Chứng nhận hợp quy tiếng anh là gì? [Mới nhất 2023]

Trong thế giới ngày nay, khi sự cạnh tranh ngày một gay gắt, việc đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy chuẩn quốc tế là quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Chứng nhận Hợp quy (Certification of Conformity) đã trở thành một yếu tố quyết định, đánh dấu sự đáp ứng chặt chẽ với các tiêu chuẩn và quy định cụ thể. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tầm quan trọng và ảnh hưởng của Chứng nhận Hợp quy trong thế giới kinh doanh ngày nay.

Chứng nhận hợp quy tiếng anh là gì
Chứng nhận hợp quy tiếng anh là gì

1. Chứng nhận hợp quy tiếng anh là gì?

Chứng nhận hợp quy tiếng Anh là Certificate of Conformity. Đây là một loại chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp cho sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đó phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được quy định.

Chứng nhận hợp quy là một yêu cầu bắt buộc đối với một số loại sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ khi lưu hành trên thị trường. Chứng nhận hợp quy giúp đảm bảo chất lượng, an toàn và các yêu cầu khác đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong tiếng Anh, chứng nhận hợp quy còn có thể được gọi là Technical Conformity Certificate hoặc Compliance Certificate.

2. Đối tượng của chứng nhận hợp quy

Đối tượng của chứng nhận hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định.

Cụ thể, đối tượng của chứng nhận hợp quy bao gồm:

Sản phẩm, hàng hóa

 • Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu
 • Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước
 • Sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục đăng ký kiểm tra chất lượng
 • Sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục quản lý an toàn thực phẩm
 • Sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục quản lý về môi trường

Dịch vụ

 • Dịch vụ nhập khẩu
 • Dịch vụ sản xuất trong nước
 • Dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kiểm tra chất lượng

Quá trình

 • Quá trình sản xuất
 • Quá trình cung cấp dịch vụ

Môi trường

 • Môi trường không khí
 • Môi trường nước
 • Môi trường đất

3. Thẩm quyền cấp Chứng nhận hợp quy

Thẩm quyền cấp chứng nhận hợp quy được quy định tại Điều 37 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Cụ thể, thẩm quyền cấp chứng nhận hợp quy được quy định như sau:

 • Bộ Công Thương cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Công Thương quản lý.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Bộ Y tế cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Y tế quản lý.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có thể ủy quyền cho cơ quan khác cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do cơ quan đó quản lý.

4. Hiệu lực của Chứng nhận hợp quy

Hiệu lực của chứng nhận hợp quy được quy định tại Điều 40 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Cụ thể, hiệu lực của chứng nhận hợp quy được quy định như sau:

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy thì chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong thời hạn 5 năm.
 • Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy thì chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong thời hạn do tổ chức chứng nhận hợp quy quy định nhưng không quá 5 năm.

Trước khi hết hiệu lực 3 tháng, tổ chức chứng nhận hợp quy phải thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy về việc hết hiệu lực của chứng nhận hợp quy.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy có trách nhiệm tiếp tục duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được quy định trong chứng nhận hợp quy.

Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này thì bị thu hồi chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Được cấp phép bởi các tổ chức uy tín, chứng nhận này không chỉ là đảm bảo về chất lượng mà còn là dấu hiệu cho sự cam kết đối với tiêu chuẩn và quy định ngành. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, mở rộng thị trường và tạo lòng tin từ phía khách hàng quốc tế. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790