Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp [2024]

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc doanh nghiệp tự công bố danh sách sản phẩm không chỉ là một chiến lược quảng cáo mà còn là cách hiệu quả để tạo dựng uy tín và thu hút sự chú ý từ phía khách hàng. Trong bài viết này VSATTP sẽ đàm phán về tầm quan trọng của việc công bố sản phẩm và những lợi ích mà nó mang lại cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp
Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp

1. Thế nào là tự công bố sản phẩm?

Tự công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Tự công bố sản phẩm được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục quy định phải công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tự công bố sản phẩm có hai hình thức:

Công bố hợp quy: là việc tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Công bố phù hợp quy định: là việc tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với tiêu chuẩn tương ứng.

2. Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp

Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp là danh sách các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp tự công bố đã đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật.

Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp được lưu trữ tại doanh nghiệp và được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý về danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp:

 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007.
 • Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn thực phẩm.
 • Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng.
 • Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với mỹ phẩm.

Đối tượng áp dụng danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục quy định phải công bố sản phẩm.

>>>>>>>>>>Xem thêm: Thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm [CHI TIẾT NHẤT 2024]

3. Sản phẩm không phải là sản phẩm tự công bố

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sản phẩm không phải là sản phẩm tự công bố là sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu chỉ để sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ ra thị trường trong nước.
 • Sản phẩm là thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm.
 • Sản phẩm là thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, vắc xin, sinh phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành khác.

Như vậy, các sản phẩm không phải là sản phẩm tự công bố là các sản phẩm không thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, mà thuộc diện quản lý chuyên ngành khác hoặc không thuộc diện quản lý của bất kỳ cơ quan nào.

Đối với các sản phẩm không phải là sản phẩm tự công bố, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không cần thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân vẫn phải đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm theo quy định của pháp luật.

4. Lợi ích của tự công bố sản phẩm

Lợi ích của tự công bố sản phẩm
Lợi ích của tự công bố sản phẩm

Tự công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân tự ban hành.

Việc tự công bố sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau:

 • Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Việc tự công bố sản phẩm giúp người tiêu dùng xác định được sản phẩm có đảm bảo chất lượng, an toàn hay không trước khi quyết định mua và sử dụng.
 • Tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: Việc tự công bố sản phẩm giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Việc tự công bố sản phẩm giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để kiểm soát chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Ngoài ra, tự công bố sản phẩm còn giúp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiết kiệm chi phí và thời gian so với việc chứng nhận hợp quy.

5. Hình thức công khai danh sách tự công bố sản phẩm

Danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau:

 • Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, danh sách tự công bố sản phẩm được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
 • Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, danh sách tự công bố sản phẩm được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

6. Thủ tục công khai danh sách tự công bố sản phẩm

Thủ tục công khai danh sách tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp:

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm có trách nhiệm gửi thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố bao gồm:

 • Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
 • Tên tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm.
 • Thông tin về quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn tương ứng.
 • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn tương ứng.

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố phải được cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi.

7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm có trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin tự công bố sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố.
 • Cập nhật kịp thời thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố khi có sự thay đổi.

8. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao tự công bố sản phẩm là quan trọng đối với doanh nghiệp?

Trả lời: Tự công bố sản phẩm giúp doanh nghiệp tăng cường sự chú ý từ phía khách hàng, xây dựng uy tín thương hiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường mới.

Câu hỏi 2: Làm thế nào doanh nghiệp có thể hiệu quả trong việc quảng bá sản phẩm khi tự công bố?

Trả lời: Để hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định đối tượng mục tiêu, sử dụng các kênh truyền thông phù hợp, tối ưu hóa nội dung quảng cáo và tạo ra một chiến lược tiếp thị toàn diện.

Câu hỏi 3: Tự công bố sản phẩm là cơ hội để doanh nghiệp tương tác với khách hàng như thế nào?

Trả lời: Tự công bố tạo cơ hội để doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách hàng qua phản hồi, câu hỏi và thảo luận, giúp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu quả của một sự kiện tự công bố sản phẩm?

Trả lời: Để tối ưu hóa hiệu quả, doanh nghiệp cần lập kế hoạch tổ chức sự kiện cẩn thận, chăm sóc chi tiết từ việc mời khách hàng đến việc thực hiện các hoạt động tương tác, cùng với việc quảng bá trước và sau sự kiện.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để đo lường thành công của chiến dịch tự công bố sản phẩm?

Trả lời: Để đo lường thành công, doanh nghiệp có thể sử dụng các chỉ số như tăng trưởng doanh số bán hàng, tăng lượng truy cập trang web, tương tác trên mạng xã hội và phản hồi từ khách hàng.

Câu hỏi 6: Tự công bố sản phẩm có ảnh hưởng như thế nào đến vị thế thương hiệu của doanh nghiệp?

Trả lời: Tự công bố sản phẩm có thể củng cố vị thế thương hiệu bằng cách tạo ra ấn tượng tích cực, xây dựng niềm tin từ khách hàng và đặt doanh nghiệp trong vị thế lãnh đạo trong ngành.

Việc tự công bố danh sách sản phẩm không chỉ là bước quan trọng trong chiến lược kinh doanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp trong mắt công chúng và đối tác. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790