Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm gồm những ai?

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với sứ mệnh đánh giá và đảm bảo chất lượng thực phẩm, đoàn kiểm tra không chỉ là người gác đảo an toàn, mà còn là nguồn động viên quan trọng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng. Hãy cùng tìm hiểu về vai trò và quy trình hoạt động của đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong bài viết này.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm gồm những ai
Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm gồm những ai

1. Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm gồm những ai?

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm gồm các thành viên sau:

 • Chủ trì đoàn kiểm tra: Là đại diện cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Thành viên đoàn kiểm tra: Là đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm.

Cụ thể, thành viên đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm có thể bao gồm:

Công chức, viên chức thuộc cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra.

Công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về công thương.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về thú y.

Người có chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm.

Thành phần đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm do người có thẩm quyền quyết định thành lập.

Tùy theo tính chất, nội dung của cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm có thể được thành lập với số lượng thành viên khác nhau.

Chủ trì đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra.

Các thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của chủ trì đoàn kiểm tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 71 Luật an toàn thực phẩm 2010 như sau:

2.1. Nhiệm vụ:

 • Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Xác minh, làm rõ thông tin về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Quyền hạn:

 • Được vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào có liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tạm ngừng hoạt động hoặc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
 • Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tùy theo tính chất, nội dung của cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm có thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyết định của người có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải được lập thành 02 bản, một bản lưu tại cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra, một bản giao cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm phải được lập thành 02 bản, một bản giao cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, một bản lưu tại cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra.

3. Vai trò của Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm có các vai trò sau:

 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đây là vai trò quan trọng nhất của đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm. Thông qua hoạt động kiểm tra, đoàn kiểm tra có thể phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Xác minh, làm rõ thông tin về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp có thông tin về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có trách nhiệm xác minh, làm rõ thông tin đó để kịp thời xử lý nếu có vi phạm.
 • Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Nhìn chung, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm là một lực lượng quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc hoạt động hiệu quả của đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bằng việc tiến hành kiểm tra chặt chẽ, họ giúp đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn an toàn. Qua mỗi đợt kiểm tra, đoàn này không chỉ kiểm soát mà còn tăng cường sự nhận thức về vấn đề an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng một môi trường ẩm thực an toàn và lành mạnh.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790