ISO 22000 là gì? Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm [2023]

ISO 22000, một tiêu chuẩn quốc tế, đã nổi lên như một công cụ quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm từ nguồn sản xuất đến đĩa đựng trên bàn ăn. Tiêu chuẩn này không chỉ đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý an toàn thực phẩm mà còn cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện giúp các tổ chức thực phẩm hoàn thiện quá trình sản xuất và phân phối. Với sự gia tăng về ý thức của người tiêu dùng về thực phẩm an toàn và chất lượng, việc tuân thủ ISO 22000 đang trở thành một lợi thế cạnh tranh và một biện pháp bảo vệ thương hiệu quan trọng.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Tiêu chuẩn ISO 22000, giúp bạn hiểu rõ hơn về nó và tầm quan trọng của việc tuân thủ tiêu chuẩn này trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại.

ISO 22000 là gì? Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
ISO 22000 là gì? Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

1. ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về An toàn thực phẩm trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food Safety Management System – FSMS). Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa và được công bố bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn Hóa (ISO).

ISO 22000 đặt ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo rằng tổ chức đang tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm, giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm và đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối.

Các yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm:

Chính sách an toàn thực phẩm: Tổ chức cần có chính sách an toàn thực phẩm rõ ràng và cam kết về việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phân tích rủi ro: Tổ chức phải tiến hành phân tích rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm và xác định các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro đó.

Quản lý hệ thống: Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức thiết lập và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, gồm các quy trình, quy định và tài liệu liên quan.

Quản lý việc cung cấp: Tổ chức phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp thực phẩm của họ tuân thủ các yêu cầu an toàn thực phẩm.

Kiểm tra và đánh giá: Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá và giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một công cụ hữu ích để các tổ chức trong ngành thực phẩm và đồ uống đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm và đạt được sự tin cậy từ khách hàng và đối tác kinh doanh.

2. Ý nghĩa của Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp thực phẩm. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của ISO 22000:

 • Đảm bảo an toàn thực phẩm

ISO 22000 giúp tổ chức xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn và không gây hại cho người tiêu dùng.

 • Tăng cường lòng tin và uy tín

Việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000 giúp tạo ra lòng tin và tin tưởng từ phía khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác. Chứng chỉ ISO 22000 chứng minh rằng tổ chức đã đạt được một mức độ cao về quản lý an toàn thực phẩm và làm việc để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm thực phẩm.

 • Tuân thủ quy định và pháp luật: 

Việc áp dụng ISO 22000 giúp tổ chức tuân thủ các quy định và pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Điều này giúp tránh các vi phạm pháp lý, tránh các khoản phạt và trách nhiệm pháp lý và bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của tổ chức.

 • Cải thiện hiệu suất và hiệu quả: 

ISO 22000 đặt ra các yêu cầu về quản lý rủi ro và quy trình kiểm soát, từ đó giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả của quá trình sản xuất thực phẩm. Việc tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro có thể dẫn đến sự tăng cường hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu lãng phí.

 • Tạo lợi thế cạnh tranh

Việc đạt chứng chỉ ISO 22000 có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm. Khách hàng và đối tác kinh doanh thường ưu tiên các nhà cung cấp có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáng tin cậy.

Tóm lại, ISO 22000 có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường lòng tin và uy tín, tuân thủ quy định và pháp luật, cải thiện hiệu suất và hiệu quả, và tạo lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm.

>>>>>>Xem thêm: Logo ISO 22000:2018 [Mới nhất 2023]

3. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 22000

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food Safety Management System – FSMS) là một cấu trúc và quy trình quản lý được thiết kế để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối. Mục tiêu chính của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là ngăn chặn nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn và chất lượng.

Một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả thường bao gồm các phần sau:

 • Chính sách an toàn thực phẩm: 

Đây là tuyên bố chung về cam kết của tổ chức đối với an toàn thực phẩm. Chính sách này phải được thông qua và được công bố rõ ràng trong toàn bộ tổ chức.

 • Phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát quan trọng (HACCP): 

Hệ thống HACCP là một quy trình phân tích rủi ro và xác định các điểm kiểm soát quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm. Nó tập trung vào việc xác định, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

 • Quản lý tài liệu: 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm yêu cầu việc tạo, duy trì và kiểm soát các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm quy trình, hướng dẫn làm việc, hồ sơ kiểm tra và báo cáo.

