Tìm hiểu các tiêu chuẩn của phòng kiểm nghiệm sản phẩm

Phòng kiểm nghiệm sản phẩm là nơi thực hiện các hoạt động kiểm nghiệm, phân tích chất lượng sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Để đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác, tin cậy, phòng kiểm nghiệm cần đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Trong bài viết này VSATTP sẽ tìm hiểu về các tiêu chuẩn của phòng kiểm nghiệm sản phẩm.

Tìm hiểu các tiêu chuẩn của phòng kiểm nghiệm sản phẩm
Tìm hiểu các tiêu chuẩn của phòng kiểm nghiệm sản phẩm

Phòng kiểm nghiệm sản phẩm là cơ sở thực hiện các hoạt động kiểm nghiệm chất lượng, an toàn, vệ sinh của sản phẩm. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác và tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, các phòng kiểm nghiệm cần đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định.

1. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất

Các phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất như sau:

 • Diện tích phòng kiểm nghiệm phải đủ rộng để bố trí các khu vực chức năng cần thiết, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các khu vực.
 • Phòng kiểm nghiệm phải được xây dựng và bố trí thiết bị phù hợp với các yêu cầu của từng loại sản phẩm cần kiểm nghiệm.
 • Phòng kiểm nghiệm phải được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hiện các phép kiểm nghiệm.
 • Phòng kiểm nghiệm phải được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết.

2. Tiêu chuẩn về trang thiết bị

Các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thiết bị, dụng cụ phải được kiểm định định kỳ, đảm bảo độ chính xác và tin cậy của kết quả kiểm nghiệm.
 • Thiết bị, dụng cụ phải được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Tiêu chuẩn về nhân lực

Nhân viên làm việc trong phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực kiểm nghiệm.
 • Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kiểm nghiệm.
 • Có tinh thần trách nhiệm, trung thực trong công việc.

3.1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Nhân viên làm việc trong phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực kiểm nghiệm. Cụ thể, nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có trình độ từ trung cấp trở lên về chuyên ngành: hóa thực phẩm, vi sinh thực phẩm, công nghệ thực phẩm,…

3.2. Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp

Nhân viên làm việc trong phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực kiểm nghiệm. Cụ thể, nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm cần có kỹ năng thực hiện các phép kiểm nghiệm về hóa, lý, vi sinh thực phẩm.

4. Tiêu chuẩn về quy trình kiểm nghiệm

Tiêu chuẩn về quy trình kiểm nghiệm
Tiêu chuẩn về quy trình kiểm nghiệm

Quy trình kiểm nghiệm sản phẩm cần được xây dựng và thực hiện theo các yêu cầu sau:

 • Quy trình kiểm nghiệm phải được xây dựng phù hợp với các yêu cầu của từng loại sản phẩm cần kiểm nghiệm.
 • Quy trình kiểm nghiệm phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền.
 • Quy trình kiểm nghiệm phải được thực hiện theo đúng các bước đã được quy định.

4.1. Yêu cầu về tính phù hợp

Quy trình kiểm nghiệm cần được xây dựng phù hợp với các yêu cầu của từng loại sản phẩm cần kiểm nghiệm. Cụ thể, quy trình kiểm nghiệm cần bao gồm các thông tin sau:

 • Phạm vi áp dụng của quy trình.
 • Nguyên tắc kiểm nghiệm.
 • Phương pháp kiểm nghiệm.
 • Thiết bị, dụng cụ sử dụng.
 • Mẫu thử.
 • Cách tiến hành kiểm nghiệm.
 • Yêu cầu về chất lượng của kết quả kiểm nghiệm.

4.2. Yêu cầu về tính chính xác

Quy trình kiểm nghiệm cần được xây dựng đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm. Cụ thể, quy trình kiểm nghiệm cần được xây dựng dựa trên các phương pháp kiểm nghiệm đã được chứng minh là chính xác.

5. Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng

Phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu chung đối với năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp phòng kiểm nghiệm sản phẩm đảm bảo tính khách quan, chính xác và tin cậy của kết quả kiểm nghiệm.

Tóm lại, các phòng kiểm nghiệm sản phẩm cần đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, quy trình kiểm nghiệm và hệ thống quản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790