Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019

Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019 là bước quan trọng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn thúc đẩy an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao năng suất và bền vững cho ngành nông.

Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-1892019
Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-1892019

1. QCVN 01-189:2019 là gì?

QCVN 01-189:2019 là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng, thành phần, hàm lượng, phương pháp thử đối với các loại phân bón lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019 là gì?

Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019 là việc đánh giá, xác nhận sản phẩm phân bón phù hợp với các yêu cầu quy định trong QCVN 01-189:2019.

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019?

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019 là các tổ chức chứng nhận được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều kiện để được cấp chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019?

Để được cấp chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phân bón phải được sản xuất theo quy trình công nghệ được quy định trong QCVN 01-189:2019.
  • Phân bón phải được sản xuất từ nguyên liệu, phụ gia, chất phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất phân bón.
  • Phân bón phải được kiểm nghiệm, đánh giá theo các phương pháp quy định trong QCVN 01-189:2019.

3. Quy trình chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019?

Quy trình chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019 được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy phân bón cho tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Bước 2: Khảo sát, đánh giá

Tổ chức chứng nhận tiến hành khảo sát, đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón.

Bước 3: Lấy mẫu, thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận tiến hành lấy mẫu phân bón và tiến hành thử nghiệm theo các phương pháp quy định trong QCVN 01-189:2019.

Bước 4: Xem xét, đánh giá kết quả thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận xem xét, đánh giá kết quả thử nghiệm và kết quả khảo sát, đánh giá.

Bước 5: Cấp chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận hợp quy phân bón cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón.

Chứng nhận hợp quy phân bón có giá trị bao lâu?

Chứng nhận hợp quy phân bón có giá trị 3 năm. Sau 3 năm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón phải đăng ký đánh giá giám sát hợp quy để tiếp tục được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

4. Chứng nhận hợp quy phân bón có tác dụng gì?

Chứng nhận hợp quy phân bón là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón. Chứng nhận hợp quy phân bón cũng là căn cứ để người tiêu dùng lựa chọn mua các loại phân bón chất lượng, đảm bảo an toàn cho cây trồng và sức khỏe con người.

Chứng nhận hợp quy phân bón có tác dụng quan trọng đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và môi trường, bao gồm:

Đối với người tiêu dùng

  • Bảo vệ sức khỏe: Chứng nhận hợp quy phân bón là một minh chứng cho việc sản phẩm phân bón đó đã được kiểm tra, đánh giá và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
  • Đảm bảo chất lượng: Chứng nhận hợp quy phân bón giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm phân bón có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Đối với nhà sản xuất

  • Tạo niềm tin cho người tiêu dùng: Chứng nhận hợp quy phân bón giúp nhà sản xuất tạo niềm tin cho người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
  • Giúp nâng cao giá trị sản phẩm: Chứng nhận hợp quy phân bón giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giúp sản phẩm được bán với giá cao hơn.
  • Hỗ trợ phát triển sản xuất phân bón: Chứng nhận hợp quy phân bón giúp thúc đẩy phát triển sản xuất phân bón chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đối với môi trường

  • Bảo vệ môi trường: Chứng nhận hợp quy phân bón giúp đảm bảo phân bón được sản xuất, sử dụng an toàn cho môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chứng nhận hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019 là bước quan trọng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Nâng cao hiệu suất nông nghiệp, giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790