Tội sản xuất hàng giả là thực phẩm sẽ xử lý thế nào? [2023]

Nguy cơ sản xuất và lưu thông hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm đang là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Đối mặt với vấn đề này, việc xử lý tội sản xuất hàng giả trong ngành thực phẩm trở nên ngày càng quan trọng, đặt ra nhiều câu hỏi về pháp lý, quản lý và công bằng xã hội. Điều này mở ra cuộc thảo luận về những biện pháp cần được áp dụng để bảo vệ người tiêu dùng, duy trì sự minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm và đảm bảo an toàn cho toàn bộ cộng đồng.

Tội sản xuất hàng giả là thực phẩm sẽ xử lý thế nào?
Tội sản xuất hàng giả là thực phẩm sẽ xử lý thế nào?

1. Sản xuất hàng giả là gì?

Sản xuất hàng giả là hành vi tạo ra, sao chép, hoặc làm nhái các sản phẩm có thương hiệu hoặc được bảo vệ bằng quyền sở hữu trí tuệ mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Điều này thường liên quan đến việc sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm giả mạo, nhái, hoặc kém chất lượng, nhằm lừa dối người tiêu dùng và gây hậu quả tiêu cực cho cả thị trường và người sở hữu thương hiệu. Sản xuất hàng giả không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

2. Xử lý tội sản xuất hàng giả như thế nào?

Điều 193 Bộ luật Hình sự quy định 04 khung hình phạt đối với người phạm tội và 06 khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại.

Đối với người phạm tội là cá nhân

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội sau đây:

 • Phạm tội có tổ chức.
 • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.
 • Tái phạm nguy hiểm.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức.
 • Buôn bán qua biên giới.
 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm đối với trường hợp:

 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên.
 • Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
 • Làm chết người.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối với:

 • Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên.
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
 • Làm chết 02 người trở lên.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng khung hình phạt bổ sung là: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 193 này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 193 này thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 này thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 193 này thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

Ngoài ra, pháp nhân thương mại phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là: phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

3. Vai trò của quy định xử phạt sản xuất hàng giả

Bảo Vệ Người Tiêu Dùng: Đảm Bảo An Toàn và Sức Khỏe: Quy định xử phạt giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi nguy cơ sử dụng sản phẩm không an toàn hoặc chất lượng kém, giữ gìn sức khỏe và an toàn cho cộng đồng.

Duy Trì Chất Lượng Thị Trường: Ngăn Chặn Cạnh Tranh Bất Chính: Biện pháp xử phạt có thể làm ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh từ các doanh nghiệp sản xuất hàng giả, giúp duy trì chất lượng thị trường và tạo điều kiện cạnh tranh công bằng.

Bảo Vệ Quyền Lợi Của Doanh Nghiệp Hợp Pháp: Ngăn Chặn Mất Mát Doanh Thu: Quy định và xử phạt là công cụ để bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp hợp pháp, ngăn chặn mất mát doanh thu và uy tín do việc cạnh tranh không lành mạnh từ hàng giả.

Thúc Đẩy Trách Nhiệm Doanh Nghiệp: Tăng Cường Trách Nhiệm Pháp Lý: Biện pháp xử phạt tạo động lực để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình đối với chất lượng và tính trung thực của sản phẩm.

Tạo Nền Tảng Cho Pháp Lý Đặt Chất Lượng: Định Rõ Tiêu Chuẩn Chất Lượng: Quy định và xử phạt giúp xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, tạo nền tảng cho một thị trường với các sản phẩm có chất lượng đáng tin cậy.

Đưa Ra Môi Trường Kinh Doanh Ổn Định: Tạo Điều Kiện Cho Sự Phát Triển Kinh Tế: Sự ổn định trong kinh doanh được tạo ra thông qua việc ngăn chặn sản xuất hàng giả, giúp thị trường phát triển bền vững và thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp pháp.

Những quy định và biện pháp xử phạt cùng với sự thực thi chặt chẽ chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng, duy trì chất lượng thị trường và tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng.

Trong bối cảnh ngày nay, vấn đề sản xuất hàng giả trong ngành thực phẩm không chỉ đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng mà còn là mối lo ngại về uy tín của các doanh nghiệp. Trước thách thức này, việc xử lý tội sản xuất hàng giả đối với thực phẩm đòi hỏi sự quyết liệt và có hệ thống từ phía cả chính phủ và doanh nghiệp. Các biện pháp quản lý chặt chẽ, kiểm soát chất lượng nguyên liệu, và hệ thống giám sát liên tục là những chìa khóa quan trọng. Đồng thời, việc thông tin và giáo dục người tiêu dùng về cách nhận biết hàng giả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường tiêu thụ an toàn và minh bạch. Chỉ thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới có thể xây dựng được một cộng đồng thực phẩm an toàn và lành mạnh.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790