Thủ tục đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

Trong bối cảnh ngày càng tăng về sức khỏe cộng đồng, quảng cáo thực phẩm chức năng đóng vai trò quan trọng. Thủ tục đăng ký xác nhận không chỉ là yếu tố bảo đảm chất lượng mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bài viết này sẽ điều tra quy trình đăng ký, mở rộng hiểu biết về quảng cáo an toàn, hợp pháp trong lĩnh vực quảng cáo thực phẩm chức năng.

Thủ tục đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng
Thủ tục đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

1. Điều kiện đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

Để được đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có sản phẩm thực phẩm chức năng đã được công bố hợp quy.
 • Nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng phải phù hợp với công dụng, đối tượng sử dụng đã được công bố trên nhãn sản phẩm.

2. Hồ sơ đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

Hồ sơ đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng bao gồm:

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bản tự công bố hợp quy đối với thực phẩm chức năng.
 • Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đối với nội dung quảng cáo không phải do cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện (nếu có).
 • Văn bản xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng không phải do cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện (nếu có).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm chức năng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp (nếu có).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

Trình tự, thủ tục đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng được thực hiện như sau:

 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng.
 3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.

4. Quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

Nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng phải đáp ứng các quy định sau:

 • Phải phù hợp với công dụng, đối tượng sử dụng đã được công bố trên nhãn sản phẩm.
 • Không gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.
 • Không sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết mang tính chất mê tín, dị đoan, trái với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc.
 • Không sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết có tính chất quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác.

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

Tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng có trách nhiệm sau:

 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung quảng cáo.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng.
 • Bồi thường thiệt hại do quảng cáo gây ra theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng đòi hỏi quy trình cụ thể và kỹ thuật. Những bước chính bao gồm đơn đăng ký, kiểm tra hồ sơ, và xác nhận từ cơ quan chức năng. Để đảm bảo thành công, doanh nghiệp cần tuân thủ mọi quy định và chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790