Các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học 2023

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm và thực hiện nghiêm túc ở mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong trường học. Ở trường học, VSATTP không chỉ đảm bảo sức khỏe cho học sinh mà còn góp phần giáo dục ý thức vệ sinh, nâng cao trách nhiệm của các em trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu về các phương án đảm bảo VSATTP trong trường học.

Các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học
Các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học

1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học là gì?

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học là việc thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng thực phẩm được cung cấp trong môi trường học đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Các biện pháp này bao gồm việc kiểm soát chất lượng thực phẩm, bảo quản thực phẩm đúng cách, tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân và môi trường, và đảm bảo rằng quy trình nấu nướng và phục vụ thực phẩm được thực hiện một cách sạch sẽ và an toàn.

Ngoài ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng bao gồm việc đào tạo và giáo dục nhân viên và học sinh về các quy tắc vệ sinh và an toàn thực phẩm cơ bản, cũng như quản lý chặt chẽ các nguồn cung thực phẩm và nhà cung cấp. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ sức khỏe của các học sinh và nhân viên trường học, đồng thời giúp tạo ra một môi trường học lành mạnh và an toàn.

2. Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học

Trong những năm gần đây, thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại trường học đã được quan tâm và cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được khắc phục.

2.1 Những mặt tích cực

 • Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về VSATTP trường học đã được nâng cao

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định về VSATTP trường học. Các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát VSATTP trường học.

Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về VSATTP trường học cũng đã được nâng cao. Nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục về VSATTP đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường về tầm quan trọng của VSATTP.

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của bếp ăn tập thể trong trường học được cải thiện

Nhiều trường học đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của bếp ăn tập thể. Điều này đã góp phần cải thiện điều kiện đảm bảo VSATTP của bếp ăn tập thể trong trường học.

 • Nguồn thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể được kiểm soát chặt chẽ hơn

Các trường học đã tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể. Thực phẩm được mua từ các cơ sở cung ứng có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo VSATTP.

 • Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm được thực hiện đảm bảo VSATTP

Các trường học đã tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên bếp ăn tập thể về quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo VSATTP.

2.2 Những mặt hạn chế

 • Tình trạng vi phạm VSATTP trong trường học vẫn còn

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo VSATTP trường học, nhưng vẫn còn tình trạng vi phạm VSATTP trong trường học, như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của bếp ăn tập thể chưa đáp ứng yêu cầu VSATTP, Nguồn thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể chưa được kiểm soát chặt chẽ, Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm chưa được thực hiện đảm bảo VSATTP.

 • Còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Mặc dù đã có nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục về VSATTP, nhưng vẫn còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện VSATTP.

>>>>>>>Xem thêm: Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non 2023

3. Các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trường học là một vấn đề quan trọng, cần được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. VSATTP trường học đảm bảo cho học sinh được ăn uống đầy đủ, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Để đảm bảo VSATTP trường học, cần thực hiện đồng bộ các phương án sau:

 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP trường học: Kế hoạch đảm bảo VSATTP trường học cần được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, trong đó nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện. Kế hoạch cần được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
 • Tuyên truyền, giáo dục về VSATTP cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường: Tuyên truyền, giáo dục về VSATTP là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường trong việc thực hiện VSATTP. Tuyên truyền, giáo dục về VSATTP cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần bao gồm các kiến thức cơ bản về VSATTP, các quy định về VSATTP trong trường học, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm,…
 • Kiểm tra, giám sát VSATTP: Kiểm tra, giám sát VSATTP là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo thực phẩm tại trường học được an toàn. Kiểm tra, giám sát VSATTP cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ và đột xuất, bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nội dung kiểm tra, giám sát cần bao gồm các điều kiện đảm bảo VSATTP của nhà trường, bếp ăn tập thể, nguồn thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm.
 • Nâng cao chất lượng bữa ăn học sinh: Bữa ăn học sinh cần đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn và hợp khẩu vị với học sinh. Để nâng cao chất lượng bữa ăn học sinh, cần lựa chọn thực phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy trình chế biến thực phẩm cần được thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn.
 • Tăng cường hợp tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng: Hợp tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng là một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong việc đảm bảo VSATTP trường học. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng trong việc tuyên truyền, giáo dục về VSATTP, giám sát việc thực hiện VSATTP trong trường học và gia đình.

Một số giải pháp cụ thể

Ngoài các phương án chung nêu trên, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Đối với bếp ăn tập thể:

 • Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng yêu cầu VSATTP.
 • Nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm phải đảm bảo VSATTP.
 • Thực phẩm sử dụng trong chế biến phải tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo VSATTP.
 • Quy trình chế biến thực phẩm phải đảm bảo VSATTP.
 • Thực phẩm sau chế biến phải được bảo quản đúng cách.

Đối với học sinh:

 • Giáo dục học sinh về lợi ích của việc ăn uống đầy đủ, an toàn.
 • Khuyến khích học sinh ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.
 • Hướng dẫn học sinh cách lựa chọn thực phẩm an toàn, cách chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn.