 • Quản lý nhà cung cấp: 

Đây là quá trình đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đảm bảo rằng nguyên liệu và sản phẩm từ các nhà cung cấp được kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu an toàn.

 • Quản lý quy trình sản xuất: 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đặt ra các quy trình, quy định và biện pháp kiểm soát trong quá trình sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm. Điều này bao gồm việc đảm bảo vệ sinh cá nhân, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và đảm bảo sự an toàn của các quy trình kỹ thuật.

 • Đào tạo và nhận thức: 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên về an toàn thực phẩm, bao gồm việc tuân thủ quy trình, phát hiện rủi ro và xử lý tình huống không an toàn.

 • Kiểm tra và đánh giá: 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi việc thực hiện kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm kiểm tra tự đánh giá, kiểm tra ngoại vi và kiểm tra bởi các tổ chức chứng nhận độc lập.

 • Cải tiến liên tục: 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi sự liên tục cải tiến và cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới và thay đổi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Điều này bao gồm việc đánh giá hiệu quả của hệ thống, xác định các cơ hội cải tiến và thi hành các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu suất và đảm bảo sự tuân thủ.

Bằng cách thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chặt chẽ, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, xây dựng lòng tin từ khách hàng và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

4. Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 phiên bản mới nhất

Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) vào năm 2018.

Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), kết hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến phân phối và bán lẻ thực phẩm.

Những điểm mới của tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 22000 có một số điểm mới quan trọng so với phiên bản trước đó, bao gồm:

 • Tăng cường tính linh hoạt: Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 được thiết kế để phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề, từ sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến phân phối và bán lẻ thực phẩm.
 • Đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn: Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn về các nội dung như:
  • Lãnh đạo
  • Kế hoạch HACCP
  • Chương trình tiên quyết
  • Hoạt động
  • Đánh giá và giám sát
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của cải tiến: Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 nhấn mạnh tầm quan trọng của cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

5. Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 về An toàn thực phẩm có thể được áp dụng cho các tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn này bao gồm:

 • Nhà sản xuất thực phẩm: 

Các doanh nghiệp chế biến, đóng gói và sản xuất các sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả các nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy đóng hộp, nhà máy bánh kẹo, nhà máy đồ uống, nhà máy thực phẩm đông lạnh và các cơ sở sản xuất thực phẩm khác.

 • Nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm: 

Các tổ chức cung cấp nguyên liệu thực phẩm, chẳng hạn như các nhà cung cấp nông sản, nhà cung cấp thịt, nhà cung cấp gia vị và các nhà cung cấp nguyên liệu khác đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

 • Nhà phân phối và bán lẻ: 

Các doanh nghiệp thực phẩm tham gia vào hoạt động phân phối, vận chuyển và bán lẻ sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả các nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm và nhà hàng.

 • Dịch vụ liên quan đến thực phẩm: 

Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến thực phẩm, chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thức ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Tóm lại, tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm, bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên liệu, nhà phân phối và bán lẻ, cũng như các dịch vụ liên quan đến thực phẩm.

6. Thủ tục cấp chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 22000

Thủ tục cấp chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 22000
Thủ tục cấp chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 22000

Bước 1: Lựa chọn tổ chức chứng nhận

Doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức chứng nhận uy tín và chuyên môn cao để tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 22000. Doanh nghiệp có thể tham khảo danh sách các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

Bước 2: Ký hợp đồng chứng nhận

Sau khi lựa chọn được tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp cần ký hợp đồng chứng nhận với tổ chức đó. Hợp đồng chứng nhận sẽ quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận.

Bước 3:  Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cần được xây dựng phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 4: Tự đánh giá nội bộ

Sau khi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần tiến hành tự đánh giá nội bộ để đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

Bước 5: Đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp. Đánh giá chứng nhận bao gồm đánh giá tài liệu, đánh giá thực tế và đánh giá kết quả tự đánh giá nội bộ của doanh nghiệp.

Bước 6: Cấp chứng chỉ

Nếu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp.

Thời gian cấp chứng chỉ ISO 22000 thường mất khoảng 6-8 tháng.

