Những điều cần biết về kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

Trong bối cảnh ngày nay, kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu đang trở thành vấn đề quan trọng, đặc biệt là khi mà chúng ta ngày càng phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Việc hiểu rõ về các quy trình, tiêu chuẩn và những thách thức trong kiểm định an toàn thực phẩm là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe và an ninh thực phẩm cho cộng đồng.

Những điều cần biết về kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu
Những điều cần biết về kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

1. Thế nào là Kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

Kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đều phải được kiểm định an toàn thực phẩm trước khi được phép lưu thông trên thị trường.

Các loại hình kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

Có hai loại hình kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu, bao gồm:

 • Kiểm định trước khi thông quan: Đây là hình thức kiểm định được thực hiện trước khi thực phẩm nhập khẩu được thông quan qua cửa khẩu. Hình thức kiểm định này áp dụng đối với tất cả các loại sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, trừ các sản phẩm được miễn kiểm tra hoặc kiểm tra chặt.
 • Kiểm định sau khi thông quan: Đây là hình thức kiểm định được thực hiện sau khi thực phẩm nhập khẩu đã được thông quan qua cửa khẩu. Hình thức kiểm định này áp dụng đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chặt.

2. Trình tự kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra

Chủ hàng hoặc người được ủy quyền của chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đến cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại cửa khẩu. Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm:

 • Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu (theo mẫu);
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ hàng;
 • Giấy chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, thực vật của nước xuất khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận phân tích thành phần, chất lượng của thực phẩm (nếu có);
 • Hóa đơn thương mại;
 • Vận đơn.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại cửa khẩu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan kiểm tra nhà nước ra thông báo cho chủ hàng thực hiện bước tiếp theo. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan kiểm tra nhà nước thông báo cho chủ hàng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Lấy mẫu kiểm nghiệm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, chủ hàng hoặc người được ủy quyền của chủ hàng thực hiện lấy mẫu và gửi mẫu đến cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định.

Bước 4: Kiểm nghiệm

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận mẫu, cơ quan kiểm nghiệm có trách nhiệm thực hiện kiểm nghiệm theo quy định.

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm nghiệm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm nghiệm, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm xem xét và xử lý kết quả kiểm nghiệm.

Nếu kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu thì cơ quan kiểm tra nhà nước ra thông báo cho chủ hàng thực hiện thủ tục thông quan. Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt yêu cầu thì cơ quan kiểm tra nhà nước ra quyết định buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thực phẩm.

Bước 6: Thông quan

Chủ hàng thực hiện thủ tục thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

3. Các tiêu chuẩn kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

Các tiêu chuẩn kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
 • Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

4. Mức phạt vi phạm quy định về kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu

Đối với hành vi không thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tươi sống, đông lạnh, sơ chế, chế biến từ động vật, thực vật.
 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký kiểm tra

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra không đầy đủ, không đúng quy định.

Đối với hành vi vi phạm quy định về lấy mẫu kiểm nghiệm

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lấy mẫu kiểm nghiệm không đúng quy định.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm nghiệm

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm nghiệm theo quy định.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kiểm nghiệm không đúng quy định.

Đối với hành vi vi phạm quy định về xử lý kết quả kiểm nghiệm

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xử lý kết quả kiểm nghiệm theo quy định.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xử lý kết quả kiểm nghiệm không đúng quy định.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác như:

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.
 • Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính.
 • Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
 • Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiểm định an toàn thực phẩm nhập khẩu là quá trình quan trọng đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Người tiêu dùng cần hiểu rõ quy trình kiểm soát chất lượng, nguồn gốc để đảm bảo lợi ích cá nhân và xã hội. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790