Luật sửa đổi bổ sung Luật an toàn thực phẩm năm 2018

Trải qua thời gian và sự phát triển của xã hội, nhu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng hơn. Để đáp ứng nhu cầu này, Luật An toàn thực phẩm năm 2018 đã xuất hiện như một cơ sở pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, nhận thức về nguy cơ và thách thức trong lĩnh vực này không ngừng thay đổi, đòi hỏi sự linh hoạt và điều chỉnh. Điều này đã thúc đẩy quá trình sửa đổi và bổ sung Luật An toàn thực phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả, tính hiện đại và đồng bộ hóa với xu thế quốc tế.

Luật sửa đổi bổ sung Luật an toàn thực phẩm năm 2018
Luật sửa đổi bổ sung Luật an toàn thực phẩm năm 2018

1. Giới thiệu về Luật sửa đổi bổ sung Luật an toàn thực phẩm năm 2018

Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010 có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Lý do ban hành Luật sửa đổi bổ sung Luật an toàn thực phẩm năm 2018

Lý do ban hành Luật sửa đổi bổ sung Luật An toàn Thực phẩm năm 2018 thường xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh và cập nhật các quy định pháp luật để đáp ứng với thực tế mới, thay đổi trong ngành công nghiệp thực phẩm, và để củng cố hệ thống quy định an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

Nâng cao an toàn thực phẩm: Sửa đổi và bổ sung có thể được thực hiện để tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu cao cấp về chất lượng và an toàn.

Thích nghi với thách thức mới: Các vấn đề mới liên quan đến an toàn thực phẩm, như xu hướng tiêu dùng mới, công nghệ mới, và các mối đe dọa mới về an toàn thực phẩm có thể đòi hỏi sự điều chỉnh của luật để đảm bảo khả năng đối phó hiệu quả.

Đáp ứng cam kết quốc tế: Nếu có các cam kết quốc tế, ví dụ như các hiệp định thương mại hoặc các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, việc sửa đổi và bổ sung luật có thể là cách để đảm bảo rằng quốc gia tuân thủ các cam kết này.

Nâng cao quản lý và giám sát: Sửa đổi có thể nhằm mục đích tăng cường cơ chế giám sát và quản lý để đảm bảo rằng các nguyên tắc an toàn thực phẩm được thực hiện một cách hiệu quả và hệ thống quản lý được củng cố.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Việc thay đổi luật có thể nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về thực phẩm, cũng như cải thiện quy trình xử lý khi có vấn đề về an toàn thực phẩm.

3. Một số điểm sửa đổi quan trọng

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Luật an toàn thực phẩm như sau:

“1. Xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm.”

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 62 Luật an toàn thực phẩm như sau:

“a) Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm;”.

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 62 như sau:

“a) Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 63 như sau:

“1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 như sau:

“1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 64 như sau:

“4. Ban hành chính sách phát triển chợ, siêu thị; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 65 như sau:

“1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.”.

Luật sửa đổi bổ sung Luật An toàn thực phẩm năm 2018 là bước quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và an toàn của thực phẩm trong xã hội hiện đại. Những thay đổi này giúp tăng cường hệ thống quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn các quy trình sản xuất và phân phối thực phẩm, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm. Đồng thời, việc điều chỉnh luật lệ cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp để thích ứng với các tiêu chuẩn cao hơn, đồng lòng xây dựng một môi trường thực phẩm an toàn và lành mạnh cho cộng đồng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790