>>>>>>Xem thêm: Difference between ISO 9001 and ISO 45001 

7. ISO 22000 sẽ mang lại nhiều lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Tiêu chuẩn ISO 22000 về An toàn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm. Dưới đây là một số lợi ích chính mà ISO 22000 có thể mang lại:

 • Đáp ứng yêu cầu pháp luật và quy định: 

ISO 22000 giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định về an toàn thực phẩm. Điều này giúp tránh các rủi ro pháp lý, trách nhiệm pháp lý và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến tuân thủ quy định.

 • Tăng cường uy tín và lòng tin từ khách hàng: 

Chứng chỉ ISO 22000 là một minh chứng cho việc doanh nghiệp đã áp dụng các quy trình và biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này tạo lòng tin cho khách hàng, đồng nghĩa với việc tăng cường uy tín và niềm tin vào sản phẩm của doanh nghiệp.

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm: 

ISO 22000 đặt ra các yêu cầu về quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm. Bằng việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro và quản lý quy trình sản xuất, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn và chất lượng.

 • Giảm thiểu rủi ro và lãng phí: 

ISO 22000 yêu cầu doanh nghiệp tiến hành phân tích rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro. Điều này giúp doanh nghiệp xác định và loại bỏ các yếu tố gây hại và lãng phí trong quá trình sản xuất và phân phối, từ đó tối ưu hóa quy trình và tài nguyên.

 • Cải thiện hiệu suất và hiệu quả: 

ISO 22000 khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các quy trình quản lý hiệu quả và đánh giá hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả của quy trình sản xuất, chế biến và phân phối, từ đó cải thiện năng suất và giảm chi phí.

 • Mở rộng cơ hội thị trường: 

Việc đạt chứng chỉ ISO 22000 có thể là một yếu tố quyết định để mở rộng cơ hội thị trường và tạo lợi thế cạnh tranh. Nhiều khách hàng và đối tác kinh doanh ưu tiên các nhà cung cấp có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáng tin cậy và chứng chỉ ISO 22000 có thể là một yếu tố khác biệt quan trọng trong việc giành được sự tin tưởng và hợp tác.

8. Câu hỏi thường gặp 

Câu hỏi 1: ISO 22000 là gì và tại sao nó quan trọng trong ngành thực phẩm?

Trả lời: ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, thiết lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó quan trọng để đảm bảo rằng các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm tuân thủ các quy định và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Câu hỏi 2: Điều gì làm nên một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000?

Trả lời: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 bao gồm các yếu tố như quản lý rủi ro, kiểm soát vận chuyển, giám sát và đánh giá nhà cung cấp, kiểm soát sản phẩm không an toàn, và thiết lập các biện pháp phòng ngừa.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để chuẩn bị cho việc đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 22000?

Trả lời: Chuẩn bị cho đánh giá bao gồm việc thiết lập và duy trì hệ thống tài liệu, đào tạo nhân viên, thực hiện kiểm tra nội bộ, và thực hiện các bước chuẩn bị để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu ISO 22000.

Câu hỏi 4: ISO 22000 có những lợi ích gì cho doanh nghiệp trong ngành thực phẩm?

Trả lời: ISO 22000 giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tăng cường an toàn thực phẩm, giảm rủi ro và chi phí, cũng như mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng cường niềm tin của khách hàng.

Câu hỏi 5: Có những giai đoạn nào trong quá trình triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000?

Trả lời: Giai đoạn triển khai bao gồm quyết định mục tiêu, phân tích rủi ro, thiết kế hệ thống, triển khai và thử nghiệm, đánh giá và cải thiện liên tục.

Câu hỏi 6: Làm thế nào để duy trì và nâng cao hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000?

Trả lời: Việc duy trì và nâng cao đòi hỏi việc liên tục theo dõi và đánh giá hệ thống, thực hiện kiểm tra nội bộ, đào tạo nhân viên mới, và áp dụng các biện pháp cải thiện dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi.

Tóm lại, ISO 22000 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bao gồm tuân thủ pháp luật, tăng cường uy tín và lòng tin từ khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và lãng phí, cải thiện hiệu suất và hiệu quả, và mở rộng cơ hội thị trường. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn này, doanh nghiệp có thể đạt được sự đảm bảo an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất và phân phối của mình, từ đó xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790