Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm [2023]

Trong bối cảnh ngày nay, vấn đề an toàn thực phẩm đang trở thành ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là khi mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, cơ sở vật chất chế biến thực phẩm đóng vai trò quan trọng. Bài viết này sẽ thuyết minh về một mẫu bản cơ sở vật chất an toàn thực phẩm, đồng thời tìm hiểu về những yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm thực phẩm.

Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm
Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

1. Quy định cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Quy định cụ thể về cơ sở vật chất an toàn thực phẩm đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
 • Thông tư số 26/2018/TT-BYT quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn phải tuân thủ các quy định về cơ sở vật chất an toàn thực phẩm tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện các biện pháp sau:

 • Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất thường xuyên để đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh.
 • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quy mô lớn, phức tạp, có thể thuê tổ chức tư vấn, kiểm định độc lập để kiểm định cơ sở vật chất an toàn thực phẩm.

Kiểm tra cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tự kiểm tra cơ sở vật chất an toàn thực phẩm định kỳ và đột xuất. Ngoài ra, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra cơ sở vật chất an toàn thực phẩm.

2. Nội dung thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm là văn bản do cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lập để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nội dung thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm cần bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin chung về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tên cơ sở, địa chỉ, loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quy mô sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Vị trí: Vị trí của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được đặt ở nơi cao ráo, thoáng mát, không bị ngập úng, không bị ô nhiễm môi trường.
 • Diện tích: Diện tích của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đủ rộng để bố trí các khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm một cách hợp lý, thuận tiện cho việc kiểm soát an toàn thực phẩm.
 • Kết cấu: Kết cấu của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chắc chắn, đảm bảo an toàn cho người lao động và thực phẩm.
 • Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo thoát nước tốt, không gây ngập úng, không gây ô nhiễm thực phẩm.
 • Hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm.
 • Hệ thống thông gió: Hệ thống thông gió của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo thông thoáng, không gây ẩm thấp, không gây ô nhiễm thực phẩm.
 • Hệ thống chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo đủ ánh sáng để thực hiện các hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm.
 • Hệ thống xử lý chất thải: Hệ thống xử lý chất thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo xử lý triệt để các chất thải, không gây ô nhiễm môi trường.
 • Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm: Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm phải đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh, không gây ô nhiễm thực phẩm.

Cách trình bày thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Nội dung thuyết minh cần được trình bày theo trình tự logic, khoa học. Các thông tin trong thuyết minh cần được thống nhất và chính xác.

3. Phương thức thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm là văn bản do cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lập để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Phương thức thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm bao gồm hai phương thức chính sau:

 • Thuyết minh bằng văn bản: Đây là phương thức thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm truyền thống, được sử dụng phổ biến. Thuyết minh bằng văn bản cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Nội dung thuyết minh cần được trình bày theo trình tự logic, khoa học. Các thông tin trong thuyết minh cần được thống nhất và chính xác.

 • Thuyết minh bằng hình ảnh: Đây là phương thức thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm hiện đại, được sử dụng ngày càng phổ biến. Thuyết minh bằng hình ảnh giúp cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dễ dàng trình bày các thông tin về cơ sở vật chất an toàn thực phẩm một cách trực quan, sinh động.

Ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức thuyết minh

 • Ưu điểm của phương thức thuyết minh bằng văn bản:

  • Dễ dàng chuẩn bị, không cần sử dụng thiết bị kỹ thuật phức tạp.
  • Chi phí thấp.
 • Nhược điểm của phương thức thuyết minh bằng văn bản:

  • Thông tin khó trình bày một cách trực quan, sinh động.
  • Khó thuyết phục cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Ưu điểm của phương thức thuyết minh bằng hình ảnh:

  • Thông tin được trình bày một cách trực quan, sinh động.
  • Dễ thuyết phục cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhược điểm của phương thức thuyết minh bằng hình ảnh:

  • Yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng thiết bị kỹ thuật phức tạp.
  • Chi phí cao.

Lựa chọn phương thức thuyết minh phù hợp

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần lựa chọn phương thức thuyết minh phù hợp với quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm và điều kiện của cơ sở. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quy mô nhỏ, sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm đơn giản thì có thể sử dụng phương thức thuyết minh bằng văn bản. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quy mô lớn, sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm phức tạp thì nên sử dụng phương thức thuyết minh bằng hình ảnh.

4. Mẫu thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm

Thông tin chung về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 • Tên cơ sở: [Tên cơ sở]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ]
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm: [Loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm]
 • Quy mô sản xuất, kinh doanh thực phẩm: [Quy mô sản xuất, kinh doanh thực phẩm]

Vị trí

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được đặt ở nơi cao ráo, thoáng mát, không bị ngập úng, không bị ô nhiễm môi trường.
 • Cơ sở cách nguồn ô nhiễm môi trường (như nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, bãi rác,…) tối thiểu 20 mét.

Diện tích

 • Diện tích của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đủ rộng để bố trí các khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm một cách hợp lý, thuận tiện cho việc kiểm soát an toàn thực phẩm.

Kết cấu

 • Kết cấu của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chắc chắn, đảm bảo an toàn cho người lao động và thực phẩm.
 • Cơ sở phải được xây dựng bằng vật liệu sạch sẽ, không bị thấm nước, không bị rỉ sét.

Hệ thống thoát nước

 • Hệ thống thoát nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo thoát nước tốt, không gây ngập úng, không gây ô nhiễm thực phẩm.
 • Hệ thống thoát nước phải được xây dựng bằng vật liệu chắc chắn, không bị rò rỉ.

Hệ thống cấp nước

 • Hệ thống cấp nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm.
 • Nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm phải được kiểm định đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hệ thống thông gió

 • Hệ thống thông gió của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo thông thoáng, không gây ẩm thấp, không gây ô nhiễm thực phẩm.
 • Hệ thống thông gió phải được thiết kế phù hợp với quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hệ thống chiếu sáng

 • Hệ thống chiếu sáng của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo đủ ánh sáng để thực hiện các hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm.
 • Hệ thống chiếu sáng phải được thiết kế phù hợp với quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hệ thống xử lý chất thải

 • Hệ thống xử lý chất thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo xử lý triệt để các chất thải, không gây ô nhiễm môi trường.
 • Hệ thống xử lý chất thải phải được thiết kế phù hợp với quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm

 • Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm phải đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh, không gây ô nhiễm thực phẩm.
 • Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ thực phẩm phải được vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

Kết luận

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm [Tên cơ sở] đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BYT quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

[Chữ ký, họ tên]

[Chức vụ]

[Ngày tháng năm]

Lưu ý:

 • Mẫu thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần căn cứ vào quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm và điều kiện thực tế của cơ sở để lập thuyết minh cơ sở vật chất an toàn thực phẩm đầy đủ, chính xác.

Cơ sở vật chất an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bằng việc thuyết minh về mẫu bản thuyết minh này, chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn từng bước trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Sự minh bạch và kiểm soát chặt chẽ về cơ sở vật chất là yếu tố chủ chốt, góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790