Nghị định 15/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018 về quản lý an toàn thực phẩm là một bước quan trọng, đánh dấu sự chú trọng ngày càng tăng lên về an toàn và chất lượng thực phẩm trong cộng đồng. Với nhiều điều chỉnh và quy định chi tiết, Nghị định này đặt ra những tiêu chuẩn cao và rõ ràng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm. Hãy cùng đi vào chi tiết những quy định quan trọng trong Nghị định này để hiểu rõ hơn về cơ sở pháp luật quan trọng này đối với an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Nghị định 15/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm
Nghị định 15/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm

1. Quản lý an toàn thực phẩm là gì?

Quản lý an toàn thực phẩm là quá trình tổ chức, điều phối và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất, chế biến, và phân phối một cách an toàn để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Quản lý an toàn thực phẩm bao gồm việc thực hiện hệ thống kiểm soát chặt chẽ từ quá trình sản xuất đến khi thực phẩm đến tay người tiêu dùng, nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm, nhiễm khuẩn, và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của thực phẩm. Điều này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cũng như việc duy trì các hệ thống giám sát và đánh giá liên tục.

Nghị định 15/2018, với tên đầy đủ là Nghị định 15/2018/NĐ-CP, đóng vai trò quan trọng trong việc đặt ra hệ thống các quy định và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Ban hành theo sự hỗ trợ của Chính phủ, nghị định này đặt ra nhiều điều luật và nguyên tắc quan trọng, nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm từ quá trình sản xuất đến khi tiêu thụ.

Nghị định 15/2018 nhấn mạnh việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Điều này bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, lưu thông và tiêu thụ thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nhanh chóng khi phát hiện vấn đề an toàn.

2. Một số quy định của Nghị định 15/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm 

Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 • Trên cơ sở các quy định của Luật an toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành.
 • Bảo đảm nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.
 • Bảo đảm tính khoa học, đầy đủ và khả thi.
 • Phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì cơ quan quản lý sản phẩm có sản lượng lớn nhất trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản lý.
 • Đối với cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công Thương quản lý, trừ trường hợp là chợ đầu mối, đấu giá nông sản.
 • Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

Phối hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm

 • Các bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có hiệu quả.
 • Bộ Y tế chủ trì xây dựng chương trình thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế để thực hiện chương trình thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm.
 • Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, các bộ, ngành khác có trách nhiệm phối hợp.
 • Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm. Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan tới nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; phối hợp với Bộ Y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
 • Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của bộ, ngành khác vi phạm và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và kết luận.

3. Vai trò của Nghị định 15/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm 

Nghị định 15/2018 về quản lý an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của nghị định này:

 • Xây dựng Hệ Thống Quản lý An toàn Thực phẩm: Nghị định này đề cập đến việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ đầu đến cuối, bao gồm cả quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, và tiêu thụ thực phẩm. Điều này giúp tăng cường sự liên kết và quản lý chặt chẽ hơn từng bước trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
 • Nâng cao Trách nhiệm của Doanh Nghiệp: Nghị định 15/2018 tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm và có trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm Tra và Giám Sát Chặt Chẽ: Nghị định này cung cấp cơ sở pháp cho việc tăng cường kiểm tra và giám sát chất lượng thực phẩm. Các cơ quan quản lý có thêm quyền lực để thực hiện kiểm tra đột xuất, đánh giá rủi ro, và xử lý nhanh chóng khi phát hiện vấn đề an toàn.
 • Minh bạch Thông Tin cho Người Tiêu Dùng: Nghị định yêu cầu công bố công khai thông tin an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng có thông tin đầy đủ và chính xác về nguồn gốc, chất lượng, và an toàn của thực phẩm.
 • Hỗ Trợ Cộng Đồng Doanh Nghiệp: Nghị định này cũng có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách cung cấp hướng dẫn chi tiết về quản lý an toàn thực phẩm, giúp họ thực hiện đúng và hiệu quả các biện pháp an toàn.

Tóm lại, Nghị định 15/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm, đồng thời thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong ngành thực phẩm tại Việt Nam.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790