Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm [Mới nhất 2023]

Trong bối cảnh ngày càng tăng về an toàn thực phẩm, việc thiết lập và thực hiện quy định kiểm tra an toàn thực phẩm là hết sức quan trọng. Bài viết này sẽ đề cập đến những quy định này, nhấn mạnh vai trò quan trọng của chúng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo chất lượng thực phẩm.

Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm
Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
 • Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm.

2. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Bộ Y tế: Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, bao gồm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì thực phẩm, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng cho ăn uống, dịch vụ ăn uống.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: động vật, sản phẩm động vật, thực vật, sản phẩm thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.
 • Bộ Công Thương: Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm: thực phẩm công nghệ, thực phẩm dự trữ quốc gia, thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng cho ăn uống.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Hình thức kiểm tra an toàn thực phẩm

Kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện dưới các hình thức sau:

 • Kiểm tra theo kế hoạch: Được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch được phê duyệt.
 • Kiểm tra đột xuất: Được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
 • Kiểm tra chuyên đề: Được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm

Kiểm tra an toàn thực phẩm bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Kiểm tra chất lượng thực phẩm.

5. Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm được thể hiện dưới dạng biên bản kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải có đầy đủ các nội dung sau:

 • Tên cơ quan kiểm tra.
 • Họ tên, chức vụ của người thực hiện kiểm tra.
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Nội dung kiểm tra.
 • Kết quả kiểm tra.
 • Các biện pháp xử lý (nếu có).

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ giúp đảm bảo người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn, ngon và dinh dưỡng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790