Luật vệ sinh an toàn thực phẩm [CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2024]

Với sự phát triển không ngừng của ngành thực phẩm và mục tiêu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho tất cả mọi người, việc áp dụng và tuân thủ các luật vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng. Trên toàn thế giới, các quốc gia và tổ chức quốc tế đang liên tục cập nhật và hoàn thiện các quy định và quy chuẩn để đáp ứng những thách thức mới trong lĩnh vực này.

Trong bài viết này  VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu kĩ về chủ đề Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất hiện nay. Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới được thiết lập dựa trên những nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của ngành thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm [CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2023]
Luật vệ sinh an toàn thực phẩm

1. An toàn thực phẩm là gì?

An toàn thực phẩm đề cập đến tình trạng khi thực phẩm không gây hại cho sức khỏe của con người khi được tiêu thụ. An toàn thực phẩm liên quan đến việc đảm bảo rằng thực phẩm không chứa các chất gây hại, vi khuẩn, vi rút, hoá chất độc hại hay các tác nhân khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm. Các yếu tố quan trọng của an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Vệ sinh cá nhân: Đảm bảo nhân viên liên quan đến thực phẩm có vệ sinh cá nhân tốt, bao gồm việc rửa tay đúng cách trước khi tiếp xúc với thực phẩm.
 • Quy trình sản xuất và chế biến: Áp dụng các quy trình và biện pháp vệ sinh trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm để đảm bảo sự sạch sẽ, ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu nguy cơ gây bệnh.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Đảm bảo sự an toàn của thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển, lưu thông và lưu trữ, từ nguồn gốc đến điểm bán hàng.
 • Kiểm soát chất lượng: Thực hiện kiểm tra và giám sát chất lượng thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Giáo dục và nhận thức: Tăng cường giáo dục và nhận thức cho cả nhân viên ngành thực phẩm và người tiêu dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm các nguyên tắc cơ bản về vệ sinh, lựa chọn và bảo quản thực phẩm.

An toàn thực phẩm là một mục tiêu quan trọng của các tổ chức và quốc gia trên toàn thế giới để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

>>>>>>Xem thêm: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 [MỚI NHẤT 2024]

2. Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất
Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

Luật An toàn thực phẩm 2023 là một bộ luật được thông qua bởi Quốc hội vào ngày 15/6/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Luật này có nhiệm vụ quy định về an toàn thực phẩm, bao gồm các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Dưới đây là danh sách các quy định và văn bản liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:

 • Quy định về cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm: Nó quy định các điều kiện và thủ tục để chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm để phục vụ quản lý nhà nước.
 • Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT: Điều chỉnh việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Thông tư 40/2013/TT-BCT: Quy định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
 • Thông tư 27/2016/TT-BCT: Bổ sung và sửa đổi các quy định của Thông tư 40/2013/TT-BCT về việc kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu: Xác định quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm cho hàng hoá xuất nhập khẩu.
 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2023: Tập hợp các quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm cả các Thông tư sửa đổi.
 • Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm đối với muối nhập khẩu, nằm trong trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Công văn 906/BVTV-ATTPMT năm 2018: Liên quan đến việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2023: Tập hợp các quy định về kiểm tra và chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, bao gồm cả các Thông tư sửa đổi từ Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.
 • Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT: Liên quan đến kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.
 • Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về an toàn thực phẩm: Bao gồm nhiều văn bản quy định về việc hỗ trợ và đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012.
 • Thông tư 54/2014/TT-BNNPTNT: Quy định về việc công nhận tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản.
 • Quyết định 01/2012/QĐ-TTg: Về chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 • Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg.
 • Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT: Xác định danh mục sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định 01/2012/QĐ-TTg.
 • Quyết định 719/QĐ-TTg năm 2008 và Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2011: Liên quan đến chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
 • Thông tư 80/2008/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
 • Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Bao gồm nhiều Chỉ thị và Kết luận, như Chỉ thị 08-CT/TW năm 2011, Kết luận 11-KL/TW năm 2017, Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2014, và Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2016.
 • Quy định xử lý vi phạm hành chính, hình sự, thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm: Bao gồm Nghị định 115/2018/NĐ-CP và các sửa đổi liên quan.
 • Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong BLHS (Điều 317): Đề cập đến các tội vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 • Quyết định 47/2018/QĐ-TTg: Liên quan đến thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các địa phương.
 • Hết hiệu lực (Cập nhật tháng 4/2023): Thông tin về các quy định đã hết hiệu lực từ tháng 4/2023.
 • Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT: Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.
 • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT: Hướng dẫn việc phân công và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

3. Nội dung cơ bản 

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm quy định về các nội dung sau đây:

 • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm;
 • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm;
 • Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
 • Kiểm nghiệm thực phẩm;
 • Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

3.1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm quy định về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với:

 • Cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm;
 • Nguyên liệu thực phẩm;
 • Sản phẩm, hàng hóa, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Môi trường bảo đảm an toàn thực phẩm.

3.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm thực phẩm;
 • Chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, chế biến, kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gây ra.

4. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm quy định về hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
 • Hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

5. Mọi người cùng hỏi

Câu hỏi 1. Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất là gì?

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất là Luật An toàn thực phẩm được ban hành để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và quản lý thực phẩm trên thị trường.

Câu hỏi 2. Có những điểm chính nào trong Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới?

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới chứa các quy định về quản lý an toàn thực phẩm, kiểm tra và giám sát, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan đến thực phẩm, xử phạt vi phạm, và nhiều nội dung khác.

Câu hỏi 3. Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất có ảnh hưởng đến doanh nghiệp thực phẩm như thế nào?

Luật này đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, và nếu doanh nghiệp vi phạm, họ sẽ bị xử phạt hoặc ngừng hoạt động.

Câu hỏi 4. Cách nào để tuân thủ Luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất?

Để tuân thủ luật này, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra và báo cáo về sản phẩm, và thực hiện quy trình kiểm tra nội dung sản phẩm thực phẩm. Điều này đòi hỏi sự chú ý và tôn trọng các quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790