Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023

Trong xã hội ngày nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực liên quan. Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là một yếu tố quan trọng đảm bảo sức khỏe cộng đồng mà còn là chìa khóa quyết định chất lượng và an toàn của sản phẩm thực phẩm. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhìn vào những quy định quan trọng đã được đề xuất và thực hiện trong lĩnh vực này.

Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm
Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm là quá trình cung cấp kiến thức và kỹ năng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông thực phẩm.

Mục tiêu của đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm là:

 • Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Đảm bảo thực phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đối tượng cần được đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông thực phẩm;
 • Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông thực phẩm;
 • Cán bộ quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Người tiêu dùng.

Nội dung đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các vấn đề cơ bản sau:

 • Luật An toàn thực phẩm;
 • Các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm;
 • Các biện pháp kiểm soát mối nguy;
 • Vệ sinh cá nhân;
 • Vệ sinh môi trường;
 • Các kỹ năng thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình thức đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể là tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo chính quy, đào tạo online,… Thời gian đào tạo tùy thuộc vào đối tượng đào tạo và nội dung đào tạo.

2. Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại Việt Nam, quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Hình thức đào tạo

Hình thức đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể là tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo chính quy, đào tạo online,… Thời gian đào tạo tùy thuộc vào đối tượng đào tạo và nội dung đào tạo.

Cơ quan tổ chức đào tạo

Việc đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện bởi các cơ quan sau:

 • Bộ Y tế;
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
 • Các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm, học viên sẽ được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận này có giá trị 3 năm.

Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, việc đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những điều kiện bắt buộc để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm quy định cụ thể về nội dung, hình thức, thời gian và cơ quan tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

3. Vai trò của đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng đối với việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho sức khỏe người tiêu dùng. Cụ thể, đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm có các vai trò sau:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm giúp các cá nhân, tổ chức hiểu rõ tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho các cá nhân, tổ chức những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Kiến thức về Luật An toàn thực phẩm, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Kiến thức về các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm
 • Kiến thức về các biện pháp kiểm soát mối nguy
 • Kiến thức về vệ sinh cá nhân
 • Kiến thức về vệ sinh môi trường
 • Kỹ năng thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm

Đảm bảo thực phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Khi các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì thực phẩm sẽ được đảm bảo an toàn, không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm là một hoạt động cần thiết và quan trọng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông thực phẩm.

Bài viết về “Quy định về đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm” là một tài liệu quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Những quy định này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo mà còn đề cập đến các tiêu chuẩn cần tuân thủ để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm. Điều này giúp tăng cường kiến thức và nhận thức của những người làm việc trong ngành thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790