Quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương là gì? [2023]

Quản lý an toàn thực phẩm trong ngành công thương đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo chất lượng thực phẩm. Đối mặt với nguy cơ ngày càng cao về an toàn thực phẩm, việc hiểu rõ về khái niệm và chức năng của quản lý an toàn thực phẩm là chìa khóa để xây dựng một hệ thống đảm bảo an toàn, minh bạch và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương là gì?
Quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương là gì?

1. Lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ công thương

Quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương được thực hiện trên các lĩnh vực sau:

 • Quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm

Các sản phẩm công nghiệp thực phẩm bao gồm các loại thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đông khô, thực phẩm đóng hộp,… Quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm được thực hiện thông qua việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông.

 • Quản lý an toàn thực phẩm đối với các hoạt động dịch vụ ăn uống

Các hoạt động dịch vụ ăn uống bao gồm các loại hình kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, quán ăn,… Quản lý an toàn thực phẩm đối với các hoạt động dịch vụ ăn uống được thực hiện thông qua việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trong suốt quá trình tiếp nhận, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phục vụ thực phẩm.

 • Quản lý an toàn thực phẩm đối với các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác

Các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác bao gồm các loại hình kinh doanh như siêu thị, chợ, cửa hàng bán lẻ,… Quản lý an toàn thực phẩm đối với các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác được thực hiện thông qua việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trong suốt quá trình tiếp nhận, trưng bày, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ công thương trong quản lý an toàn thực phẩm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương trong quản lý an toàn thực phẩm

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 28/2012/TT-BYT hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

 • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Quyền hạn

 • Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra, giám định về an toàn thực phẩm.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ của Bộ công thương

Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua các đơn vị trực thuộc, bao gồm:

 • Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên môn giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Tổng cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Quy định quản lý an toàn thực phẩm của Bộ công thương

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 28/2012/TT-BYT hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Nghị định số 109/2018/NĐ-CP quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung.
 • Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông tư số 27/2018/TT-BCT quy định về phân loại, ghi nhãn sản phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
 • Thông tư số 26/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với hoạt động dịch vụ ăn uống.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hoạt động dịch vụ ăn uống và các hoạt động kinh doanh thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Quản lý an toàn thực phẩm trong ngành công thương là một quá trình quan trọng nhằm đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đến tay người tiêu dùng là an toàn và chất lượng. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chặt chẽ trong kiểm soát, giám sát và thực hiện các tiêu chuẩn an toàn. Việc này không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần tăng cường uy tín của ngành công thương và thương hiệu của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790