Đối với giáo viên và nhân viên nhà trường:

 • Giáo dục giáo viên và nhân viên nhà trường về trách nhiệm trong việc đảm bảo VSATTP.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện VSATTP trong trường học

4. Vai trò của việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học

Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại trường học là một vấn đề quan trọng, cần được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. ATTP trường học có vai trò quan trọng trong việc:

 • Bảo vệ sức khỏe học sinh

Thực phẩm không an toàn có thể gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, thậm chí là tử vong, đặc biệt là đối với trẻ em. Đảm bảo ATTP trường học giúp bảo vệ sức khỏe học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

 • Nâng cao chất lượng giáo dục

Thực phẩm đầy đủ, an toàn giúp học sinh có đủ năng lượng để học tập, rèn luyện. ATTP trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh đạt kết quả học tập tốt hơn.

 • Tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

ATTP trường học góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Cụ thể, ATTP trường học có vai trò như sau:

 • Đảm bảo bữa ăn học sinh đủ dinh dưỡng, an toàn

Bữa ăn học sinh cần đảm bảo đủ dinh dưỡng, phù hợp với nhu cầu của học sinh trong từng độ tuổi, giai đoạn phát triển. Thực phẩm sử dụng trong bữa ăn học sinh phải tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ATTP.

 • Tạo môi trường vệ sinh an toàn trong bếp ăn tập thể

Bếp ăn tập thể là nơi chế biến thực phẩm cho học sinh. Vì vậy, bếp ăn tập thể cần đảm bảo vệ sinh an toàn, sạch sẽ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của bếp ăn tập thể phải đáp ứng yêu cầu ATTP.

 • Nâng cao nhận thức về ATTP cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường

Học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường cần được nâng cao nhận thức về ATTP. Học sinh cần được trang bị kiến thức về ATTP để có thể tự bảo vệ mình khỏi những thực phẩm không an toàn. Giáo viên và nhân viên nhà trường cần có trách nhiệm trong việc thực hiện ATTP.

>>>>>>>Xem thêm: Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học

5. Xử phạt hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trường học

Xử phạt hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trường học
Xử phạt hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trường học

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) tại trường học sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.1 Xử phạt vi phạm hành chính

Các hành vi vi phạm ATTP tại trường học bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể, một số hành vi vi phạm ATTP tại trường học bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 • Hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không có trong danh mục được phép sử dụng, bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
 • Hành vi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm ATTP tại trường học còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thu hồi sản phẩm vi phạm, buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm, buộc cải chính công khai, buộc bồi thường thiệt hại,…

>>>>>>>>>>>Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trường học [2023]

5.2 Truy cứu trách nhiệm hình sự

Các hành vi vi phạm ATTP tại trường học có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Cụ thể, một số hành vi vi phạm ATTP tại trường học bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

 • Hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả mạo nhãn mác, bao bì, nguồn gốc, xuất xứ, bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gây tổn hại cho sức khỏe của người tiêu dùng, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 • Hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng, bị phạt tiền từ 700.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Làm thế nào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học?

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trường học cần thực hiện các biện pháp như duy trì sự sạch sẽ trong khu vực nấu ăn, sử dụng thực phẩm an toàn và thực hiện các quy trình làm sạch đúng cách.

Câu hỏi 2: Trường học có những biện pháp gì để kiểm soát an toàn thực phẩm?

Trường học có thể kiểm soát an toàn thực phẩm bằng cách thường xuyên kiểm tra và đánh giá nhà bếp, giáo viên và nhân viên nấu ăn, đồng thời áp dụng các quy tắc vệ sinh, lưu trữ thực phẩm đúng cách và giáo dục cộng đồng trường về quan trọng của an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để đào tạo nhân viên nấu ăn và giáo viên về an toàn thực phẩm?

Việc đào tạo nhân viên nấu ăn và giáo viên về an toàn thực phẩm cần tập trung vào việc nhận biết nguy cơ và nguyên tắc an toàn thực phẩm, cũng như việc áp dụng các quy tắc và quy trình vệ sinh khi xử lý thực phẩm.

Câu hỏi 4: Trường học cần thực hiện biện pháp nào để ngăn chặn lây lan bệnh qua thực phẩm?

Để ngăn chặn lây lan bệnh qua thực phẩm, trường học cần duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực hiện kiểm tra y tế định kỳ cho nhân viên và học sinh, và nắm vững các quy trình an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm?

Giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm có thể thực hiện qua việc tích hợp nội dung về an toàn thực phẩm vào chương trình giáo dục, tổ chức các buổi hội thảo, thực hành và tăng cường nhận thức về quy tắc an toàn thực phẩm thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa.

Việc đảm bảo VSATTP trong trường học là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, bao gồm nhà trường, phụ huynh, học sinh và các cơ quan quản lý. Bằng sự nỗ lực của tất cả các bên, chúng ta sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe cho học sinh, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790