Nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy [Chi tiết 2023]

Nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và bảo đảm chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ. Đây không chỉ là một tiêu chí đánh giá mà còn là một cơ sở để người tiêu dùng đặt niềm tin vào sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc hiểu rõ về nguyên tắc này không chỉ là quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của người tiêu dùng. Bài viết này sẽ đi sâu vào tìm hiểu về nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy là gì và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

Nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy
Nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy

1. Nguyên tắc công bố hợp quy

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về nguyên tắc công bố hợp quy như sau:

Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý để công bố hợp quy quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư này là việc tổ chức, cá nhân thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Việc công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

  • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là kết quả tự đánh giá);
  • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;
  • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định, tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Nguyên tắc công bố hợp quy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là một cơ hội để tạo sự tin cậy và thu hút khách hàng thông qua việc chứng minh sự cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng và an toàn của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

2. Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy

Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy như sau:

Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;

Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc trong tài liệu kỹ thuật hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc;

Dấu hợp quy phải bảo đảm không dễ tẩy xóa và không thể bóc ra gắn lại;

Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, kích thước cơ bản của dấu hợp quy quy định tại Phụ lục I Thông tư này và nhận biết được bằng mắt thường;

Dấu hợp quy phải được thiết kế và thể hiện cùng một màu, dễ nhận biết.

3. Hình dạng và kích thước của dấu hợp quy

Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA DẤU HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA DẤU HỢP QUY

1. Dấu hợp quy có hình dạng được mô tả tại Hình 1.

Hình 1. Hình dạng của dấu hợp quy
Hình 1. Hình dạng của dấu hợp quy

 

 

 

 

2. Kích thước cơ bản để thiết kế dấu hợp quy quy định tại Hình 2.

Hình 2. Kích thước cơ bản của dấu hợp quy
Hình 2. Kích thước cơ bản của dấu hợp quy

Chú thích:

H = 1,5 một

h = 0,5H

C = 7,5H

4. Kết luận

Nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy không chỉ là một khía cạnh quan trọng trong quá trình chứng nhận chất lượng sản phẩm mà còn là yếu tố quyết định tính cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng nguyên tắc này không chỉ giúp củng cố vị thế thương hiệu mà còn đảm bảo sự tin cậy từ phía khách hàng.

Một trong những nguyên tắc cơ bản là việc chỉ sử dụng dấu chứng nhận hợp quy trên sản phẩm sau khi đã đạt đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu được đề ra. Điều này không chỉ đảm bảo rằng sản phẩm đó đáp ứng các tiêu chí chất lượng mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Ngoài ra, việc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy cũng đòi hỏi tính minh bạch và trung thực từ phía doanh nghiệp. Thông tin về quy trình chứng nhận, tiêu chuẩn áp dụng, và tổ chức chứng nhận cần được công bố một cách rõ ràng. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm ăn minh bạch, giảm thiểu rủi ro về thông tin đánh lừa và tăng cường niềm tin từ phía người tiêu dùng.

Ngoại ra, nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy còn liên quan đến việc duy trì và cập nhật chứng chỉ theo thời gian. Sản phẩm cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng chúng vẫn duy trì được chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn đã được xác nhận. Điều này là quan trọng để bảo vệ uy tín của doanh nghiệp và đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.

Tổng kết, nguyên tắc sử dụng dấu chứng nhận hợp quy không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp mà còn liên quan chặt chẽ đến niềm tin và an ninh của người tiêu dùng. Việc tuân thủ đúng các quy định và duy trì tính minh bạch trong quá trình chứng nhận không chỉ là nghĩa vụ của doanh nghiệp mà còn là chìa khóa để mở cánh cửa thành công và phát triển bền vững trên thị trường. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790