng quy định về chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng.

2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm

Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản kê khai mẫu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy.

3. Trình tự, thủ tục cấp Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhôm và sản phẩm từ nhôm cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản kê khai mẫu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhôm và sản phẩm từ nhôm nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm tại tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm.

Bước 4: Lấy mẫu thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy lấy mẫu thử nghiệm nhôm và sản phẩm từ nhôm tại cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhôm và sản phẩm từ nhôm.

Bước 5: Xác nhận kết quả thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành xác nhận kết quả thử nghiệm nhôm và sản phẩm từ nhôm.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp giấy chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhôm và sản phẩm từ nhôm nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu.

4. Thẩm quyền cấp Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm

Thẩm quyền cấp Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm được quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Theo đó, thẩm quyền cấp Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm thuộc về tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định.

Các tổ chức chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy
 • Có đủ nguồn lực về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện,… để thực hiện chứng nhận hợp quy
 • Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015

Chứng nhận hợp quy đối với nhôm và sản phẩm từ nhôm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Điều này bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất, xử lý, và kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm nhôm đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Chứng nhận này không chỉ là niềm tin về xuất xứ và quy trình sản xuất mà còn là bảo đảm về tính an toàn và thân thiện với môi trường của sản phẩm từ nhôm, giúp tạo ra sự tin cậy và ưa thích từ phía người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790